elöljáróság

Full text search

elöljáróság: 1. a jobbágyság fennállásáig a községekben a földesúr vagy megbízottja által kinevezett vagy a falu lakói által választott helyi hatóság. Hatáskörét a szokásjog, a földesúr által kiadott rendtartás, helyenként a falutörvény állapította meg. Ez a hatáskör kiterjedt a faluközösség mindenféle igazgatási, igazságszolgáltatási és gazdasági tevékenységére. Az elöljáróság tagjai: a bíró, 2–4 esküdt vagy hites, a 18. sz. óta helyenként a nótárius és az adószedő. A bírói tisztet a 17. sz. óta házsorjában mindenki köteles volt elvállalni. (Közmondás: „Sorba jár, mint a falusi bíróság”.) Az írásos ügyintézés kialakulása óta (17–18. sz.) lényeges intézkedéseit helyenként beírták a falu könyvébe. A különböző rendészeti és gazdasági feladatok ellátására az elöljáróságnak tiszteletbeli és konvenciós alkalmazottai voltak. A cigánybíró a cigányok, a mezőbíró és havasbíró a határbeli szántóföldek, ill. hegyi legelők feletti felügyeletet, a koldusbíró a koldusok közti rendtartást látta el. Az ármás <lat. arma ’fegyver’> és bakter <ném. Wächter ’éjjeliőr’> a falu éjjeli biztonsága felett őrködött, a csősz és a mezőőr az erdőt és a határt őrizte. – 2. A jobbágyfelszabadítás (1848) után 1949-ig a rendezett tanácsú városokban, a kis- és nagyközségekben a helyi igazgatási feladatokat ellátó, a községi önkormányzat, a képviselőtestület és a felsőbb hatóságok rendelkezéseit végrehajtó testületi szerv. Ebben az időben 1886-ig hatáskörét és összetételét a korábbról örökölt gyakorlat, a szokásjog és a népképviselet elvén alapuló helyi rendtartás, 1886 után több ízben módosított törvények, miniszteri rendeletek és helyi szabályozások állapították meg. A községi közigazgatás rendezése óta az elöljáróság volt felelős az országos és megyei hatóságok, valamint a képviselőtestület utasításainak a végrehajtásáért. Intézkedéseit testületileg hozta, tagjai személyükben és anyagilag is felelősek voltak intézkedéseik következményeiért. Tagjainak számát a törvény a kis- és nagyközségekben, valamint a rendezett tanácsú városokban eltérően állapította meg; egy részüket meghatározott időre választották, másokat élethossziglan alkalmazták. Az elöljáróságok munkája felett a községekben a főszolgabíró, a rendezett tanácsú városokban az alispán látta el a felügyeletet. – Irod. Szemere Lajos–Marschalkó János. A magyar községi jog (Bp., 1912); A mai magyar közigazgatás (Szerk. Mártonffy Károly, Bp., 1938); Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig (Bp., 1946).
Balogh István

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me