erdőispánság

Full text search

erdőispánság: nagy kiterjedésű zárt erdőterület, melyet az Árpád-korban teljes közigazgatási autonómiával rendelkező királyi uradalommá szerveztek. Élén ispán állott. Az erdőispánság területén rendkívül tagolt szolgáltató rendszer alakult ki, a községek egy részét eleve meghatározott feladatok ellátására telepítették. Az egyes erdőispánságok később vármegyévé alakultak, mint pl. Torna, mások területük magánföldesúri kézbe kerülésével a szomszédos megyékbe olvadtak be, mint pl. a sárospataki erdőispánság Abaúj és Zemplén területét egészítette ki (központi területe volt az abaúji Hegyköz). Erre a sorsra jutott a Bakony-erdőispánság is. Okleveles adatokon kívül az egykori erdőispánság emlékét egyes községek évszázadokig tovább élő szabadalmai is őrzik, mint pl. a bakonyi Szentgál királyi vadászai a jobbágyság megszüntetéséig fenntartották kiváltságaikat. Az erdőispánságban is élt szolgáltató rendszer, meglétét számos helynév is tanúsítja (erdőóvó: Ardó, Márcadó, Mézadó, Födémes, Vadász, Halász, Lovász, Hodász stb. alakokban és származékaikban). – Irod. Mályusz Elemér: Turóc megye kialakulása (Bp., 1922); Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza (I., Bp., 1963–66); Heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban (Bp., 1970).
Filep Antal

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me