erdőóvó

Full text search

erdőóvó: a királyi erdőispánságok szolgáló népe a középkorban. Az erdőóvók erdei vagy erdők közelében fekvő falvakban laktak. Közvetlen elöljárójuk a tíznagy, efölött a száznagy volt, aki őket védelmi célból katonai fegyelemben tartotta. Az ország szélső vidékein határőrző szerepük is lehetett. Feladatuk elsősorban az erdő őrizete és gondozása, a királyi konyha szükségletét fedező vadászat és az erdei patakok halászata, tisztántartása volt. Az utóbbi ellátására egyes helyeken külön vízóvók is szolgáltak. A 13. sz.-ban a jobbágyság kialakulásával szervezetük fölbomlott. Vezetőik a nemességbe emelkedtek, néhány kisebb közösségüknek sikerült megtartania előjogait és kisnemesi faluvá alakulnia, nagyobb részük azonban jobbágysorba süllyedt. Az egykor erdőóvó kisnemesi községek legtovább megmaradtak Zólyom és Veszprém megyében (Szentgál). A szentgáliak 1847 telén szállítottak utoljára hagyományos szokás szerint vadhúst a bécsi udvarba. Hajdan nemesi származásuk tudatát ma is őrzik. Az erdőóvó falvakról sokfelé földrajzi nevek tanúskodnak (Végardó, Szőlősardó, Nyársardó stb.). Ismert az Ardó családnév is. – Irod. Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár (I, Bp., 1896); Eötvös Károly: A Bakonyból (Debrecen, 1902); Vajkai Aurél: Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza (Bp., 1959).
Kósa László

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me