gyapjúruhák

Full text search

gyapjúruhák: két vagy több nyüstösen szövött, esetleg még kallott vagy ványolt posztóból házilag vagy kisiparos által varrott felsőruhák. A gyapjú szó ótörök eredetű. Első előfordulása az 1395 körüli Besztercei Szójegyzékből ismert. Ugyanott fordul elő először a szövés szó is. A magyar nyelvben eddig a legkorábbi, gyapjúszövetet jelentő szó a szláv eredetű szűr. E szónak a szlávban ’szürke posztó’ jelentését a középkori magyar szűr szó is megőrizte. Ez a juhok természetes – szürke vagy barna színű – gyapja mellett a juhtartás differenciálódásával, a fehér juhok számának szaporodásával egyre gyakrabban fehér szűrposztót jelentett. A 16. sz.-tól a szűr szónak az anyagjelentés mellett ’szűrposztó ruha’ jelentése is feltűnik. E kettős jelentését a szűr szó a mai napig is megőrizte. A szűrhöz hasonlóan kettős – anyag és belőle készült ruha – jelentése van a daróc és guba szavaknak is. – A másik, gyapjúterméket jelentő szó az iráni eredetű nemez. E szónak ’tömörített gyapjú’ jelentése mellett ’gyapjúszövet’ jelentésére is van halvány nyom. Feltehető, hogy a honfoglaló magyarság ismerte a mai értelemben vett (tömörített gyapjú) nemezt, de elképzelhető, hogy a gyapjú megszövését is alkalmazta. – Feltehető, hogy a honfoglaló magyarság ruháinak szabásai a régi keleti, derékszögű szabásrendszerhez tartoztak. A szegényebbek, régimódi ruháik mellett a tehetősek drágább anyagú ruháinak megfelelőit, másolatait – bizonyára a középkori európai parasztviselethez hasonlóan – szürke vagy barna, természetes színű gyapjúszövetből készítették el. Erről tanúskodnak a magyar földön a 16. sz.-tól kezdve előforduló „vestes griseae” ’szürke ruha’ kifejezések is. Ezt a jelenséget hódoltság kori adataink is mutatják. Szűrposztóból készült különböző ruhákat jelentettek a szűrcsuha, szűrköntös, szűrköpenyeg, szűrmelles, szűrnadrág és szűrdolmány szavak is. Ezek mellett olyan más – ugyancsak gyapjúruhákat jelentő szavak is éltek, mint pl. a cedele, condra, daróc, guba, kankó, szokmány, zeke, amelyek ma tájnyelvi szavak, de amelyeknek recens és korábbi szabásai nem okvetlenül paraszti eredetűek. – Irod. Györffy István: Magyar népi hímzések. I. A cifraszűr (Bp., 1930); Mautner, Konrad–Geramb, Viktor: Steirisches Trachtenbuch (Graz, 1932); Gáborján Alice: Adatok a szűr kialakulásához (Ethn., 1970).
Gáborján Alice

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me