gyermekdal, gyermekjátékdal

Full text search

gyermekdal, gyermekjátékdal: a nem strófás, soroló, ill, lánc-, füzértechnikával építkező zenei műfajok közé tartozik. Zenei sajátságai összefüggnek a cselekvéssel (játékkal). Kis mennyiségben szerepelnek a gyermekjátékokhoz kapcsolódóan önálló („felnőtt”) népdalok is, melyek azonban zenei szempontból nem tekinthetők sajátosan gyermekdalnak. A gyermekdalok hangkészlete bi-, tri-, tetrachord, pentachord és hexachord, melyek főleg -végűek. A hexachord kiegészülhet a felső oktávval is, s gyakran pentaton színezetű. A kis hangkészletű darabok közül néhány ismert hexachord-dallam töredékének bizonyul, a többség azonban hangnemét illetően önálló alakulat. A szerkezet alkotóelemei: kötetlen szótagszámú kétütemes egységek, „ütempárok”, valamint két különböző funkciójú ütempár kapcsolódásából keletkezett négyütemes egységek, „sorok”. A darabok rendszerint ezeknek lazán összefűzött láncolatából állnak, bár előfordul valódi sorpárok, periódusok kialakítása is. Az alkotóelemek formulaszerűek, a forma egésze azonban, melyet külső, nem zenei elem (játék) befolyásol, esetleges, változékony, s a rögtönzésnek tág tere nyílik benne. A ritmus a szöveg igényéhez nem vagy csak kivételes esetekben alkalmazkodik. Keretét a mozgás által megszabott egyenletes lüktetés adja (tempo giusto, Mm d (hangjegy)-cca 108–126), tartalmát pedig az alapegység kettes-hármas-négyes osztásai, ill. duplázása. A dallam önálló, jellegzetes dallamformulák (motívumok, általában ütempár terjedelmű egységben) és az esetlegesen megjelenő zárt dallamsorok füzére. A motívumok nem egyenrangúak. Amelyiken a tulajdonképpeni „sorolás” (többszöri, variált ismétlés) történik, az alkotja rendszerint a konkrét dallam „súlypontját”, jellemző „magját”. E központi dallammagok, melyek alapján a gyermekdalok zenei rendszerezése történik: 1. mi-re-dó keretbe tartozók, különösen mi-re-dó-re; 2. szó-lá-szó-mi és változatai, valamint rokonai: szó-lá-szó és szó-fá-mi; 3. szó-mi-dó és dó-mi-szó, szó-dó-fá és szó-dó-szó (regösénekkel rokon); végül 4. az oktávot érintő formula: szó – dó-’sz-dó-’sz és szó – dó-’dó-’ti-lá-szó-mi. A sortípusok közül kiemelkedik gyakoriságával: szó-szó-szó-szó / szó-lá / fá-mi-re- / mi-dó. A gyermekdalok egy része megelégszik egy dallammotívum variálásával, mások többfélét is összekapcsolnak. Előfordul, hogy a motívumok láncolatába a felnőttek dalai közül vett egész strófák vagy (különösen a lakodalmi szokások anyagából ismert) periódusok illeszkednek. Találhatók benne a régi és új műzenéből ismert maradványok is, akár átalakítva (töredékesen vagy belső ismételgetéssel megbontva), akár mozaikszerűen beépítve. A gyermekdalok módszeres, zenei motívumkatalóguson alapuló összehasonlító vizsgálata még nem történt meg. A magyar népzenén belül rokon építkezésű s részben rokon dallamú és ritmikájú anyag kapcsolódik egyes népszokásokhoz (regölés, regösének; betlehemes; tavaszi vasárnapok, kántálás). Szerkezetben és ritmikában rokon a mondókákkal ( kiolvasó) és táncszókkal, dallamfordulatokban a recitatív anyag egy része. A magyar gyermekdalokhoz hasonló szerkezetű sőt hasonló motivikájú zenei anyag egész Európában, sőt Ázsiában is kimutatható, elsősorban a gyermekdalok és szokásdallamok között. Jelentős mennyiséget őriztek meg a különböző fejlett liturgiák, a rögzítettek a középkori világi tartalmú írásos emlékek is. A szövegeket énekes gyermekjátékok és alcsoportjainál. – Irod. Szabolcsi Bence: A primitív dallamosság: a hanglejtéstől az ötfokúságig (Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára, Bp., 1943); Gyermekjátékok (A Magyar Népzene Tára, I., szerk. Kerényi György, Bp., 1951); Wiora, W.: Álter als die Pentatonik (Studia memoria Belae Bartók sacra, Bp., 1957).
Szendrei Janka

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me