hátikas

Full text search

hátikas: nagyméretű takarmányhordó kosár, amelyet nem kötnek a hátra két hevederrel, mint a puttonyt vagy a hátikosarat, hanem kávájára vagy füleire rövid kötelet, istrángot hurkolnak és azt egyik vállra véve szállítják. Előfordul, hogy botra, szerszámnyélre akasztják és úgy veszik föl. Nagyobb távolságra nem használják. Általában a csűrből, a szérűskertből visznek benne szénát, szalmát, pelyvát vagy szecskát az istállóba. Több formai változata ismeretes. A Dunántúl Ny-i peremén ritka fonású, különlegesen nagyméretű hátikas használatos, amely az alpesi és mediterrán kosárformákkal mutat rokonságot. A Felföldön a puttonyhoz hasonlítható, hátoldalán kávás, fületlen, alsó harmadában öblösödő forma volt ismeretes. Ennek űrtartalma elérte a 4–5 vékát is. Hántolatlan fűzfavesszőből és hasogatott mogyorófavesszőből készítették. A hátikas eredeti formái a magyar nyelvterület más részein nem ismeretesek. Az Alföld egyes részein (Közép-Tisza-vidék, Körösök vidéke) a két füllel készült, kerek, lapos fenekű, fűzfavesszőből fonott kosarakat nevezték hátikasnak. Ezt füleinél fogva kézben is szállíthatták, azonban inkább kötelet hurkoltak egyik fülére. A hátikas elnevezései között említésre méltó; a szénáskas, szérűhátyi, szatyor, hátaló kosár, tót kas, német kosár, magyar kosár stb. – A nagyméretű hátikas változatos formái ismertek az Alpok, Itália és a Balkán területén. Szórványosan az É-i-Kárpátokban, szlovák és lengyel falvakban is megtalálható, de ott inkább vászonponyva használatos a takarmány szállítására. Feltűnő, hogy a kárpátukránok, az erdélyi magyarok és románok nem ismerik, nyilván a takarmányozás eltérő rendszere következtében. – Irod. Scheuermeier, P.: Bauernwerk in Italien, der italienischen und rätoromanischen Schweiz (I–II., Erlenbach–Zürich, 1943); Szabó Mátyás: A Körös és a Berettyó alsófolyása vidékének rétgazdálkodása (Népr. Közl., 1957); Erdélyi Zoltán: A hátikosár (kézirat, Bp., 1966); Marinov, V.: Land Transport fin Europe (København, 1973).

Hátikas (Viszák, Vas m.)

Hátikas (Viszák, Vas m.)
Paládi-Kovács Attila

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me