hátikosár

Full text search

hátikosár: puttony nagyságú kosár, amelyet hátra erősítenek, általában két pánttal, és hosszabb távolságra szállítanak benne gyümölcsöt, gombát, rőzsét stb. Űrtartalma 1–1/2 véka lehet. Számos formai változata ismeretes, amelyek egy-egy szűkebb tájon terjedtek el. Századunk első felében a hátikosár a magyar nyelvterület É-i részén volt használatban, szórványosan a Kárpátalján és Erdély É-i tájain is feltűnt. A nyelvterület túlnyomó részén tehát ismeretlen (Alföld, Dunántúl, Kisalföld). Legelterjedtebb a puttonyhoz hasonló, hátoldalán lapos, félkörösen gömbölyű forma, amelyet a Bükk-Mátra vidékén használnak. Hont–Nógrád területén a négyszögletes, finomabban munkált hátikosár terjedt el. Torna, É-Borsod falvaiban a régebben málházáshoz is használatos lóháti kosár a gyakori. Nagybánya, Dés vidékén, a Lápos-völgyben a lefelé szűkülő, alul csaknem csúcsos hátikosár-forma ismeretes. Abaúj-Zemplén, Ung és Bereg területén a teljesen kör alakú, hántolatlan fűzfavesszőből fonott hátikosárban szállítanak. – A hátikosárat háziiparosok állították elő, akik általában mogyoró-, vagy hársfából hasított szalagokból (szijácsból) fonták. Egy-egy kosárfonó központ több megyényi területet látott el hátikosárral. Nevezetes központ volt Bernecebaráti, Újbánya, Selmecbánya. A hátikosár az utóbbi 70–80 év során fokozatosan terjedt, elsősorban a batyu, ill. a puttony rovására. Abaújban, Zemplénben nem pántokkal, hanem lepedőbe kötve veszik a hátukra. Főleg nők cipekednek vele, a férfiak ritkán. A hátikosár igen változatos formái ismeretesek a Pireneusokban, az Alpokban (főleg svájci és francia területen), valamint Hessenben. Szűkebb kárpáti környezetünkben elsősorban a szlovákiai bányavidékeken található meg. A kárpátukránok csak Beregben, Ugocsában ismerik, és nevét a magyarból kölcsönözték, akárcsak az erdélyi románok, akiknél igen szórványosan tűnik fel a hátikosár. A lengyeleknél ritkán fordul elő, a balkáni népeknél viszont több formája ismeretes és elég elterjedtnek látszik. – Hazai történetére vet fényt a 14. sz.-ban keletkezett Képes Krónika egyik miniatúrája, amelyen egy hátikosárat cipelő alakot láthatunk. Némely formai változata eredetileg a bányászathoz kapcsolódott. Feltehető, hogy a középkori magyar bányákban már használatos volt ez a szállítóeszköz, és terjesztéséhez német eredetű bányászaink is hozzájárultak. Más változatai a halászcsikász életformához tartoztak. – Irod. Gunda Béla: Földrajzi zsebkönyv (Bp., 1940); Gunda Béla: Ludový transport v Žakarovciach (Slovenský Národopis, 1956); Gandert, A.: Tragkörbe in Hessen (Kassel, 1963); Erdélyi Zoltán: A hátikosár (Kézirat, Bp., 1966).

Asszonyok hátikosárral a nagybányai vásáron (v. Szatmár m.)
Paládi-Kovács Attila

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me