házikígyó

Full text search

házikígyó: a magyar népi hitvilág természetfeletti erővel felruházott állata. A legáltalánosabb házikígyó elnevezésen kívül ismeretes volt falikígyó, házicsúszó, falicsúszó, csörgő- vagy fütyülőkígyó neve is. Háziszellemszerű lény ( szellem): általános hiedelem szerint minden háznak megvan a házikígyója, amely a ház falában, a fundamentumban, a küszöb alatt vagy a telken lakik. Színe rendszerint fehér, de néhol úgy tartják, hogy csak a hasa fehér. Ismeretes szürke, sárga, zöld, cifra, sőt fekete házikígyó is. Hangja sajátos volt: fütyült, csörgött, „ketyegett”. Biztosította a család szerencséjét, oltalmazta a házat, előre jelzett minden veszedelmet. Elűzése szerencsétlenséget okozott, elpusztítása után meghalt az, aki megölte vagy a család legkedvesebb tagja. Esetleg más baj is történhetett: elpusztult a jószág, kidőlt a ház fala, leégett a ház, az utóbbi szerencsétlenség történt akkor is, ha tojásait bántották. Szalontai hiedelem szerint fészkében kincset őrzött, s aki a döglött házikígyó húsát megette, megértette az állatok nyelvét. Fordítva is történhetett, ha meghalt a gazda, elpusztult a házikígyó is (kemencei (Hont m.) hiedelem). – Hiedelemmondái: a) Legismertebb és legegységesebb típus: gyermek (rendszerint kislány) titokban egy kígyóval felezi meg ebédjét (rendszerint tejet). A kígyót agyonütik, a kislány utánahal. Változata: meglesik a kislánnyal együtt lakmározó kígyót. Felhő kerekedik. Mint egy lepedő, ráborul a kígyóra és elviszi. Nem maradhat a földön, mert meglátták. A gyermek meghal. Összefüggésben van azokkal a változatokkal, amelyek hangsúlyozzák, hogy a foggal született gyermek táplálja titokban a kígyót. Ha hétéves korában fogait kitörik, a kígyót elpusztítják, a gyermek meghal. Ellenkező esetben a kígyó a „lova” lesz ( sárkány, táltos). Egyes kutatók a fenti mondát mesének tekintik rendkívül elterjedt volta és a változatok szilárd és azonos felépítése miatt (AaTh 285). Ismert É-, K-, és Ny-Európában, az amerikai négereknél (Dorson 101) és az angoloknál. A Grimm testvérek mesegyűjteménye a 105. számon tartotta nyilván: „Märchen von der Unke” cím alatt. – b) A házikígyó tehenet szopik. Külföldi párhuzamokban gyakori motívum, hogy szoptatós anya mellét szopja. A tehenet agyonlövik. Ezek a mondák az előző típussal tartanak rokonságot, hasonlóképpen szinte világszerte ismertek. – c) Emberbe bújt házikígyó. Terhes asszonyba, akire apósa vigyáz férje távollétében, kígyó bújik. Apósa tudja ezt, a szülésnél jelen akar lenni. A kígyó a gyerek nyakára tekeredett, óvatosan fejtik le róla. Asszony szájából kígyó bújik be. Meghal, vagy gőzölgő tej fölé tartva lógatják, a kígyó kicsúszik a száján. Gyakori motívum, hogy akibe a kígyó belébújik, „hideget” érez a gyomrában. Előfordul, hogy azáltal meggyógyul betegségéből. A Gesta Romanorum hasonló esetet említ: bélpoklos királyfiba kígyó mászik, belső részeit rágja, de miután távozott belőle, fájdalmai és betegsége megszűnnek (Katona Lajos kiadása, Bp., 1900). ( még: hálás halott, a: AaTh 507) – Irod. Magyary-Kossa Gyula: Kígyó az emberben (Ethn., 1908); Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások (Bp., 1925); Dorson, Richard M.: Negro Folktales from Michigan (Cambridge, 1956); Waugh, H. Butler: The Child and the Snake in North America. Norweg. Folkelivsgransking (Oslo, 1960); Balassa Iván: Karcsai mondák (UMNGy, XI., 1963).
Diószegi VilmosNagy Ilona

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me