históriás

Full text search

históriás: a históriákat, verses-énekes történeteket készítő és előadó énekes. Kulturális szerepük a 16–17. sz.-ban igen jelentős volt. Feltehetően már akkor megjelentek a falu társadalmában. A múlt század elején a kis tehetségű félnépi versszerzők és előadók szerepe már csak a falvakban és a külvárosokban volt jelentős, utolsó virágkoruk 1870–1914-re tehető. A históriások többnyire saját szerzeményeiket adták elő, gyakran valamilyen hangszeres kísérettel. Műveiket elsősorban maguk terjesztették ( ponyva). A históriások egy része a paraszti életmódhoz ragaszkodott ( népi verselő) és földet művelt. Ők főként a téli időszakot használták fel verselésre, az ahhoz szükséges híranyag megismerésére. Műveik terjesztésére a vásárok, búcsúk voltak a legalkalmasabbak. Tőlük különváltak azok a históriások, akik egész év folyamán vándoroltak, fölhagytak a paraszti gazdálkodással, azt lenézték, magukat művészeknek tartották. A korábbi századok históriásai közül elsősorban e rétegbeliek neve és művei maradtak fönn. Közülük egynéhánynak volt nyomdája. Műveltségük városias, különböző nyelvekről fordított verses énekeket is terjesztettek éppúgy, mint népszínművek részleteit. Mások énekes koldusként kényszerűségből, vallási elkötelezettségből, testi fogyatékosságuk miatt váltak históriássá. Egész éven át járták az országot vagy a megegyezés szerinti körzetet (feleség vagy gyerek kíséretében), és az énekükért, valamint a ponyvafüzetekért kapott pénzből éltek. A századunkban ténykedő históriások már rendkívül szegényes környezetben, istállóban hálva tengették életüket. Falujukba évente néhányszor visszatértek, ahol a társadalom peremén, a módosabb parasztságtól távol, a falu szélén éltek. Az énekes koldusok közül sokan írástudatlanok voltak. Emlékezetükben több ezer soros énekes anyag élt. A históriások repertoárjához nemcsak a história, vallásos népének, népdal tartozott, hanem a műdal, újabban operett is és mindaz, ami a városiasodást jelezte e téren. – Irod. Takács Lajos: Históriások, históriák (Bp., 1958).
Kriza Ildikó

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me