hősmese

Full text search

hősmese: a valódi mese ( mitikus mese) műfajának legarchaikusabb csoportja. Azok a mesetípusok tartoznak ide, melyekben a mitikus elemek a reális elemekhez, motívumokhoz hasonló természetességgel illeszkednek a mese cselekményébe, a hős táltostulajdonságokkal rendelkezik, s a mese valamely nagyszabású hőstettről szól. Témája: a sárkányok által elrabolt égitestek visszaszerzése, a vizétől megfosztott város ivóvizének újbóli megszerzése, a sárkányok által elrabolt királykisasszonyok megszabadítása, emberfeletti erejű és képességű ellenfelek, vasfejű farkas, ólomfejű barát stb. legyőzése, az égig érő fa megmászása stb. A hősmesében lírai momentumokat nem találunk. A hős esetleg feleségül veszi a király leányát, de nem szükségképpen és nem szerelemből, hanem hősi cselekedetei jutalmaképpen. Az ide tartozó magyar mesetípusok: sárkányölő vitéz: AaTh 300, Fehérlófia: AaTh 301B, testen kívül elrejtett erő, a: AaTh 302, „Az ikrek vagy vértestvérek (egyforma társak)”: AaTh 303, „Ezeregy János”: AaTh 303A, Hajnalkötöző királyfi: MNK 304B*, Borsszem Jankó: AaTh 312D, „Az emberevő nővér”: AaTh 313J* (vö. AaTh 315A), „Az aranyhajú kertészlegény”: AaTh 314, „A vitéz juhászlegény”: AaTh 314A, „A hűtlen anya(nővér)”: AaTh 315, égig érő fa: AaTh 317 v. 468, „A hűtlen királyné”: AaTh 318 vagy 590A, „A vak házaspár”: AaTh 312, táltos fiú, a: AaTh 328, Hamupipőke királyfi: AaTh 530, Erős János: AaTh 650A, változni tudó fiú, a: AaTh 665, soktudó fiú: MNK 725B*, Égitestszabadító: MNK 319* (AaTh 328A*), vasfejű farkas, a: AaTh 361*, Mirkó királyfi: AaTh 463A*, táltospárbaj, kancatejfürdő: AaTh 531V, veres tehén, a: AaTh 511A, állatsógorok: AaTh 552A. – Ez a meseanyag K-DK-Európában általánosan ismert, Ny-, ÉNy-Európában kevésbé. A samanisztikus hiedelemvilág képzetei ezekben a mesékben találhatók meg leggazdagabban, emellett szláv és ókori görög képzeteket is tartalmaznak. A meséknek a mezopotámiai, perzsa, kaukázusi mesekinccsel való kapcsolata nem felkutatott. De feltételezhetjük, hogy ezt a mesecsoportot már a honfoglalás előtt ismertük. A 19–20. sz.-i magyar népi szájhagyományban a hősmese még gazdagon feljegyezhető volt, változatai Szabolcs-Szatmárban még a közelmúltban is előkerültek, ugyanitt a magyarul beszélő cigányok körében ma is kedveltek. Erdélyben 1970-ben jelent meg egy kötet hősmese feltűnően ép, szép változatokban, Bella János ma is élő mesemondó előadásában. Mesekincsünknek ez a rétege költői-esztétikai szempontból is nagy értékű, ritmikusan felépített szerkezete, nyelve recitáló előadásra és hangszerkíséretre enged következtetni. Előadásában mesemondóink számos színészi eszközt alkalmaznak, vagy teljesen egyhangúan, mondókaszerűen pergetik a szavakat (Ámi Lajos, Pápai Istvánné). Bolondmeséink ( hazugságmese) egy része hősmeseparódiának látszik ( apám lakodalma). – Irod. Solymossy Sándor: Keleti elemek népmeséinkben (Ethn., 1922); Solymossy Sándor: Magyar ősvallási elemek népmeséinkben (Ethn., 1929); Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok (I–II., Pécs, 1957); Vargyas Lajos: Szibériai hősének elemek a magyar mesekincsben (Népr., Közl., 1961); Schirmunaki, V.: Vergleichende Epenforschung (Berlin. 1961); Kovács Ágnes: A népmese prozódiájáról (MTA I. Oszt. Közl., 1969); Meletyinszkij, Je. M.: Az epikus népköltészet (Folklorisztika, 1971).
Kovács Ágnes

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me