kádár, bodnár, pintér

Full text search

kádár, bodnár, pintér: hordókat, kádakat, faedényeket (köpülő, vödör, kártya, léhó, puttony stb.) készítő mester. A kádármesterség a legutóbbi időkig országszerte elterjedt kisipari ág volt. Különösen a nagy múltú történeti borvidékek városaiban (zempléni Hegyalja, Gyöngyös–Eger vidéke, Ny-Mo., Balaton-felvidék stb.) virágzott. A kádár szerszámai: bárdok, szekercék, faragószék, vonókések, körzők, szalu vagy kapacs, gyaluk, fűrészek, fúrók, kalapácsok stb. A paraszti kádárok elsősorban a Kárpát-medence magashegyi, erdős területein dolgoztak. 1920 előtt Árva, Liptó, Zólyom m.-i szlovákok látták el faedényekkel a Dunántúlt és részben az Alföldet. Bihari, érchegységbeli és máramarosi románok, valamint ukránok szállítottak hasonló árut a Tiszántúlra, a D-Alföldre és Erdély nyugati vidékeire. A Mezőség és Közép-Erdély faedényszükségletét a székelyek biztosították. A leghíresebb székelyföldi háziiparos falvak voltak Oroszhegy, Székelyszentkirály, Székelyvarság, Malomfalva, Magyarhermány (Udvarhely m.), Haraly, Zágon, Zabola, Papolc (Háromszék m.). A falusi kádárok elsősorban fenyőfából dolgoztak. Az udvarhelyszéki kádárok a készítendő edény méreteinek megfelelően a fűrésszel földarabolták a fatörzset, majd hasítóval segítségével dongahasábokra hasították. A kiszárított dongákat faragószéken megtisztították, vájó késsel domború felületűre faragták. Ezután hosszú (kb. 180 cm) kádározó vagy eresztő gyaluval simára gyalulták. Ha a dongák elkészültek, rakóabroncsba kerültek. Mindegyiket külön csíptetővel, ráklábbal fogták az első abroncshoz, majd ráhúzták a többi abroncsot is. Az abroncs vagy káva újabban vaslemezből, régebben hasított-gyalult mogyoróágból készült. Miután kapoccsal helyreszedik az abroncsozás közben megcsúszott dongákat, következik a befeneklés. Csin- vagy ontoravágóval csint vagy fáncot, azaz árkot vágnak az edény alsó szélén, majd körzővel kimérik hozzá a fenékdeszka anyagát. Végül a legalsó abroncs leütése után behelyezik a feneket. A kádármunkák ideje a háziiparos falukban augusztus végétől novemberig tartott. Az árut az őszi és téli vásárokon értékesítették. – Irod. Gaul Károly: Hazánk házi faipara (Bp., 1902); Haáz Ferenc: Udvarhelyszéki székely famesterségek (Kolozsvár, 1942); Juhász Antal: Kismesterségek (Orosháza néprajza, Orosháza, 1965).

Hordókészítés
A dongát rakóabroncsba rakják – A hordó végét görbe késsel megkéselik

A dongát megfaragják – Csinvágás (Mind: Debrecen, v. Bereg m.)

A hordó alsó részét összehúzzák (Dercen, v. Bereg m.)

Kádárszerszám (Veszprém)

Kádárszerszám (Veszprém)
Kósa László

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me