karám, akolkarám, korlát, kosár

Full text search

karám, akolkarám, korlát, kosár: egész nyájat befogadó kerek, ellipszis vagy szögletes alaprajzú, tető nélküli, csupán magas falazatból álló, zárt építmény. Anyaga nád, ill. részben vessző, gerenda, zsombék, trágya és szalma. A karám eredetileg az Alföldön a külterjesen tenyésztett állatállomány ( külterjes állattenyésztés) teleltető építménye volt. Falazata vastagabb és szilárdabb anyagból készült, ha az építőanyag megengedte, befelé dőlt, hogy a csapadék ellen is nyújtson némi védelmet. A karámba széles kapun lehetett behajtani. Használták a szarvasmarhák, lovak, sertések és juhok telelőjén. Általánosak az egyedülálló karámok voltak, de előfordult a két- és háromrészes, kétfiókos és háromfiókos is. A külterjes állattenyésztés megszűntével csupán a nyári legelőn használt, az állatokat összetartó építmény lett, valószínűleg ekkor alakult ki a rudakból összerótt típusa. A karám a pásztorkodás és az állattenyésztés legáltalánosabb építménye, elterjedésterülete elsősorban az Alföld nagyarányú állattartással foglalkozó vidékei. A hasonló típusú és rendeltetésű építményeket a Dunántúlon és É-Mo.-on akolnak nevezik. A Kárpát-medence északi és keleti peremvidékén a kosár ( esztrenga) töltött be hasonló funkciót. A kosár (juhkosár, disznókosár, kosárkarám, nádkarám) elnevezésű telelőkarámok az Alföld ÉK-i peremterületein is ismertek. – A karám valószínűleg török jövevényszó vagy a honfoglalás előtti, esetleg a kun–besenyő rétegbe tartozik (vö. tatár koram ’udvar, amelyben állatot tartanak’). ( még: garád) – Irod. Györffy István: Das Bauwesen der Hirten im ungarischen Tiefland (Bp., Debrecen, 1927); Földes László: Kosár – „karám, ól” (Ethn., 1960); Gregor Ferenc: A bányászszókincs történetéből (Nyelvtud. Közl., 1968); Szabadfalvi József: Az extenzív állattenyésztés Magyarországon (Műveltség és Hagyomány XII. 1970); Szabadfalvi József: Az akol típusa és funkciója (Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1970).

Gulyakarám a gulyásházzal a vadasi legelőn (Vésztő, Békés m.)

Juhkarám (Hortobágy)
Szabadfalvi József

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me