kedd asszonya

Full text search

kedd asszonya: a magyar népi hitvilág fiktív természetfeletti lénye. Az Európa-szerte ismert dologtiltó asszonyalakok közé tartozik: ezek a hit szerint részint tilalmakat ( tilalom) írnak elő a hét bizonyos napjaira vagy valamilyen egyházi ünnepre, részint megbüntetik a tilalom ellen vétőket. A keddi munkatilalom a magyar nyelvterület egészén ismert, de ezt a kedd asszonyával csak a nyelvterület K-i, DK-i részén hozták kapcsolatba. Másutt Szent Anna vagy Szűz Mária büntette a keddi tilalmak ellen vétőket (a keddet több helyen Szent Anna napjának tartották), de gyakori volt a kedd esti tilalom magyarázat nélkül is; vagy elhomályosult, ill. nem konkretizált büntető lényekkel kapcsolatban (pl. Szatmár megyében azt tartották, hogy az ördög holtra táncoltatja a kedden és pénteken fonót; vagy egy bihari adat szerint rossz szellemek látogatják meg a házat, ha valaki kedd éjjelre mosatlant hagy az asztalon). A kedd asszonya által előírt tilalmak női munkákra vonatkoznak, általánosan fonásra, ritkábban mosásra, szövésre. Aki nem tartja be, azt kedd asszonya megpofozza, belöki éjjel az utcaajtaját, ráül a rokkájára. Más hiedelem nem konkretizálja alakját: a büntetések szinte személytelen végrehajtója. A vele lényegében azonos román ’keddi boszorkány’-on kívül bizonyos vonatkozásaiban hasonló alak a D- és Közép-európai (és magyar) Luca asszony ( Luca napja), az orosz, ukrán és török ’szerda asszony’, az ukrán ’haragos péntek’, ’péntek asszonya’, a német Frau Holle (utóbbi pl. a csütörtökön fonókat bünteti), valamint a tadzsik kedd asszonya, aki elterjedési területén egyúttal a fonás védőszelleme. A hozzájuk fűződő tilalmak leggyakrabban a fonásra vonatkoznak. – A magyar kutatók egy része kedd asszonyát Szent Annával azonosította. ( még: hét napjai)Irod. Katona Lajos: A Kedd asszonya (Ethn., 1905); Róheim Géza: Kedd asszonya (Ethn., 1913); Dömötör Tekla ismertetése, Ethn., 1961: Kretzenbacher, Leopold: Santa Lucia und die Lutzelfrau (München, 1959) c. művéről.
Pócs Éva

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me