Kis Júlia

Full text search

Kis Júlia: klasszikus ballada. Témájának (egymástól elválasztott és a halálban egyesülő szerelmesek) egyediségét az antik eredetű eseményfűzés adja. Tartalma: a Duna túlsó partján élő kedvesét a lány estére magához hívja: fényt gyújt, hogy jelezze az utat. A legény beleesik a Dunába. A lány fájdalmában elveszett pártáját (lánysága jelképét) siratja. Kérésére felkutatják gyöngyös pártáját, de csak kedvesét találják. A lány meghal, amikor kedvesét holtan látja, egymás mellé temetik őket, belőlük sírvirág nő:
A szerelmesek lelke
Élő tulipánná leve,
S addig s addig nevelkedett,
Amíg összeölelkeztek.
A téma már az ókori irodalomban is a többször feldolgozott témák közé tartozott. A görög mondakörre utalóan szokás ezt a balladatémát Hero és Leander epikumtípusként említeni (St. Thompson: Motif Index V. 263. T. 83.). Ovidius és Vergilius az ókorban, később Muszaiosz (i. sz. 6. sz.) dolgozta fel. A reneszánszban újabb virágkorát élte, és olasz novellaközvetítéssel Európa-szerte ismertté vált. Változatait ismerjük a dán, holland, balti, német, spanyol, olasz, svéd, vend, ukrán, román stb. folklórban. A perzsa (Sahname), grúz, egyéb kaukázusi, örmény párhuzamok arra utalnak, hogy eredete az európai ókort megelőző kultúrákba nyúlik vissza. Az egyes népeknél előforuló változatok azonban jelentős különbséget mutatnak. A legény halálának oka lehet véletlen vagy gonosz hatalom közbelépése, de ismert olyan megfogalmazása is, amelyben a leánynak kell pusztulnia tilos útra térése miatt. A Kis Júlia ballada csak Erdélyből ismert, de motívumai más balladákkal közösek. – Irod. Anderson, Walter: Das Lied von der zwei Königskinder (Dorpat, 1931); Benkő Katalin: A két királygyermekről szóló magyar népballadák (Marosvásárhely, 1933); Haavio, Martti: Hero ja Leandros (Kalevalaseuran Vuosikirja, 34., Helsinki, 1954); Horálek, Karel: Hero a Leander o slovenské lidové poezie (Český lid, 1963).
Kriza Ildikó

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me