kisbíró

Full text search

kisbíró: a város vagy község (falu) alkalmazottja, régen a faluközösség szolgálatra kötelezettje, aki közvetlenül a bíró felügyelete alatt végezte feladatait. Ezek rendszerint a következők voltak: a hivatali helyiségek tisztán tartása, fűtése, a kézbesítés, a hirdetés ( dobolás, felolvasás stb.), az új rendelkezések ismertetése, egyes helyeken az éjszakai őrzés is. Bevonták a népszámlálási és választási jegyzékek előkészítésébe, a háború idején az élelmiszerjegyek szétosztásába stb. Köteles volt a hivatali titkot megőrizni és a helység javaival kapcsolatos kártételt bejelenteni. Egyéb elnevezései: dobos, gornyik, községi szolga, plájás, város cselédje. A feudalizmus korában sok helyen a telkes gazdák sorban állították a kisbírót, fiaikat vagy alkalmazottaikat bocsátották ilyen célból az elöljáróság rendelkezésére. A szolgálat időtartama általában fél év volt, télen a földtelenek, nyáron a földtulajdonosok álltak helyt (téli-nyári kisbírók). Ha valaki a kötelezettségnek nem tudott eleget tenni, köteles volt maga helyett más személyt küldeni. Néha apáról fiúra szállt ez a hivatás. A kisbíró jellegzetes egyenruhát viselt, kezében sokszor pálcát hordott („kisbíró pálca”). Munkakörét gyalog vagy kerékpáron látta el, más közlekedési eszközt nem bocsátottak a rendelkezésére. Fizetését rendkívül alacsonyan állapították meg, de legtöbbször megengedték, hogy a hivatali hirdetmények mellett magánhíreket, ipari és kereskedelmi reklámokat, árveréseket, kiárusításokat, személyi üzeneteket is közöljön külön díjazás fejében (a hirdető vállalkozás őse). A hirdetnivalókat részére az ún. publikációs könyvbe jegyezték be, és a kisbíró onnan olvasta fel azokat. E könyvek a múlt idők községi életének hű krónikásai. A hirdetés sajátos nyelvezetét és közlési módját kitűnően fejezi ki a következő szöveg (Hódmezővásárhely, 1922, Szénási Sándor kisbíró alapján):
„Köszhírré tétetik, hogy a vásárálláson a Mázsaháznál a gyüvő hétön ebótás eszközöltetik. Aki a pógármestör úr urdéját nem vöszi komolyan, aszt bírság alá vonnyák, miszörint két korona kutyapizt köll, hogy kiizzaggyék. Továbbá mindönki tudomására hozatik, hogy a Légrádi-féle székbe ócsó hus Susánba a Sugár ucca egy alatt. Aki önni akar, a’ vögyön belüle... Ujfönt a Bitangakólba egy kóbor ártányt hajtottak be. Igazolt tulajdonosa átvöheti az akolgazdánál, Topa Szappanosnál.” – Irod. Tárkány Szücs Ernő: Vásárhelyi testamentumok (Bp., 1961); Papp József: Téli-nyári kisbírák (Múzeumi Kurir, 1974); Varsányi Péter: Utcák, terek, vásárok hírmondója. Somogyi-könyvtári műhely (Szeged, 1974).

Kisbíró (Hódmezővásárhely, Csongrád m.)

Kisbíró (1958, Fejér m.)
Tárkány Szücs Ernő

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me