körverbunk

Full text search

körverbunk: az új táncstílus szabályozott szerkezetű, csoportos férfitánca, amelyet körben vagy félkörben táncolnak. Klasszikus területe a Kisalföld, ezenkívül csak szórványosan fordul elő, így a Kiskunságban ( kun verbunk), ÉK-Mo.-on ( tiszapolgári csapásolás, pusztafalusi sarkantyús, alsóberecki hatoztató), a Székelyföldön és Közép-Erdélyben. Stiláris rokonságban állnak részben a rábaközi, részben pedig az ÉK-mo.-i körverbunkokkal a K-szlovákiai táncfolklórban „verbunk”, „solo mad’ar” és „Marhaňska” néven élő típusok, s távolabbi kapcsolatra figyelmeztet az osztrák „Schuhplattler” kései, kötött formája. – A körverbunk tánckezdő funkciója, bemutató jellege mellett a Rábaközben a legényszervezetek reprezentatív tánca volt. Búcsú napján, litánia után a templom előtt járták el a falurészenként, társdadalmi rétegenként tömörült legénycéhek a karéjt vagy körverbunkot, majd a szervezet központja, a kocsma felé vonulva még több helyütt (plébánia, községháza, egy-egy céslány háza előtt) is eltáncolták. Útközben dusozva haladtak és a verbunkot követően a céhbeli (cés) lányokkal csárdást táncoltak. Fontos szerepe volt tehát a körverbunk életében és alakulásában a legényszervezeteknek. A búcsú előtti rendszeres gyakorlás, a falvankénti, szervezetenkénti rivalizálás („zsöllér verbunk”, „gazda verbunk”), az újonnan avatottak tanítása egyaránt szolgálta a kötött formák és változatok kialakulását és a hagyományozódás szervezett kereteit. Ahogy a körverbunk történeti leírásai is tükrözik a kor férfi-szólótáncával rokon vonásokat, ugyanúgy a táncfolklórban is kirajzolódik az egyes regionális változatok kapcsolata a párhuzamosan élő szóló verbunkkal (Bertóké verbunk, csapásolás, tiszapolgári csapásoló). S a táncos verbuválás keretében megismert történeti fejlődés tendenciája rajzolódik elénk a rábaközi, szigetközi változatok alapján is, ha figyelembe vesszük a Bertóké verbunk régies vonásait, a gencsi verbunk, karéj oldottabb formáját, s a kapuvári verbunk és a kónyi verbunk fejlett szerkezetét, komponáltságát és újabb térhódítását. A formai egyezések mellett egyéb rokon vonásokat is találunk a történeti verbunk és a rábaközi körverbunkok között. A táncvezető szerepét tölti be itt is a „hej legény” (a motívumváltásokra hej kiáltással figyelmeztet), „sarkantyús legény”, s ahogy a katonai verbunkban, úgy a legényszervezetek reprezentatív körverbunkjában is felismerhetők a tánc avató jellegét is őrző vonások. Erre következtethetünk a rábaközi verbunkok szokáskerete alapján is. – Irod. Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924); Zalešák, C.: L’udové tance na Slovensku (Bratislava, 1964); Wolfram, R.: Volksmusik Südosteuropas (München, 1966); Tóth, Š.: A szlovák néptáncok alaptípusai (Tánctud. Tanulm., 1965–66, Bp., 1967); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III. Bp., 1970); Pesovár Ernő: Három körvenbunk (Táncműv. Ért., 1970).
Pesovár Ernő

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me