libertinus <lat. liber ’szabados, szabad’>

Full text search

libertinus <lat. liber ’szabados, szabad’>: megkülönböztető elnevezése azoknak a jobbágyoknak, akik földesurukhoz való viszonyukban valamilyen szabadságot, mentességet élveztek. Általában az alábbi esetekben illettek valakit libertinus elnevezéssel: 1. Legáltalánosabban a személyükben szabadokat, tehát a költözési szabadsággal rendelkező jobbágyokat, szemben a röghöz kötött jobbágyokkal ( örökös jobbágyság, jobbágyköltözés). – 2. Azokat, akik valamely földesúri birtok használata révén nyertek mentességet bizonyos szolgáltatások alól. A libertinusság ebben az esetben csak a birtok használati idejére szólt. – 3. Az olyan jobbágyokat, zselléreket, akik részben vagy teljesen, ideiglenesen vagy végleg megváltották földesúri terheiket. Szabadok lettek kötelezettségeik teljesítése alól, de önmagában ez nem jelentett személyi szabadságot is. Éppen fordítva: legtöbbször már úrbéres terheik megváltása előtt libertinusok voltak. ( még: jövevény, kontraktualista, taksa) – Irod. Csapody Csaba: Szabadosok 1514–1848 (Századok, 1940).
Török Katalin

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me