lombtakarmány

Full text search

lombtakarmány: főként juh és kecske, kisebb mértékben szarvasmarha téli takarmányozására ágastól begyűjtött falomb. A székelyek, kalotaszegiek és más erdélyi csoportok még a 20. sz.-ban is évről évre gyűjtöttek lombtakarmányt, amit a gazdasági udvaron, teleltető szállásokon ágboglyába felhalmozva tároltak. A 19. sz.-ban az Alföldön, a Dunántúlon és északon is több-kevesebb rendszerességgel gyűjtöttek lombtakarmányt. Száraz, ínséges esztendőkben a lombtakarmány jelentősége országszerte megnőtt, számoltak vele a nagybirtokok és a gazdasági szakírók is. Legalkalmasabb lombtakarmány a kőris, szil és kecskefűz lombja, megfelelő a jávor, akác levele és a bükk fiatal hajtása is. A tölgy, hárs, nyár, éger, nyír lombja gyenge takarmány. – A lombtakarmány vagy lombszéna mo.-i jelentősége a 16. sz.-tól jól adatolható. A szomszéd népeknél (pl. románoknál frunza), de Ny- és É-Európa távolabbi tájain is használtak lombtakarmányt. A rét- és szénagazdálkodás fejlődésével, a termesztett takarmányok elterjedésével a lombtakarmány jelentősége megcsappant. – Irod. Györffy István: Állattartás (A magyarság néprajza, II., Bp., 1941–43); Andrásfalvy Bertalan: A mohácsiak állattartása 1686-tól 1848-ig (II., Bp., 1970); Szabadfalvi József: Az extenzív állattenyésztés Magyarországon (Műveltség és Hagyomány, 1970).
Paládi-Kovács Attila

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me