memorat

Full text search

memorat: a műszót C. W. von Sydow alkotta (a lat. memoratumból). Az első fogalmazásban nagyjából azonos volt az élménytörténettel. A memoratban az elbeszélő egyes szám első személyben saját, főleg természetfelettivel kapcsolatos élményeiről számol be. Később a szó értelme némileg szűkült, s a mondaalakulás egy stádiumát nevezték memoratnak. A memoratot erősen befolyásolja az epikusan megformált költői mondák formája és tartalma. A memorat, ha átmegy a köztudatba s költői formát nyer, fabulat lesz, azonban a mondakutatók hangsúlyozták, hogy természetesen nem minden memoratból lesz fabulat, másrészt nem minden fabulatot előz meg szükségszerűen memorat. – A magyar mondakutatók a két szakkifejezést az 1960-as évek óta használják. – Irod. von Sydow, C. W.: Kategorien der Prosa-Volksdichtung (Selected Papers on Folklore, Copenhagen, 1948); Voigt Vilmos: A mondák műfaji osztályozásának kérdései (Ethn., 1965); Körner Tamás: A magyar hiedelemmondák rendszerezéséhez (Ethn., 1967); Vergleichende Sagenforschung (szerk. Petzold, Leander, Darmstadt, 1969); Dömötör Tekla: Monda (A magyar népköltészet, Bp., 1969).
Dömötör Tekla

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me