nótafa, népi énekes

Full text search

nótafa, népi énekes: 1. előadói vagy alkotói egyéniség hagyományos közösségben jelentkező kezdeti típusa, akit társainál nagyobb daltudás és biztosabb, egyénibb előadásmód jellemez. Rokon típus a mesefa. – A nótafák között cseléd, szolga, kocsis, pásztor, mezei munkás, birtokos paraszt, falusi tisztségviselő és kisiparos egyaránt akad, de a kutatók egyöntetűen a szegénysorsúak elsőbbségét hangsúlyozzák. Fokozott szerepük volt a különféle vándoroknak (pl. hajcsár, mesterlegény, summás). Mindig is jóval több nótafa volt a nők, mint a férfiak között, az utóbbiak a közép- és idősebb korúakból kerültek ki. Társadalmi helyzet, nem, életkor és egyéni ízlés szerint ismertek több régi vagy új stílusú dalt, részesítettek előnyben egyes műfaji csoportokat, dal-, ill. dallamtípusokat és fordulatokat. A nótafák társaiknál tanulékonyabbak, dalkincsük az átlagosnak többszöröse, számuk elérheti az 5–600-at: „mindenik egy-egy kiadatlan, élő népköltési gyűjtemény” (Vikár Béla). Nemcsak befogadók, hanem tevékeny továbbadók is egyszersmind: kisebb-nagyobb közösségük szívesen tanul tőlük, sőt utánozzák is őket. (Előfordul, hogy némelyik valóságos iskolát teremt.) A tőlük tanult dalokról azonban az egyéni jegyek mihamar letörlődnek és az alkotás beilleszkedik a hagyományos stíluskeretekbe. A nótafák kiemelkedésének több fokozata, típusa is van. Zárt közösségben a jó előadó is szinte észrevétlenül simul bele az általános énekstílus hullámzásába. A tulajdonképpeni nótafa azonban az átlagosnál jobb előadó, aki szívesen és szépen énekel, esetleg már nem tud vagy nem is akar a többiekkel együtt dalolni. Hagyományos műfaji-tematikai-formai keretek között maradva is elkerüli a gépies ismétlést: teljesebb, tetszetősebb, esetleg újszerűbb változatban énekli és tanítja dalait. Némelyik módosít is a szövegen, de dallamot soha nem alkot. Tudatosan új és új dalok tanulására törekszik; mindig többet, szebbet, esetleg különlegesebbet is szeretne tudni másoknál, hogy vezető szerepét megőrizze. Mindegyik más-más egyéniség: a hortobágyi Rimóczi Lajos hegedűvel kísérve tanította énekelni a pásztorokat; a hódmezővásárhelyi „Nótás” Szabó Pál közvetítette a hajcsárkodás közben felszedett új dalokat és szövegeket is rögtönzött; a kalotaszegi Tamási Kata végül előadóművésszé vált stb. A névtelenségből csak azok tudnak kilépni, akik hagyományos közösségüket elhagyják. A nótafa nem tekinthető alkotónak, mint korábban több kutató is vélte, hanem az előadó népi típusa, aki az átlagosnál csiszoltabban és egyénibb előadásmódban énekel. Bizonyos specializálódás figyelhető meg közöttük: egy részük búcsúvezető előénekes, énekes koldus, vőfély stb., a továbbfejlődés során eljuthat a históriás, népi verselő, hírversíró és végül a népi költő fokozatáig ( még: énekmondó, hírvers). – Irod. Vikár Béla: A magyar népköltés remekei (I., Bp., 1906); Ecsedi István: Hortobágyi pásztor- és betyárnóták dallamokkal (Debrecen, 1927); Kiss Lajos: Régi népdalok Hódmezővásárhelyről (Karcag, 1927); Csefkó Gyula: Nótafa, szárazfa, mesefa (Ethn., 1930); Péter László: Egyéniség a népkultúrában (Szeged, 1947). – 2. Nyílt téren álló fa, amely körül az ifjúság énekes-táncos találkozókat rendez (pl. a sárközi szőlőőrzés: Kisnyéki hegy tetején a nótafa, Oda jár az őcsényi legénybanda…). – 3. A tambura kecskeméti neve. – 4. Régebben hegedű jelentéssel is élt.
Katona Imre

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me