obligáció, jobbágy-kötelezvény, reverzális

Full text search

obligáció, jobbágy-kötelezvény, reverzális: általában valamely kötelezettség elismeréséről kiállított okirat. Több fajtája ismeretes, pl. örökösödési, házasságkötési stb. nyilatkozat. Egyik legfontosabb változata az egyénileg vagy kollektíven valamely birtokon megtelepedett jobbágyok (rendszerint menekültek, szökevények, telepesek stb.) kötelezvénye, amelyben alávetik magukat új uruknak. A jövevények ilyen módon – saját elhatározásból vagy a földesúr nyomására – lemondtak, ha volt, költözési szabadságukról, magukat örökös jobbágyságra adták. E jogi aktust nevezi a szakirodalom hitlevélrendszernek, az okiratot hitlevélnek, obligációs levélnek, lekötelező levélnek, reverzálisnak. Az elszökött, de urához visszatért jobbágy is reverzálisban kötelezte magát örök hűségre, a kirótt szolgáltatások teljesítésére. ( még: jobbágyköltözés) – Irod. Varga János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban 1556–1767 (Bp., 1969).
Török Katalin

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me