ördöngös molnár, tudós molnár

Full text search

ördöngös molnár, tudós molnár: a magyar néphit természetfeletti erejű személye. K-mo.-i hiedelem szerint cimboraságban állott a boszorkánnyal, értett az állatok gyógyításához, pl. füstöléssel, kenéssel, lehúzással, ráolvasással gyógyított. Nagy szerepe volt a féregűzésben. A vízimolnár kapcsolatban állt a vízilényekkel. A róla szóló hiedelemmondák tematikai és műfaji rokonságban állnak a boszorkányról, a tudós kocsisról, tudós pásztorról, ördöngös vadászról szóló mondákkal. Az ördöngös molnár történetek legnagyobb csoportja a patkányűző vízimolnár alakja körül sarjadt. A malom vizén csapatostól közelgő patkányok elé a kétségbeesett jelenlévők ámulatára a molnár gabonát szór, hatalma tudatában, nagy nyugalommal. „Menjetek vissza, ahonnan jöttetek!” A patkányok jóllaknak és nyomban visszafordulnak ( patkányküldés). Ismeretesek mondák ellenségeskedő vízimolnárokról, akiknek egyforma hatalmuk volt, és felváltva küldözgették egymáshoz a patkányokat. Végül is egyszerre, egymás kezétől haltak meg ( táltos). Az ördöngös molnár természetfeletti erejét sokszor a boszorkányhoz hasonlóan, próbák útján szerzi a keresztúton, s a malomban várakozók szórakoztatására, elámítására használja fel. A molnárlegény a hit szerint a malmot meg tudta állítani (tudós molnár); miután így „megkötötte”, más vidékre ment dolgozni, és a gazdának csak hosszas kérlelés után árulta el, hogy olyan éket kell kihúznia, ami nem is érinti a tengelyt. A kidobott korongvasat (pörölyt, faragótoport) vissza tudta parancsolni. Ily módon mintegy „mutatványossá” válik. – Maguk a mondák igen gyakran csupán a patkányűző molnár varázsló tevékenységét, a patkány elküldésének módját mondják el, személyhez kötötten, esetleg saját élményként, de vannak ún. vándortípusok is, amelyek bonyolultabb szerkezeti felépítésükkel, személytelenebb előadásukkal a mesékhez állnak közelebb. Jellegzetes példája az utóbbiaknak a következő: A molnárlegény a malomban várakozókat borivásra invitálja. Vonószékre vagy nyírág seprűre ülteti őket, azon nyomban egy ismerős borpincéje elé érkeznek. Érintésére a zár kinyílik. Boroznak. Hasonló módon jutnak vissza, de közülük egy megszólal, „Isten nevében”, az ajtó bezárul és ő bennmarad. A pincésgazda talál rá másnap. A molnárlegényt nem lehet elbocsátani, mert bosszút áll, „megköti a malmot”. A molnárról szóló mondák elevenen élnek a magyar néphagyományban. Legnépszerűbbek ÉK-Mo.-on és a Dunántúl középső részein. – Irod. Vajkai Aurél: Az ördöngös molnárlegény (Ethn., 1947); Balassa Iván: Karcsai mondák (UMNGy, XI., Bp., 1963); Selmeczi Kovács Attila: A Mátra vidéki molnárok élete a XIX. század végén (Ethn., 1967).
Diószegi VilmosNagy Ilona

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me