osztótánc

Full text search

osztótánc: a vőfély párosító tánca a lakodalom egyes szertartásos mozzanatai (menyasszonyfektető gyertyás tánc, menyasszonytánc) vagy az általános tánc előtt. A vőfély rövid csárdás vagy hármas csárdás után rigmus kíséretével adja át a táncosnőt kiszemelt párjának (a nyoszolyólányokat a kisvőfélyeknek, a menyasszonyt a vőlegénynek stb.) az ÉK-mo.-i, bakonyi osztótáncban, ill. a dunántúli sortáncban. A vőfélynek e táncot irányító szerepében azt a Ny-európai gyakorlatot ismerhetjük fel, amely tánctörténetünkben a lengyel táncokhoz kapcsolódva jelent meg a 17–18. sz.-ban. Ezt a nyugati hatást tükrözik a felső-tiszavidéki osztótáncok idegen eredetű dallamai is. Az osztótánccal rokon a táncosnő átadásának Szatmárból és a 18–19. sz.-i forrásokból ismert formája, amikor a táncrendezők megugratják, megforgatják a nőt a mulatságon részt vevő idegen legény előtt. ( még: lakodalmi táncok) – Irod. Pesovár Ferenc: Tyukod táncai és táncélete (Bp., 1954); Pesovár Ernő: Lengyel táncok hatása a reformkorban (Népr. Ért., 1965); Pesovár Ernő: A csalogatós csárdás (Tánctud. Tanulm., 1965–66, Bp., 1967); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III., Bp., 1970).
Pesovár Ernő

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me