pásztorkodás

Full text search

pásztorkodás: 1. A domesztikált állatok tenyésztésének ( háziasítás) két alapvető módja ismert: a természetes növénytakarón való legeltetés, a tulajdonképpeni pásztorkodás, ill. az intenzív takarmányozással összekapcsolt istállózás, az állattenyésztés. A pásztorkodás az állattenyésztés legegyszerűbb és legkevesebb munkabefektetést igénylő formája, elsősorban a sztyeppék, a szavannák, valamint a magas hegyvidékek zónájában terebélyesedett ki. A legeltető állattartás a vegetáció évi ritmikus változása révén vándorlásra is kényszeríti a nyájakat, ill. az állattenyésztő közösséget ( vándorpásztorkodás). A pásztorkodás alapvető típusai a sivatagi, a sztyeppei és az arktikus nomadizmus, a hegyi és a síkságok között kialakult transhumance és a magashegyi nyaraltatás, a havasi pásztorkodás. A pásztorkodás jellegzetes területei: az eurázsiai sztyeppe-övezet, Közel-Kelet, É-Afrika félsivatagos és szavannás zónája, Eurázsia északi régiói, ahol a rénszarvas-nomadizmus az uralkodó forma, valamint a magashegyi területek. Jellegzetes pásztorkodás alakult ki Európában több, főként a középkortól pusztásodott ( puszta) területen, pl. Angliában, Németo.-ban és Spanyolo.-ban. A prekolumbián É- és D-Amerika indián lakossága lámát és alpakát tenyésztett. A felfedezés előtti Ausztrália őslakossága domesztikált állatokat, azok pásztorkodó tartásával azonban nem foglalkoztak. – A pásztorkodás olyan területek kihasználását tette lehetővé, amelyek földművelésre nem voltak alkalmasak. Az eurázsiai füves övezetben az i. e. I. évezred közepétől pásztornépek nagy lovasnomád birodalmakat hoztak létre, pl. a szkíták, szarmaták, hunok, avarok, mongolok stb. – A pásztorkodás Mo.-on uralkodó gazdálkodási ág volt; annak két formáját különböztethetjük meg, az ún. extenzív pásztorkodást ( külterjes állattenyésztés), amikor az állatállomány az év nagy részében a szabadban élt, és a félszilaj pásztorkodást, amikor tavasztól tél elejéig tartózkodtak a legelőn, de télen már épületekben, ólakban, istállókban stb. helyezték el az állatokat és takarmányozásukról ( passzív takarmányozás) gondoskodtak. A kétféle pásztorkodáshoz elkülönülő tartásformák kapcsolódtak. A pásztorkodás esetében egyetlen állattulajdonos vagy község nagyobb, egyforma fajú, leginkább kortól független, mindkét nemű állatcsoportját tenyésztik, legeltetik együtt, felügyeletüket, gondozásukat, sőt gyógyításukat is pásztorok látják el. A pásztorkodással, mint uralkodó állattenyésztési formával együtt járt a régi raszok (racka juh, szalontai és bakonyi sertés, magyar szürkemarha stb.) tartása. A nyájakban a hím és a nőstény egyedek együtt legeltek, szabadon párzottak, a tenyésztés minőségével nem sokat törődtek; a fő tenyésztési szempont a számbeli gyarapítás volt. – A történelem során a pásztorkodással párhuzamosan fellelhetjük az igás, teherhordó, nyergelt és a tejelő állatok házi tartását is. A pásztorkodás, mint uralkodó állattenyésztési forma csökkenése és megszűnése a szénakészítés fellendülésével, még inkább a szálas és a kapás takarmánynövények termesztésének elterjedése következtében fokozatosan háttérbe szorult. ( még: bakonyi pásztorkodás, hortobágyi pásztorkodás, kiskunsági pásztorkodás, nagykunsági pásztorkodás, palóc pásztorkodás, somogyi pásztorkodás, székely pásztorkodás) – Irod. Enyedi György: Az állattenyésztés földrajza (Bp., 1964); Gaál László: A magyar állattenyésztés múltja (Bp., 1966); Szabadfalvi József: Az extenzív állattenyésztés Magyarországon (Műveltség és Hagyomány, 1970). – 2. A pásztorkodáshoz fűződő hiedelmek ( hiedelem) és mágikus eljárások, elsősorban az első kihajtással, az állatok összetartásával, megriasztásával, élősködők elleni védelmével kapcsolatosak. Az első kihajtáskor az állat egybentartását, egészségét kívánták biztosítani ( Szent György napja). – Az állatok együtt-tartására füstöltek, körülkerítették a nyájat ( füstölés, bekerítés). Ugyancsak füstöléssel riasztották szét a nyájat (a füstölőszerek változatosak: pl. pipába tett szárított farkasvér, kecskebak szakálla, hasalji szőrzete, pulykakakas nyakának sertéje; koponyacsont égetve kilencféle egyházi szerrel – pl. tömjén, oltárkendő, templomzászló szála stb.). – Szétszalasztották a nyájat pl. itatóvályú alá ásott szemetes fazékkal; kilenc eleven pőcsik elásásával stb. A szalasztás megakadályozásának is voltak módjai: pl. az elásott szemét kiásása; a pőcsik kiásása; pásztor fordítva vette fel az ingét. Lehetett ellenfüstöléssel is védekezni: pl. hét gubafürt, csepű, kilenc vereshagyma égetésével. – A bogárzást a Hypoderma bovis légy okozza. A bogárzás megakadályozására és a bogárzó állatok összetartására többféle eljárás volt ismert. Pl. a legelső bogarat el kell fogni; meztelenül körülfutotta a pásztor a gulyát, majd amit talált, bal kezével felmarkolta és visszájáról a gulya közé hajította. – A pásztort a néphit különleges képességekkel ruházta fel ( tudós pásztor, csordásfarkas). A pásztorok szerepet kaptak különböző jeles napi mágikus cselekedetekben, amelyek az állatok egészségét és szaporaságát voltak hivatva biztosítani ( vesszőzés, Márton napja, karácsony, szilveszteri, újévi kongózás, zajkeltés). A pásztornak fontos szerepe volt az állatok gyógyításában ( állatgyógyászat). ( még: veszettség, veszettorvos) – Irod. Luby Margit. Fogyó legelőkön (Bp., 1942).

Legelésző birkanyáj a Hortobágyon (1960-as évek)

Gulya a bugaci pusztán (Bács-Kiskun m., 1930-as évek)

Delelő gulya (Bugac, Bács-Kiskun m., 1930-as évek)

Ménes az itatónál (Hortobágy, 1930-as évek)
Szabadfalvi JózsefDiószegi Vilmos

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me