rablómese

Full text search

rablómese: a novellamesék egy csoportja (AaTh 950–969). Ezen a szűk helyen a nemzetközi népmesekatalógus 47 mesetípust és -altípust tart nyilván. A magyar népmesekincsben mindössze 7, legfeljebb 8 rablómesénk van, s ezek közül egy sincs olyan, amelynek nagyszámú nemzetközi változata ne lenne. A magyar rablómesék nem alkotnak tematikus egységet. Az alapszituáció (egyetlen ravasz ember vagy fiatal lány bátorságával és jó ötlettel ártalmatlanná tesz 12 [40] rablót, akik közül csak a kapitánynak vannak emberi vonásai, a legények sematikus figurák) csak a típusok egy részére jellemző: A rablóvőlegény: AaTh 955 és a molnár leánya: AaTh 956B típusokon kívül legfeljebb „A király és a katona” (AaTh 952) sorolható ide, amely nálunk Mátyás-meseként is ismert: A kisemmizett, néhány krajcár zsolddal elbocsátott obsitos egy álruhás fiatalemberrel, a királlyal találkozik, s vele együtt rablók hatalmába kerül. Úgy szabadítja meg magát és útitársát, hogy italukba csípős paprikát szór, sorbaállítja és szembeönti őket. Bátor tettéért jutalomképpen illő elégtételben részesül. E csoporton kívül kapott helyet a „Szezám, nyílj ki!” (Ali baba és a negyven rabló): AaTh 676 típus. Csupán a mese más típusösszetételekben is előforduló második része, a „Rablók az olajoshordóban” (AaTh 954) került ide. Ez a motívum nálunk az ismert Ezeregyéjszaka-mese mellett kapcsolódik még „A molnár leánya” típushoz is. Az affinitás oka itt nyilvánvalóan a hősnő jellemének azonossága. A Rampsinitus: AaTh 950 és „A kis gyertya”: AaTh 951A típusok a leleményes tolvajról szólnak, s a mestertolvajt: AaTh 1525 és számos altípusát asszociálják. A „Rampsinitus” típus eredetét tekintve ókori, feltehetően egyiptomi, több mitológiai és történeti személyhez is kapcsolt történeti monda. „A kis gyertya” típus – amely nálunk Mátyás-meseként is előfordul – a Rampsinitus-mese ellentett párja a becsületes, királyhű tolvajról, a király egyik katonájáról, aki csak annyit lop, amennyire szüksége van, mert a kincstárt úgyis elegen fosztogatják. A benne előforduló mágikus tárgy, a kis gyertya révén (ha gazdája meggyújtja, rajta kívül mindenki elalszik) a tűzszerszám (AaTh 562) típussal hozható kapcsolatba. A másik mágikus tárgy a katona birtokában a vasfű, ill. a neveletlen gyerek kisujja, amely minden zárat kinyit, már valószínűleg az élő néphitből került a mesébe. A harmadik idetartozó – nálunk valószínűleg könyv eredetű – mesecsoport („A nap mindent kiderít” AaTh 960, ill. az Ibikus darvai AaTh 960A típusok) azt a felfogást igazolják, hogy a bűntény nem marad titokban. A gyilkosságot a nap, a hold vagy a madarak napfényre hozzák. A három típuscsoport, s azon belül is az egyes típusok együvé tartozását az a tekintélyes, folklórkutatókból álló bizottság állapította meg, amely a 20. sz. elején az Aarne-féle nemzetközi népmesekatalógust létrehozta. Ma már az egyes típusokról sokkal többet tudunk ugyan, de még ma sem tudjuk őket teljes határozottsággal egy-egy meghatározott történelmi korszakhoz, társadalmi formációhoz kötni. Mindaddig, amíg ezzel adósok vagyunk, a megszületésekor is ideiglenesnek érzett típuscsoportosítást elfogadjuk és fenntartjuk. – Irod. Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok (II., Pécs, 1957); Liungman, W.: Die schwedischen Volksmärchen (Berlin, 1961).
Kovács Ágnes

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me