rókatánc

Full text search

rókatánc: 1. századunk első felében még széleskörűen ismert, s különösen az alföldi cigánytelepüléseken elterjedt férfi szólótánc. Fennmaradását nagyban szolgálta, hogy koldulás-kéregetés alkalmával a cigánygyerekek ellenszolgáltatásként járták az adakozó előtt. Állatutánzó mozgás tkp. nincs benne: a táncos egyetlen, 2/4-es vagy 4/4-es csapásolós ( csapásolás) motívumot ismételget, s ehhez a kíséretet a saját maga által skandált, ritmikus obszcén szöveg adja. (Országosan ismert kezdőformulája: Róka, rókatánc, | A p…ban ránc, | Jobb a p…, mint a lencse, | Mert a p… jószerencse…) A szöveg befejeztével a táncos coitust utánzó mozdulattal a földre veti magát. – 2. Archaikusabb, 18–20. sz.-i adatokból megrajzolható változata valóban állatutánzó jellegű ( állatutánzó táncok); gyakran négykézláb járják, jobbra-balra földre vetődve. Néhol a vadászó róka lopakodását, zsákmányra ugrását, s az elejtett zsákmánnyal való játékát utánozzák vele, ez a verzió azonban többnyire mégis az erotikus-phallikus táncok közé tartozik, s elmaradhatatlan mozzanata a megtermékenyítés utánzása. Emléke ismert férfi szólótánc („Nem kell nő hozzá, csak egy földbe ásott lyuk, amelyet körültáncol a legény. Szerelmi csalódás után szokás táncolni.” – Krúdy Gyula), parasztlegények seprűvel járt páros, phallikus játéka, cigányok férfi-női párosa, amelyben a rókák üzekedését utánozzák ( cigánytánc). A parasztság és a putrilakó cigányság mellett egyes formáit a kisnemesség és a városi, asszimilálódó zenész-cigányság is ismerte. Funkciójukat tekintve az egyes formaváltozatok egyaránt utalhatnak a vadászmágia-, még inkább egy felderítetlen agrárrítus („a föld megtermékenyítése”) elhalványult emlékeire. Feltehető, hogy a jelenleg élő, mondókával kísért első rókatáncváltozat is, amely tudatosan apellál a néző obszcenitásigényére, az állatutánzó forma módosulása, bemutató táncként való kommercializálódása. ( még: mozsártánc, söprűtánc, dramatikus táncok) – Irod. Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924); Lakodalom (A Magyar Népzene Tára, III., A–B, Bp., 1955–56); Kaposi Edit–Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások (Bp., 1958); Krúdy Gyula: Miért járják a rókatáncot? (Pesten lakott egy fuvolás…, Bp., 1971).
Maácz László

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me