rontás

Full text search

rontás: a magyar népi hitvilág egyik legfontosabb mágikus eljárása. Egyéb elnevezései: tétemény (D-Alföld), csinálmány (Erdély), megcsinálás, bántás, vesztés. Bármilyen ártó célú cselekvést jelenthet: módja, eszközei, ideje, helye, a végző személy és a célok rendkívül változatosak. Ismert volt az egész nyelvterületen a boszorkányperekből megismerhető múltban és még a 20. sz.-ban is. A rá vonatkozó adatok legnagyobb része a rontás eredményének tulajdonított bajokra, betegségekre és ezek megelőzésére, ill. orvoslására vonatkozik ( rontás elhárítása); tehát elsősorban a rá vonatkozó hiedelmekre ( hiedelem) és sokkal kevésbé a ténylegesen gyakorolt rontó cselekményekre. – A rontás képességét általában különböző természetfeletti erejű személyeknek vagy természetfeletti lényeknek tulajdonították; legáltalánosabban a boszorkánynak. Utóbbi a hit szerint leggyakrabban a tehénnek ártott, ezenkívül főleg az ő specialitása az éjjeli nyomás, a kötés, láb bénává tétele csont kiszedésével, a száj széthúzása, más személy megevése; de mindezeken kívül mindenfajta célú és módszerű rontást elsősorban neki tulajdonítottak. Rontó hatalmat tulajdonítottak még a szépasszonynak, bábának, tudós kocsisnak, tudós pásztornak, veszettorvosnak. Ezzel szemben bárki megszerezhette – a hit szerint – más tej- vagy tojáshasznát, akárki gyakorolhatta a szerelmi rontást ( szerelmi varázslás, megétetés, kapcafőzés) és a szemverést. A túlzó dicséret még véletlenül is árthatott bárki szájából. – A ténylegesen véghezvitt rontó cselekmények közül legintenzívebben a szerelmi varázslás sokféle eljárásmódját gyakorolták; de ilyen volt a ráböjtölés is, betegség vagy halál okozása céljából. Az átok különböző fajtái az utóbbi időkben már sokkal inkább sztereotip beszédfordulatként, mint tudatos rontó szándékkal voltak használatosak. A rontás hite nem minden esetben kötődött konkrét (valóságos vagy elképzelt) lényekhez, hanem mindig élt egy általánosabb rontásfogalom, amely az idők folyamán valószínűleg egyre nagyobb teret kapott. Ennek megfelelően sokszor nem a boszorkánytól, hanem csak általában a rontás eredményének tulajdonítják. Gyakran testesíti meg ezt az általános rontást a keresztény egyház ördöge. – A rontás eredményének tulajdonított bajok leggyakrabban emberi és állati betegségek (leginkább a hirtelen fellépő tünetekkel járók), ezenkívül a tej- és tojáshozam csökkenése, a növények rossz terméshozama, a házimunkák (kenyérsütés, köpülés, fonaltisztítás stb.) sikertelensége, szerelmesek elhidegülése stb. – A rontó eljárások, ill. az ezekre vonatkozó hiedelmek néhány leglényegesebb alapeleme a következő: Illetéktelen jelenlét valamilyen kockázatos kimenetelű eseménynél vagy műveletnél (borjazás, köpülés stb.). Rontás nézéssel (szemverés), szöveggel (dicséret, átok, ráolvasás). Rontás a megrontandó személy tartozékának megszerzésével, őrzésével, elrejtésével [haj ( hajápolás), köröm, lábnyom, árnyék, ruhadarab stb.]. A tulajdonos bántalmazása utóbbiak elpusztításával, ütésével, szúrásával, elégetésével. Rontó tárgy elhelyezése valakinek a közelébe (küszöbe alá, ágyába, ruhájába, jászolba, szántóföldre, gyümölcsfára). Rontó tárgy megétetése valakivel. A sajátosan rontásra használt mágikus tárgyak nagy számából gyakoriságánál fogva kiemelkedik a gatyamadzag, haj, köröm, széklet, vizelet, márciusi hólé, koporsószög, farkas Achilles-ina, szentgyörgynapi zöld béka csontja, pénzérme, bab, kása. A rontó célra készített tárgyak közül legfontosabbak a kötések, bizonyos meghatározott céllal megkötött csomók és a rontó bábu. Vannak bizonyos időszakok, időpontok, amelyek a hit szerint rontásra különösen alkalmasak: Szent György napja, Luca napja, éjszaka, napkelte előtt, napnyugta után; gyerekszülés és tehénellés ideje ( nevezetes időpontok). – A rontásra alkalmas színhelyek közül a néphit elsősorban a keresztutat tartja számon. A rontás hite és gyakorlata általánosan elterjedt volt egész Európa parasztságánál; a népi hitvilágnak mindenütt egyik legalapvetőbb rétegét képezte. – Irod. Berde Károly: A magyar nép dermatológiája (Bp., 1940); Cs. Pócs Éva: Zagyvarékas néphite (Népr. Közl., 1964).
Pócs Éva

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me