szellem

Full text search

szellem: a népi hitvilágban általában valamilyen természeti helyhez, jelenséghez (tűz, víz, erdő, hegy), valamilyen kultúrhelyhez (ház, istálló, temető stb.) kapcsolódó vagy pedig az emberrel együttélő természetfeletti lény; tehát mindig valakinek vagy valaminek a szelleme. Megkülönböztetendő a visszajáró halottól ( lélek), a kísértettől, valamint a csak helyi mondákban és eredetmondákban szereplő, múltba képzelt mitikus alakoktól (pl. óriás, törpe). A róluk szóló hiedelemmondák és közlések szerint a jelenben léteznek, megjelennek az embereknek, találkozni, beszélni lehet velük. Általában emberi, ritkábban állatalakjuk van, gyakran különleges ismertetőjeggyel, amely sokszor egy-egy hely szellemének specifikus ismertetőjegye (pl. a kincsőrző általában ősz ember vagy kistermetű lény stb.). A magyar népi hitvilágban nincs egységes szellem-fogalom, a néhány szellemnek minősíthető lény csak a fentiekben egyezik. – A természeti jelenségek, helyek szellemei a magyar néphitben általában ismeretlenek. Kivétel a vízilények szegényes és heterogén csoportja, és az erdei lényekre vonatkozó igen kétséges szórványadatok. Az ún. helyi szellemek közül viszonylag gazdag, de szintén heterogén adatanyag vonatkozik a kincsőrző szellemre; de az ehhez kapcsolódó kincsásás hiedelemköre, ill. mondaköre sokkal inkább a kincs földbejutására, ill. megszerzésének módjára vonatkozik, mint a kincsőrző lények pontosabb körvonalazására ( kincs). – A fentieken kívül három, a szellem-hit körébe sorolható fogalomkörrel rendelkezik a magyar népi hitvilág, azonban mindhárom teljesen önálló alakulat, a fentiektől és egymástól független. Ezek: a bányaszellem, a házi szellemnek minősíthető házikígyó, és a segítő szellemnek minősíthető lidérccsirke, s az utóbbival rokon, szintén segítő szellem jellegű ördögök, a tudós kocsis hiedelemköréből. Nem tévesztendők össze a szellemekkel és nem minősíthetők szellemeknek a szövegfolklór alkotásokban vagy akár mágikus eljárások kapcsán a megszemélyesített természeti tárgyak, helyek és jelenségek (pl. földhöz, fákhoz, holdhoz szóló ráolvasásszövegek, tűz megszemélyesítése a hiedelmekben stb.). – Irod. Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások (Bp., 1925); Honko, L.: Geisterglaube in Ingermanland (FFC, 185, Helsinki, 1962).
Pócs Éva

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me