Szilágyi és Hagymási (Hajmási)

Full text search

Szilágyi és Hagymási (Hajmási): verses formában hagyományozott monda, ill. ballada, mint ilyen népköltészetünkben úgyszólván egyedülálló. Témáját históriás énekben ( széphistória) 1571-ben az ún. Szendrői Névtelen dolgozta fel, ennek szövegét a 17. sz.-i Csoma-, illetve Vasady-kódex tartotta fenn. Ezektől az irodalmi redakcióktól előadásban, motívumokban lényegesen eltérnek a nép ajkán hagyományozódó változatok: az 1820 tájt lejegyzett csíkszentmártoni, az 1838-ban kiadott kománfalvi (moldvai) és az 1865 tájt rögzített székelyföldi balladaszerű szövegek. Az utóbbiak szerint a császár szép leánya kiszabadít apja börtönéből két magyart, azzal a feltétellel, hogy őt is magukkal viszik. Együtt menekülnek, üldözőiket is legyőzik. Ekkor Hagymási László azt javasolja, vívjanak meg a leányért. A leány kérése, hogy inkább öljék meg őt, semhogy egymásban kárt tegyenek. Szilágyi Miklósnak eszébe jut felesége, s így a császárleány Hagymásinak marad, ill. más megoldás szerint a vétkes elesik. Némely mozzanata más magyar balladában is megvan, így pl. a rab énekére fölfigyelő császárlány motívum a Fogoly katona balladájában, vagy az a mozzanat, amikor a lány elbújik, amíg az üldöző törökök vívnak kedvesével a Két rab testvér ( gyermekét föl nem ismerő anya) balladából ismert. A ballada horvát redakciója számos közös vonást mutat a magyarral. Legközelebbi rokona a délszláv folklórban található. – A téma egész Európában elterjedt, már a Gesta Romanorum is feljegyzi. A monda alapképlete, amely szerint a rabszabadító fejedelemlány a kiszabadítottakhoz szegődve azok körében talál férjet és új otthont, a középkor második felében Európa nyugati és déli népeinél rendkívül elterjedt. Német nyelvterületen a hun mondakör Walther nevű hőséhez kapcsolt változatai, a Földközi-tenger európai népeinél pedig a török és arab vonatkozásokkal átszőtt variánsok népszerűek. Hazánkban történelmi események nyomán honosodott meg. Szilágyi Mihály, Mátyás király nagybátyja ugyanis 1448-ban a törökök foglya volt, de hamarosan kiszabadult; birtoka szomszédos volt Hagymási László temesi és csanádi főispánéval; végül a szultáni család egyik üldözött rokona leányával együtt ekkor keresett nálunk menedéket, lányát mint pesti lakost, 1453 táján okleveleink Császár Katalin néven emlegetik. – Irod. Honti János: A Szilágyi és Hajmási monda szövegtörténete (Irod. tört. Közl., 1930); Honti János: A Szilágyi és Hajmási monda rokonai és eredetkérdése (Ethn., 1930); Korompay Bertalan: Szilágyi és Hajmási históriája a szlovéneknél és a magyar monda eredetkérdése (Irod. tört. Közl., 1953); Csanda Sándor: Szilágyi és Hagymási széphistória szlovák és magyar változata és a ballada eredetének kérdése (Valóság és Illúzió, Bratislava, 1962).
Kriza IldikóSándor István

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me