szóláshasonlat

Full text search

szóláshasonlat: egy közösség tudatában élő, állandósult kifejezési forma, amely szemléletesen, képszerűen fejti ki a hasonlított értelmezését. A szóláshasonlatban általában utalás van egy egyszeri megtörtént eseményre, amelyet azonban gyakran elmos az emlékezet, s már csak alkalmazási körét ismerik. Az egyszeri eseményre való utalást sokszor magyarázatként fejezi ki a szóláshasonlat. E csoportban figyelhető meg legjobban a proverbium-képződés folyamata. Egy különös, a mindennapitól eltérő esemény, magatartási forma alapja lehet a szóláshasonlat kialakulásának. Pl. Helyén van, mint Makó víz után; Hever, mint molnárlegény a zsákon; Eltalálta, mint cigány a búzavetést; Búslakodik, mint a kereketört paraszt; Hetvenkedik, mint polturás malac a garasos kötélen; Úgy áll a szája, mintha vadalmába harapott volna; Csak otthon jó, mint a komáromi leány; Megszokta, mint lusta béres a henyélést. – Találó, frappáns megfogalmazásaival a szóláshasonlat élénkíti, szebbé, kifejezőbbé teszi a beszédet, túlzott és felesleges használata azonban a stiláris eredetiség hiányára vall. E csoportban viszonylag kevés a nemzetközileg is ismert, annál nagyobb mértékű viszont a helyi, csak egy faluban, egy közösségben ismert szóláshasonlatok száma. A szóláshasonlat, szólás, szólásszerű összehasonlítás igen közeli kapcsolatban állnak egymással, a különbségek olykor a legkisebbre szűkülnek. – Irod. Vinogradov, V. V.: A frazeológiai egységek fő típusai az orosz nyelvben (Szovjet nyelvtudományi értekezések. Bp., 1953); O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (Bp., 1966); Dömötör Tekla–Katona Imre–Ortutay Gyula–Voigt Vilmos: A magyar népköltészet (Bp., 1969).
Szemerkényi Ágnes

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me