sztrájkdal <ang. strike ’szervezett munkabeszüntetés’>

Full text search

sztrájkdal <ang. strike ’szervezett munkabeszüntetés’>: a munkásdal alkalmi csoportja, a dolgozók sztrájkja idején énekelt mozgalmi dal, mely bér- és egyéb követeléseket, esetleg harci jelszavakat is tartalmaz. Előzménynek tekinthető a céhes mesterlegények egyéni munkamegtagadásáról szóló vándoréneke (– Mester úr, én nem dolgozom…), mely később amerikás dalként közösségi sztrájkdallá vált (– Miszter pitbósz, nem dolgozunk; Mind egy szálig bestrajkolunk!…). Egyéni (– Kimegyek az aknából, Leszámolok nagyjából. Adják ki a kis könyvemet, Mert Kisgyónon nincs kereset!…) és csoportos (– Bányamester, elmegyünk, Vissza többé nem jövünk. Inkább megyünk akárhova, De Szápárra többé soha!…) munkamegszakításról szóló alkotásokkal a bányászdalok között is találkozunk. A századforduló aratódalainak egy része a korabeli históriák hangján szóló sztrájkdal (– Az ezernyócszázhetvenkilencedik esztendőbe Megjárták a csongrádiak a Kiskengyelösbe: – Rémárison arattunk, Kenyér nékü maradtunk: – Vájsz úrnak a híres részessei Ott akarják a masinát hanni…). A voltaképpeni sztrájkdalok a századforduló nagy építőipari (1897, 1902) és aratósztrájkjai idején keletkeztek, más időszakból alig ismerünk. A sztrájkdalok sokban hasonlítanak a kortesdalokhoz: rövid életűek, az ismeretlen szerzőktől való szövegeket korabeli divatos műdalok (– Házunk előtt mennek el a huszárok; – Nem vagyok én bíró lánya; – Túl a Tiszán faragnak az ácsok; – Vörös bort ittam az este… stb.) dallamára húzták rá és énekelték a tömegek. Jobbára csak azokat ismerjük, melyek röplapokon is megjelentek. E szövegek tudatosak, de egyben költőietlenek is (– Az akkord eltörlését kívánjuk, A túlórát mély sírba elássuk; Követelünk még, ami a legfőbb, Kilenc és fél óra munkaidőt…). A sztrájkdalok megfogalmazzák a munkások időszerű követeléseit: tiltakoznak az éhbér (– Már ezután nem dolgozunk paszulyért!…) a hosszú munkaidő ellen (– Már ezután nem kelek a kakassal!…), kérik az 1891 óta törvényben biztosított szabad vasárnapot (– Vasárnapi munkaszünet, Ez miniszteri rendelet!…), beszámolnak a sztrájk menetéről (– Beszüntették a munkát az ácsok: – Tizennégy egész nap múlt el már azóta, Mester urak, hogy elkezdődött a nóta…), leleplezik a munkásárulókat (– Talpat nyaló partifürer nem kell nekünk!…), átkot mondanak a sztrájktörőkre (– Isten verje mög a sztrájknak törőit!…) és beszámolnak a munkaadók ellenintézkedéseiről (– Szétszaladtak a mesterek a világba, Ha találnának barmokat az igába…). A harcosabb sztrájkdalok felhívást is tartalmaznak (–… Minden ember szent fogadást tegyen: A harcot csak akkor hagyja abba, Ha az ellenség magát megadja; – Ne menj, pajtás, ne menj a tetőre, Nem lesz úgyse kenyered belőle! Gyere, inkább állj ide a sorba, Másszunk egyszer rá a vérszopókra!…) és eljutnak az osztálytudatosság és szolidaritás magas fokáig. Ez időből való Csizmadia Sándor Sztrájkban c. verse (1897-ben írta, szélesebb körben később, 1903-ban terjedt el) és a következő jellemző sorok is: – Ott, ahol sztrájkol férfi és nő, Népdalokat írni késő, Csak oly dalnak van jövője, Melybe sztrájk van beleszőve (A Hét, 1904). – Irod. Csizmadia Sándor: Proletárok verseskönyve (Bp., 1903); T. Szerémi Borbála: Magyarországi munkásdalok (Bp., 1955); Nagy Dezső: Egykori kőműves sztrájkdalok, rigmusok (Ethn., 1963); Szatmári Antal–Pálinkás József: Hej, kenyér, barna kenyér (Bp., 1964); A parasztdaltól a munkásdalig (szerk. Katona Imre–Maróthy János–Szatmári Antal, Bp., 1968); Nagy Dezső: Honismeret és munkáshagyomány (Bp., 1968).
Katona Imre

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me