tolvajlás a tudóstól

Full text search

tolvajlás a tudóstól: hiedelemmonda motívum, amelynek hiedelem alapja a tudós egyéneknek az a feltételezett képessége, hogy tárgyaik eltulajdoníthatatlanok, a tolvaj szándéka valamilyen módon meghiúsul. Mondatípusok: a) tudós kertjéből lopnak. A tudós a belépő tolvajjal közli, hogy tud a lopásról. – b) Gazdáját meglopó kocsis a padlásajtóban mozdulatlanná merevedik, míg gazdája fel nem oldja. – c) A méhésztől kaptárt lopó hozzáragad a kaptárhoz. – d) A pásztor varázsos erejű botját, kalapját stb. valaki el akarja lopni, hozzáragad. – e) A vadász puskájával a tolvaj nem tud lőni. – f) A révész csónakját illetéktelenül használók nem tudnak kievezni stb. A fenti mondák közös motívumai: 1. A tudós tud a tolvajlásról. 2. Ő „köti meg” a tárgyakat, ill. büntetésből késlelteti a feloldást. – A nyelvterület különböző részeiből származó mondák alapján mind a hiedelem, mind a mondai motívum ismeretét széles körben kell feltételeznünk. – Irod. Balassa Iván: Karcsai mondák (UMNGy, XI., Bp., 1963).
Nagy Ilona

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me