vadász, tudós vadász, öndöngős vadász

Full text search

vadász, tudós vadász, öndöngős vadász: a néphit természetfeletti erejű személye. Hatalmát tekintve hasonlít a boszorkányhoz, és azokhoz a tudós egyénekhez, akik foglalkozásuk miatt is kiválnak a paraszti társadalomból (tudós kocsis, molnár, pásztor). A tudós vadász csodálatos képességei kizárólag mesterségével kapcsolatban nyilvánulnak meg. Amire ráfogja a puskáját eltalálja, ill. bármilyen messzeségbe el tud lőni. Illetéktelen személy a tudós vadászpuskájával saját magát lövi le, ill. semmit se lőhet stb. Az erdő vadjaival különös kapcsolatban van (azok önként puskája elé vonulnak). Segítőtársai: a nyúl, a kísértet vagy maga az ördög nyúl képében. Képzete Európa-szerte ismert, legnépszerűbb a német nyelvterületen. Gyökerei már a klasszikus (görög–római) mitológiában megvannak. Az országhatárokon túlra lövő vadász, ill. a visszafelé forduló golyó motívuma a Gesta Romanorumban is előfordul. (Katona Lajos kiadása, Bp., 1900. CII.) A rá vonatkozó magyar adatok az Alföld kivételével az ország különböző helyeiről ismertek. – Gyakori hiedelemmonda típusai: A. A tudományszerzése. A vadász viharban egy fán embert (meztelen gyereket, macskát) lát, aki kiabál: „Lüjj meg, Illés, ha tucc!” Pipaszárral lelövi. Döglött kutya lesz belőle (maga az ördög volt). Megjelenik a hálás Illés. A vadász jutalmul kapja azt a képességet, hogy amire céloz, eltalálja. (Változatok: Illés kőpuskáját kéri. Figyelmeztetés ellenére lő vele, önmagát találja el; Göcsej). A gonosz lélek pipaszárral való sikeres lelövése általános motívum. – B. Tudós vadász kiteszi az ablakon a puskáját. Annyi nyulat lő, amennyit csak akar, akár a határban élő összes nyulat. A jelenlevők ámulatára sorban jelennek meg a nyulak a vadász puskája előtt. Ez a legnépszerűbb vadász monda. – C. Vadásztársaság sikertelen próbálkozásai után a tudós vadász a nyúlnak háttal fordulva lő, eltalálja. Korábban eltávozott vadak rendre visszajönnek, vadásztársak lelövik őket. Tudós vadász a szalmacsutakot nyúllá változtatja, a szobába ereszti, de senki sem tudja lelőni. – D. Ledobott zsebkendője olyan állattá változik, amilyenné akarja. Az ilyen vadnak nincs se szíve, se mája. – E. Egy csodálatos nyúl jár hozzá, eteti, beszél vele. Ha vét a nyúl kívánságai ellen, az megfenyegeti. A kívülálló szemtanúkat ez borzalommal tölti el. A vadászt megfenyegető nyúl általános motívuma azoknak a tabumondáknak, amelyek az ünnepnapon vadászást helytelenítik. Tudós vadász, ha szentelt ostyát tölt a puskába, mindig talál. ( még: Hajnalkötöző királyfi) – Irod. Lakatos Károly: Vadászhit (Szeged, 1897); Solymossy Sándor: A vadász temetése (Ethn., 1915); Schwartz Elemér: A nagyfalvai bolygó vadászról szóló monda (Ethn., 1919); Balassa Iván: Karcsai mondák (ÚMNGy, XI., Bp., 1963).

Vadászábrázolás faragott kapurészleten (Tamásfalva, v. Kolozs m.)
Nagy Ilona

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me