4. A magyarság az Árpádok korában. Lánczy Gyula

Full text search

4. A magyarság az Árpádok korában.
Lánczy Gyula
040a

Szent István
(Kezdőbetű a Képes Krónikából.)
Politikai és közmívelődési állapotainkról kivánunk áttekintést nyujtani, melyek alatt a magyarság a kitünőleg nemzeti királyok korszakában létharcát folytatta. Minél szegényebb e kornak öröksége magyar nyelvű irodalmi, költészeti emlékek fenmaradása tekintetében, annál égetőbb, kiemelkedőbb a történetíró feladata kutatni, hogy a hallgatást mi okozhatá, – rátenni kezét a nép szivére, megtudandó, hogy a távolmúltban mily érzelemmel dobbant, – meglesni, miként szólal meg az a nyelv, melyen írva oly kevés maradt ránk ezen időkből. Az ország közállapotairól s a magyar nemzeti szellem fejlődéséről kell áttekintést, tájékozást szereznünk, hogy megértsük azt a keveset, a mi reánk maradt s azt a sokat, mely közvetlen nyilatkozásban meg nem örökölt.
A hol költői egyéniség nem áll előttünk, kit elemezzünk, ott a néplélek mélyén kell buvárkodnunk, melyből a költészet ősforrásai fakadnak…

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages