7. A csúcsíves stíl kora és a renaissance. (Az Anjou királyok; Zsigmond és Mátyás uralkodása.) † Pulszky Ferenc

Full text search

7. A csúcsíves stíl kora és a renaissance.
(Az Anjou királyok; Zsigmond és Mátyás uralkodása.)
† Pulszky Ferenc
Amint a nyugoti római birodalom s vele a régi civilizáció a népvándorlás viharaiban szétbomlott s a népek összekeveredéséből új nyelvek, új nemzetek és új államok alakúltak, csak az egyháznak római nyelve tartotta fenn a kapcsot a régi világ kulturájával, melynek egy részét az újjáalakúlt világba átvitte. Nyelvében birta az egyház a régi világ tudományossága kincseinek kulcsát, melyek által képes volt egy új kultúrát kifejleszteni az új nemzeteknél. A római egyház nevelte az új nemzeteket és századokon keresztül csak az egyház szolgái, a papok és szerzetesek voltak a tudomány és művészet őrei, mívelői és terjesztői.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages