XVII. TÁBLA. Magyar viselet Mátyás és a Jagellók korából. (1480–1526.)

Full text search

XVII. TÁBLA. Magyar viselet Mátyás és a Jagellók korából. (1480–1526.)
1–6. Alakok Thuróczi János itélőmester krónikájának 1488-iki augsburgi kiadásából, u. m.: 1. Többszörösen előforduló vitéz, az ország zászlajával, sisakja salade; 2. Gyula és Verbulchu; 3. Előkelő nő, háttérben sátorok Nándorfehérvár ostroma képéről; 4. Ifju, Nagy Lajos és V. László képe után; 5–6. Király Martell Károly és Attila képe után.
7–8. Haller Pál († 1530.n végén Nagy-Szebenben) és anyja, Haller Ruprechtné, a budai eredetű Müntzer Katalin. A Haller grófok nemzetségkönyvéből; készítette Haller Bertalan 1533–51. közt. (Boncz Ödön: A Haller grófok nemzetségkönyve. Turul. 1886. IV. k. 105–123. l.)
9. Magyar főur 1515. körül. A Weiszkunigból a Mária osztrák főhgnő kezét kérő magyar követség egyik alakja után. (Jahrbuch J. Kunsthist. Samml. VI. k. 385. l.)
10–11. Magyar főurak 1512-ben. A «Triumph des Kaisers Maximilian I. Bécs. 1883. 84.» 39. lapja után.)

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages