XXXVII. TÁBLA. Magyar viselet 1790–1835 közt.

Full text search

XXXVII. TÁBLA. Magyar viselet 1790–1835 közt.
1. Magyar főur 1792 körül. A Ferencz neje, Mária Terézia megkoronáztatását ábrázoló egykoru szines metszet több alakja után; C. Schütz rajza, J. Mansfeld metszete. Eredetije az országos képtárban.
2. Magyar női diszruha 1792 körül. Az országos képtárban levő előbbi szines metszetről.
3. Gr. Zichy Károly (1778–1834) országbiró s birodalmi miniszter 1790 körüli arczképe. Egykoru festmény a tört. arczképcsarnokban. Az eredetin ruhája fehér. (L. A m. tört. képcs. lajstroma 1894. 261. sz.)
4. Nemesi fölkelő-tiszt 1809. (Timlich és Bikkesy id. m. 31. t.)
5. Magyar huszártiszt a napoleoni háboruk idejében. Gr. Rhédey Lajos († 1831.) arczképe. A tört. arczképcsarnokban 309. sz. a. levő s J. Heim által 1807-ben festett eredeti festmény után.
(Az egyes huszárezredek ruházata az Ottenfeld és Teuber-féle «Die Oesterreischische Armee 1700–1867.» után, 425. l. Az első vagy Ferencz császár ezrede: fekete csákót, sötétkék mentét, dolmányt és nadrágot viselt sárga gombokkal; a 2-ik vagy erdélyi vagy József nádor ezrede: sötétvörös csákót, világoskék mentét, dolmányt és nadrágot ugyanolyan gombokkal, míg az 1801-ben föloszlatott régebbi horvát határőrvidéki ezred helyébe állított 12-ik vagy palatinus huszárezred csákója fekete, ruházata buzavirágszin volt, fehér gombokkal; a 3-ik vagy Ferdinánd Estei fhg ezredéé: hamuszin csákó, sötétkék ruha, sárga gomb, a 4-ik vagy Vécsey, később Hessen-Homburg ezredé: világoskék csákó, világoszöld mente és dolmány, világosvörös nadrág, sárga gomb; az 5-ik vagy Ott, később angol regens ezredé: sötétvörös csákó, sötétzöld mente és dolmány, karmazsinpiros nadrág, fehér gomb; a 6-ik Blankenstein vagy Würtemberg ezredé: fekete csákó és buzavirágszin ruházat, mint a palatinus huszároké, csakhogy sárga gombokkal; a 7-ik vagy Liechtenstein ezredé: fűzöld csákó, világoskék ruha, fehér gomb; 8-ik vagy Nauendorff, később Kienmayr ezrede: fekete csákó, a többi ruha, u. m. a világoszöld mente és dolmány, világosvörös nadrág és sárga gombok, mint a Hessen-Homburg ezredé; a 9-ik Erdődy vagy Frimont ezredé: fekete csákó, sötétzöld mente és dolmány, karmazsinpiros nadrág, sárga gombok; a 10-ik, előbb Mészáros, később Stipsicz, aztán a III. Frigyes Vilmos porosz királytól közönségesen Vilmosnak nevezett ezredé: fűzöld csákó, világoskék ruha, sárga gomb; a 11-ik vagy székely huszárezred egyenruhája: fekete csákó, sötétkék ruházat, fehér gomb.)
6–7. Városi magyar menyecske. Kanonok téli öltözetben. (Timlich-Bikkesy id. m. 23. és 37. tábla.)
8–14. Magyar viselet 1825–40 közt, u. m. a 8, 9. 11. és 13. sz. a Honművész divatmellékletei (a két utóbbi az 1835-ki hontmegyei tisztujításra Klaszy Venczel pesti szabónál készült feke díszmagyar öltözet után. Honművész. 1835. 648. l. 42. melléklet), a 10, 12. és 14. sz. az országos képtárban levő egykoru szines kőrajz után.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages