Révész család. (Kisfaludi.)

Full text search

Révész család. (Kisfaludi.)
Zemplin, Szatmár, Ung megyében székelő birtokos nemes család, melyből a XVI. században élt Révész Orbán, a ki Zemplin mvárosi határban a Szarkas hegyen Póssay Antaltól 1583-ban szőlőt vett.*
Leleszi Convent Acta anni 1583. nro. 14.
1616-ban élt Révész Mátyás és birt Zemplin megyei Láczán.* Ennek fia lehetett
Leleszi Convent Acta libro Signatur. 18. folio 33.
Révész László, ki 1650-ben élt, a midőn neje Rakóczy Judit őt, s fiát Andrást ügyvédének vallotta;* ezen Lászlótól a család leszármazása a mai napig következő nemzékrend szerint történt:
Leleszi Convent Acta libro Signaturar. 29. folio 100.
László 1650. (Rákóczy Judit); András 1650.; János (Bagossy Róza); Mátyás (Csoknyai Erzse); Jónás szül. 1712. tbiró (Kossuth Mária); Pál szül. 1756. † 1825. (1. Bornemisza Róza 2. Bornemisza Anna); Imre szül. 1757. (Pupinszky Janka † 1807.); János h. hadnagy 1833. Gallicziában; Anna (Bagossy József); Sándor † 1826.; Antonia (Perner Antal cs. k. kapit.); Lajos (Bánóczy Teréz); Imre hadnagy †; János N. Károlyban † 1849.; Janka (Csányi Anna); Anna; Ferencz honvéd hadn. † 1848.; Károly † 1848. Gábor † 1848.; Ferencz szül. 1848.; László szül. 1788. † 1825. (Bagossy Zsuzsa); Rozália osztozik 1819. (Semsey Károly); György szül. 1828. volt honvéd (nyiresi Papp Lenka); Márton v. honvéd 1849.; Mária; Erzse (Uray János); Erzse sz. 1857.; Bálint szül. 1859.
E családfán állók közűl Jónás (szül. 1712.) a XVIII. század közepén Zemplin vármegye esküdtje, majd pénztárnoka, utóbb mint kiküldött biztos a nagy pestis alkalmával, a hegyalján egyike az első híres szőlő míveltetőknek, birta Zemplin megyében Nagy-Polena, Sztarina, Dara, Szomolnok és Jalova falukat, úgy a hegyalján ősi lakta helyén Kisfaludon és Mádon is közbirtokos volt. Nejétől Kossuth Máriától négy gyermeke maradt: János, ki a franczia háborúban huszár hadnagy volt, Anna Bagossy Józsefné, Pál és Imre, kik által a család két ágra szakadt.
Pál született 1756-ban, testvére a korán elhalt Imre árváinak gyámja volt 1807-től 1829-ig a midőn meghalt. Kétszer nősült, mindkétszer a Bornemisza családból, az első Róza, a másik Anna volt; ezektől gyermekei László és Rozália Semsey Károlyné, kik 1818. nov. 15-én osztozkodtak meg örökségi ingóságaikon, 1819. jul. 13-án pedig az ingatlan javakban, mely szerint Lászlónak jutott 1. a Krajnyán fekvő Szmolnik nevá helység, 2. a szegi promontoriumon lévő Somos szőlő, és a szegi határban fekvő földek, 3. a kisvári szőlőkközti irtvány; – Rozáliának jutott 1. a b.-kisfaludi lakház és birtok és Szegiben is rész, 2. a nagyvári szőlő és 3. a Kásod és hétnyárfai rét. Lászlónak nejétől Bagossy Zsuzsannától, ki után gyermekei Bagoson és Kaplyonban is örökösödtek, maradtak György, Márton, Mária és Erzsébet Uray Jánosné.
György (sz. 1828-ban) a jogot Kassán tanulta 1847–48-ban, azután öcscsével Mártonnal együtt a honvéd seregbe állott, és részt vett Budavár bevételénél 1849-ben, a midőn golyóval megsebesül és a gróf Sándor palotára ő tűzte fel első a nemzeti zászlót. Nejétől nyiresi Papp Lenkától két gyermeke a táblázaton látható.
Imre (Jónásnak fia) 1757-ben született, ő és 1807-ben neje Pupinszky Janka is elhalván, nyolcz árvája maradt, kiknek gyámjok nagybátyjok volt. E nyolcz gyermek közűl, kik a táblán láthatók és kik közül János és Sándor Zemplin megyében esküdtek voltak, csak Lajosnak Bánóczy Teréztől maradtak gyermekei: Ferencz, Károly, Gábor, 1848-ban honvédek voltak és elhaltak, közűlök csak Károlynak maradt fia Ferencz, ki 1848-ban született.
A család másik ágából 1659-ben élt Révész Ádám, (tán Lászlónak fia ?) kinek néhány ízen a leleszi Convent adatai szerint ivadéka következőleg sarjadzott:
Ádám 1659. (Zobonya Ilona); Éva 1691. (Jánossy György); Gábor 1686.; Ferencz 1700. 1722. (Szeghy Erzse); Dora (Lipcsey András); Erzse (Vigh Zsigmond); Ádám 1736. 1751.; Ferencz 1744.; Anna 1751. (Senk Miklós); Erzse 1751. (Kossuth László)
A család czímere – mint följebb a metszvény mutatja – a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó oroszlán, első lábaival kivont kardhegyén törökfejet tartva, a paizs fölötti sisak koronájából szintén olyan oroszlán nől ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me