DR. GAUDI-NAGY TAMÁS

Full text search

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A bírósági titkárok szabálysértési ügyekbe történő bevonásáról van szó igazából, hiszen a másik előterjesztés, ami a közbiztonsági törvények módosítását irányozza elő, ezt mutatja meg, bár felhatalmazást jelent ez az alkotmányos rendelkezés, amikor erről beszélünk, márpedig a vitaszakaszban a 3. ajánlási pontról van szó, akkor ez nem precizírozza, hogy milyen típusú ügyekben.
A mindenkori jogalkotó, azaz jelen esetben a kétharmados többség bármikor dönthet arról, hogy bírósági titkárok milyen típusú ügyekben járhatnak el. Tehát nagyon aggályosan és nagyon alaposan kell eljárni. Én ezért tartom jónak egyébként ezt a 3. ajánlási pont szerinti javaslatot, hiszen nem árt hangsúlyozni azt a státust, amit a bírósági titkár élvez. Tehát ha már egyáltalán hozzányúlunk ehhez a kérdéshez, hogy egyáltalán bírósági titkárok kezébe ítélkezési feladatokat adunk, ami szerintem egyébként helytelen, tehát a bírósági titkár maradjon meg csak olyan ügyekben… Lehet bővíteni a bírósági titkárok feladatkörét olyan körben, amikor nem kell konkrétan szabálysértési vagy büntető- vagy polgári jogi felelősség tárgyában döntenie, de adott esetben rengeteg ügyelőkészítő vagy - úgymond - tucat döntést hozhat, például peren kívüli vagy tárgyaláson kívüli, nemperes eljárásban végzéseket, fizetési meghagyásokat, sok más egyebet, mert ezt most is csinálják. Azonban valóban eddig volt egy formális alkotmányos akadálya, mert nem szabályozták, ezt belátom; tehát nyilván szabályozzunk.
Viszont az, hogy egyesbíróként járhasson el nevesített módon a bírósági titkár, tényleg abszurdum, hiszen nem szakvizsgával rendelkező vagy kinevezett bíróról van szó helyesebben.
Nagyon fontos ez a rendelkezés, ami itt hozzákerül, mégpedig az, hogy függetlennek kell lennie és törvénynek van alárendelve.
Ugyanis éppen a mai alkotmányügyi bizottsági ülésen bukott ki az, hogy lényegében a bírósági titkárok jogállására vonatkozó részletszabályokat tulajdonképpen egy módosító javaslattal építi be a jogalkotó a közbiztonsági törvényjavaslatba. Tehát úgy szabályozzuk most az alkotmányban ezt a bírósági titkárokkal kapcsolatos részt, hogy közben az előterjesztés pillanatában nem is tudta senki, hogy igazából milyen részletszabályok fognak vonatkozni a bírósági titkárokra, akik részt vesznek majd az igazságszolgáltatás munkájában. Szerintem ez egyébként nem is házszabályszerű, erről volt egy kis vita az alkotmányügyi bizottság ülésén, de most nem ezt vitatjuk, tehát visszakanyarodok.
Egy a lényeg: abból is kiderült, hogy a bírósági titkár nagyon érdekes jogállású ember, akit nem lehet olyan nehezen eltávolítani a helyéről, mint a bírót. Tehát magyarul, ha nincs ez a deklaratív alkotmányos előírás itt, hogy független a tevékenysége során és a törvényeknek van alárendelve, ami annak a generálklauzulája, hogy tulajdonképpen a bírót nem lehet tevékenysége miatt eltávolítani, hacsak éppen nem hoz sorozatosan olyan justizmordokat, amelyek miatt el kell távolítani.
De ha ez nem kerül így bele, akkor lényegében szabad kezet kap a mindenkori bírósági vezető arra, hogy ha neki nem tetszik, mondjuk, a szabálysértési végzéseket hozó bírósági titkár, akkor 2 hónap után azt mondják neki, hogy most már akkor menj innét, mert nem kellesz nekünk. Tehát sokkal könnyebben kirúghatja, magyarul, ezt a bírósági titkárt, mint azt a bírót, aki egyébként sokkal komolyabb védettségi státusban van.
Én tehát arra buzdítanám… Egyébként az alkotmányügyi bizottsági vitában határozott emlékeim szerint az előterjesztő képviselője azt mondta, hogy csak bizonyos szövegezési problémák miatt nem támogatja ezt a javaslatot.
Tehát tartalmilag egyetértett vele határozott emlékeim szerint az előterjesztő képviselője, és azt hiszem, azt mondta, hogy a kapcsolódó módosító indítványban gondolkodnak.
Ha és amennyiben ez így van, akkor ez már viszont így mindenképpen üdvös és követendő. Egy a lényeg: nem szabad áttörni azt az alapelvet, hogy a független igazságszolgáltatásban alapvetően törvényeknek alárendelt és független bírák tevékenykednek, mert látjuk, hogy mihez vezetett az elmúlt 8 évben. Ezt mindenképpen meg kell állítani, meg kell fordítani.
Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me