DR. PAPCSÁK FERENC,

Full text search

DR. PAPCSÁK FERENC,
DR. PAPCSÁK FERENC, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Az előttünk fekvő T/4449. számú, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. számú törvény módosításáról szóló előterjesztést az Igazságügyi bizottság megtárgyalta és tárgysorozatba vételre ajánlotta nagy többséggel.
Az előkészítő munkát követően a járások kialakításának koncepcionális elveiről a kormány a 1299/2011. határozatával döntött. Mindezek alapján a kormány szükségesnek tartotta a járás mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egységének kialakítását a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi igazgatás megteremtése érdekében. A járások kialakításakor érvényesíteni kívánt célok a következők voltak.
(13.50)
A területi államigazgatás újjászervezése kiemelkedő elemének megvalósítása, fő szabály szerint az államigazgatási feladatok államigazgatási területi szervekhez történő telepítése, az államigazgatás járási szintű szerveinek az integrálása, valamint az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott hosszú távú, stabil járás létrehozása.
2012-ben a járások kialakításánál a kormány kiemelt céljai közé tartozott a helyi és területi közigazgatási rendszer teljes szervezeti áttekintése és megújítása, alacsony hatékonyságának az orvoslása és a struktúra átláthatóbbá tétele. A kormány célja volt továbbá, hogy olyan modern kori járásokat alakítson ki, amelyek hozzájárulnak egy hatékony közigazgatási rendszer létrejöttéhez. A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, az úgynevezett jó állam kialakításának egyik legfontosabb eleme.
2013. január 1-jével a városi bíróságok megnevezése járásbíróságokra változott, a fővárosi kerületi bíróságok elnevezésének megtartása mellett, ez a változás a bíróságok illetékességi területét azonban nem érintette. Az első fokon eljáró bíróságok földrajzi tagolása megmaradt, miközben a közigazgatási járások rendszere néhány helyen ettől eltérő lefedettséggel került kialakításra.
A járások kialakításával összefüggésben sor került a területi államigazgatási szerveknek járási illetékességgel történő átállítására, ugyanakkor a megnevezésük változtatása ellenére nem került sor erre a járásbíróságok és a járási ügyészségek esetében. Most erre sor fog kerülni - remélem legalábbis.
Mindenképpen indokolt, hogy a járásbíróságok ne csak nevükben, hanem tényleges illetékességük szerint is igazodjanak a járásokhoz. E cél megvalósítását szolgálja a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területe meghatározásáról szóló törvényjavaslat, amely előttünk fekszik.
Az illetékességhez igazodás nem minden bíróság esetében jelenti azt, hogy egy bíróság illetékességi területe egy járás településeire terjed ki, hanem egyes bíróságok esetében azt jelenti, hogy a járásbíróság illetékessége több járás illetékességére kiterjed, és ezen járások határaihoz illeszkedik. Ilyen például a Nyíregyházi Járásbíróság, amely több közigazgatási járás területét is magában foglalja.
Tekintettel arra, hogy a járási ügyészségek és rendőrkapitányságok illetékességi területe fő szabály szerint igazodik a bíróságok illetékességi területéhez, a javaslat szerint bírósági illetékességi terület módosításához igazodóan automatikusan sor kerülhet a járási ügyészségek és kapitányságok illetékességének a megváltoztatására is.
Természetesen a jogalkotó figyelt arra a javaslat szerint, hogy annak érdekében, hogy a járásbíróság előtt folyamatban lévő ügyek még átmenetileg se akadjanak meg egy esetleges áthelyezéssel, és azok elbírálásában az illetékességi terület ne változhasson vagy ne okozzon esetlegesen késedelmet, rendelkezik arról is a törvényjavaslat, hogy az új illetékességi szabályokat a javaslat szerinti módosítás hatálybalépését követően indult ügyekben is alkalmazni kell, illetőleg szükséges.
Fontos megjegyezni, hogy a törvény 1. számú mellékletének módosításában biztosításra kerül, hogy az egyes járásbíróságok illetékességi területe illeszkedjen a járások illetékességéhez azzal, hogy egy-egy járásbíróság illetékessége több esetben két-három járás illetékességi területére is ki fog terjedni.
A törvény most július 1-jével lépne hatályba. Arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák az indítványt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me