A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról t…

Full text search

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés
Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az önálló indítvány T/3782. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3782/7. számon, összegző jelentését pedig T/3782/8. számon terjesztette elő.
Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP a T/3782/3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.
A T/3782/3. számú módosító javaslatban Tóth Bertalan terjeszt elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Kérdezem L. Simon államtitkár urat, hogy a gépe fölengedett-e. (Jelzésre:) Nem fagyott be. (Derültség.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 39 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.
Mivel az Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3782/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)
Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 112 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett elfogadta.
Most pedig, tisztelt Országgyűlés, a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3782/10. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 132 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me