Az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.) szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása

Full text search

Az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.) szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása
Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „az Országos Fogyatékosságügyi Programról 2015-25” szóló határozati javaslat zárószavazása. Frakciókérésre figyelemmel azonban előtte módosító javaslatok fenntartásáról is döntenünk kell. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a H/3586/3., 4. és 5. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.
A 3. számú módosító javaslatban Vágó Sebestyén képviselő úr terjeszt elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 55 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.
A 4. számú módosító javaslatban ugyancsak Vágó Sebestyén képviselő úr előterjesztéséről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.
Az 5. számú módosító javaslatban Vágó Sebestyén képviselő úr terjeszt elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Az Országgyűlés a módosító javaslatot 56 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.
(11.00)
Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, valamint az előterjesztéshez részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem érkezett, és a Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezésére sem került sor, most az előterjesztés eredeti szövegéről határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/3586. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 164 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages