I. kötet A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1600-IG

Full text search

I. kötet A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1600-IG
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE I.
Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében
Főszerkesztő
SŐTÉR ISTVÁN
AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST
Szerkesztette
KLANICZAY TIBOR
Írták
GERÉZDI RABÁN, KLANICZAY TIBOR, V. KOVÁCS SÁNDOR, PIRNÁT ANTAL, STOLL BÉLA, VARJAS BÉLA
HARMADIK, VÁLTOZATLAN LENYOMAT
AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST
A szerkesztő munkatársa
VARJAS BÉLA
V. KOVÁCS SÁNDOR
Lektorok
MAKKAI LÁSZLÓ
SZAUDER JÓZSEF
TOLNAI GÁBOR
A kötet egyes részeit átnézték
GYÖRFFY GYÖRGY
MEZEY LÁSZLÓ
ISBN 963 05 2301 9 sorozat
ISBN 963 05 2302 7 1. kötet
© Akadémiai kiadó, Budapest 1964
Printed in Hungary
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója
A szerkesztésért felelős Balázsovits Erzsébet – Műszaki szerkesztő: Kerek Imréné
A burkoló és kötésterv Erdélyi János munkája
Terjedelem: 49,7 (A/5) ív – AK 1643 k 8083
80.7543 Akadémiai Nyomda, Budapest – Felelős vezető: Bernát György

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT