A NYELVISÉG (Havas Ferenc)

Full text search

A NYELVISÉG
(Havas Ferenc)
A nyelv használata az ember egyik legmeghatározóbb, őt az élettelen természet és az élővilág minden más létezőjétől megkülönböztető vonása. Minthogy lényegét tekintve az együttműködés szerve és eszköze, benne a legközvetlenebbül testesül meg az emberi létmód egyedülálló különössége: a társadalmiság.
A nyelvet használó ember egyszersmind kivonja magát a világhoz való viszony állati közvetlenségéből. Az állat az itt és most, a mindenkori jelen világában él – az ember számára a dolgok, helyzetek, folyamatok nyelvi megjelenítése, a világ nyelvi leképezése lehetővé teszi, hogy ebben a jelenben birtokba vehesse, emberi szándékainak tárgyává tehesse azt is, ami nincs itt és most, ami csak volt vagy lesz, illetve lehet. Az ember mindenekelőtt nyelvének köszönheti, hogy múlttal és jövővel rendelkezik, hogy cselekvései nem egyszerűen célszerűnek bizonyulnak, hanem általa kitűzött célokat szolgálnak, hogy nem pusztán történések kiszolgáltatottja, hanem valóságos történelme van.
A nyelv felhalmozott tudás. A nyelv elsajátítása az egyes embert nemzedékek sorának tapasztalatát magában foglaló világismerettel ruházza fel, s így, bár ismereteinek megszerzését mindenki elölről kezdi, a megismerés során valójában mégsem kell minden összefüggést önmagának felismernie. A nyelv a múltat mint a jelenben való tájékozódás előfeltételét ebben az értelemben is hagyományozza.
Mindezeken túl, ám a legszembetűnőbb módon, a nyelv az emberek közötti kommunikáció közege, a közlés és információszerzés legközvetlenebb, legalkalmasabb, legsokoldalúbb, leghatékonyabb eszköze, s mint ilyen, meghatározó szerepet játszik az emberre oly jellemző céltudatos társas cselekvés, a társadalom viszonyrendszerébe való betagozódás szervezésében.
A nyelvvel való rendelkezés tényét s az emberi nyelvnek mindazon legáltalánosabb jellemzőit és funkcióit, amelyeket felsoroltunk, a nyelviség fogalmában összegezhetjük.

Vizuális fantázia a nyelv működéséről egy expresszionista festményen

Dárius emlékművének ékírásos felirata három nyelven közli a király nevét

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages