A hadműveletek befejezése

Teljes szövegű keresés

A hadműveletek befejezése
A 3. hadsereg 14-ei feladatát a Duna–Tisza közének teljes megszállása képezte. Ez a gyakorlatban a még el nem foglalt területek birtokbavételét és a csapatok célirányos átcsoportosításának végrehajtását jelentette.
98A gyorshadtestnek jutott az a feladat, hogy befejezze az ellenség szétverését, teljes hosszában megszállja a Duna vonalát, és szükség esetén átkeljen azon.
Az 1. gépkocsizó dandárnak súllyal Újvidéket, részeivel Titelt és Újfutakot, a 2. gépkocsizó dandárnak a 13-ára meghatározott körletet, részeivel Palánkát és környékét kellett megszállni. Az 1. lovasdandárt Bajmókon és Topolyán gyülekeztették, míg a 2. lovasdandár állva maradt.
Az 1. gépkocsizó dandár zöme már 13-án beérkezett Újvidékre, ahol egész este nyugalom volt. Éjfél után azonban a csetnikek 20-30 perces időközökkel a város minden részében tűzrajtaütéseket hajtottak végre a magyar járőrökön és a szabadban éjjelező csapatrészeken. A lövöldözés csak pirkadatkor kezdett elcsendesedni.
A dandárparancsnok Titel kézbevételére a tüzérséggel és harckocsikkal megerősített 3. gépkocsizó zászlóaljat küldte ki. A titeli csoporthoz csatlakozott Sándor alezredes egy százada is. A két kötelék Temerin és Sajkásgyörgye között rajtaütött egy szerb ezreden. A határozott és gyors akció következtében rengeteg hadianyagot zsákmányoltak, és közel 2000 főt ejtettek fogságba.
A 2. gépkocsizó zászlóalj 13-án Hódság, Paripás területén maradt vissza. 14-én 06.00-kor indított menetét Úrszentivánon és Dunagáloson át folytatta. A zászlóalj miután a IV. kerékpáros zászlóaljat Újfutakon hagyta, 16.00-kor Újvidékre érkezett, s megkezdte a repülőtér környékének átfésülését.
A 2. gépkocsizó dandár – a Titelre küldött század kivételével – a nap folyamán begyülekezett kijelölt körletébe. A délelőtt folyamán a Palicsfürdőnél visszamaradt erők és az Újvidék 99északi részét megszálló Sándor-csoportnál voltak jelentősebb harcok.
Április 14-én a reggeli órákban került kiadásra a hadsereg 243/3. sz. intézkedése, amely kilátásba helyezte a gyorshadtest kivonásának és a németeknek történő alárendelésük valószínűségét. A hadtest 14-én lényegében már ennek az intézkedésnek a figyelembevételével alakította ki csoportosítását.
Az őrnaszád ezred az elkövetkezendő napokban tovább folytatta az előnyomulást. A „Sopron” őrnaszád Újvidéknél bekapcsolódott a város környékén kibontakozott harcokba. Géppuskás rajaival hatásosan támogatta a gyorshadtest csapatainak harcát, és megakadályozta, hogy az ellenség partot tudjon váltani. Ezt követően kivált az ezred kötelékéből, és aknakereső osztagával mint elővéd folytatta tevékenységét. Estére elérte Slamkamenit, ahol aknazár állta útját. A zár felszámolása és a pihenő 15-én délig tartott. Ekkor az elővéd újból megindult és délután befutott Belgrádba. Ezáltal lehetővé vált, hogy a Belgrádban rekedt magyar nagykövetséggel helyreálljon az összeköttetés. A főerők 16-áig megtisztították a Dunát, így az hajózhatóvá vált, majd a „Győr”, a „Szeged” és a „Debrecen” is megérkezett a jugoszláv fővárosba. A tiszai folyamzár-zászlóalj 16-án Zentáig ment előre.
A IV. hadtest sávjában, különösen Zomborban újra és újra fellángoltak a harcok, szinte állandósultak a csetnikek rajtaütései. A hadtestparancsnok a rend helyreállítása érdekében elrendelte a zombori polgármester eligazítását, polgári őrség megszervezését, hirdetmények kifüggesztését, valamint elrettentő példaként több elfogott csetnik kivégzését.
A hadtest 14-ére a rend helyreállításán túl azt a feladatot kapta, hogy Almás és Újpalánka között 100biztosítsa a Dunát, egy különítményt pedig küldjön ki Bácsra. A hadseregparancsnok közölte azt is, hogy a IV. gépvontatású tüzérosztály a gyorshadtesttel együtt kivonásra fog kerülni.
A 10. gyalogdandár a neki alárendelt 18. gyalogezreddel Zomboron maradt, és a rend helyreállításán fáradozott. A 12. gyalogdandár lett kijelölve a meghatározott Duna-szakasz biztosítására. Ehhez Sztrapár, Gombos, Szond, Bácsordas területére kellett átcsoportosítani főerőit. A dandár ezt a körzetet az egyre fokozódó ellenállás miatt csak 15-én tudta elfoglalni. Április 14-én a zöm csupán Sztrapár, Szond területét érte el. A dandárparancsnok sötétedéskor leállította a zászlóaljak menetét, mert a csetnik rajtaütések a sötétedés beálltával mindig kiújultak.
A Bácsra kirendelt különítmény (a IV. kerékpáros zászlóalj, egy gyalogszázad, egy lovasszázad és egy üteg) délután megérkezett, és megkezdte a Duna közvetlen biztosítását.
A 2. gyalogdandár a napot Bezdán, Hercegszántón, Dávodon és Garán töltötte. A 16. határvadász-zászlóaljat Gádorról Garára vonták vissza.
Az I. hadtest zöme április 14-én állva maradt, csak a 13. dandárnál voltak kisebb eltolások. A hadtestparancsnok a nap folyamán rendszabályokat foganatosított a menetekre és a csetnikekkel vívott harcokra vonatkozóan. Kifogásolta, hogy a csapatmozgások szervezetlenek és hiányzik a kellő forgalomszabályozás. „Az utakon a 3-as, 4 -es oszlopok egymásra rohannak, szembe mennek egymással, végtelen torlódások keletkeznek, miközben a parancsnokok mindezt tehetetlenül nézik.” Mindezekre tekintettel elrendelte a menetfegyelem szigorú betartását, a forgalomszabályozás feszes megszervezését, a városokba történő bemenetel előtti alapos felderítést, az utak szabadon hagyását, valamint a városokon és a településeken kívüli éjjelezést.
Jelentősebb harcokra csak a 15. dandárnál került sor Kúlán. Reggel 03-tól a templom tornyából, a magasabb épületek tetejéről igen erős tűz feküdt a településben tartózkodó magyar katonákon. A dandár a nap folyamán átkutatta Kula, Cservenka, Új-Szivác környékét, és 150 foglyot ejtett.
Kisebb harcok voltak még Pacséron, ahol az I. 101dandár alakulatai tartózkodtak. A nagyfokú ellenségeskedés megtörése érdekében – a hadseregparancsnok utasításának megfelelően – Pacséron 4 fő csetniket felakasztottak, 24-et agyonlőttek, 8 polgári egyént pedig felkoncoltak.
A hadtesthez dél körül érkezett meg a parancs, amely szerint a 13. és 15. dandárt visszairányították az V. hadtesthez. A 2., a 14. és a 19. dandár pedig 15-én 14.00-tól az I. hadtest állományába került.
Az V. hadtest alakulatainak zöme április 14-én pihent, míg egyes részei területátfésüléseket hajtottak végre. Minden erőfeszítés és kemény fellépés ellenére Szabadkán sem volt nyugodt a helyzet. 14.00-kor a városháza volt a csetnikek tűzrajtaütésének újabb célja, annak ellenére, hogy a főtéren már a halottak egész sora feküdt. Mivel a honvédség alakulatai képtelenek voltak rendet teremteni, a szerbek ellenállását megtörni, a városba vezényeltek 380 rendőrt és 650 csendőrt.

Beszolgáltatott szerb fegyverek (87507).

96Jugoszláv páncélvonat már magyar katonákkal (88016).

Elfogott orvlövészek (13957).

Jugoszláv hadifoglyok (5150).

97Hadifoglyok menete (23915).

Tábori csendőrök jugoszláv hadifoglyokat kísérnek (5151).

Az újvidéki repülőtér egyik hangárja a magyar bombázás után II. (79547/alb).

A repülőtér épülete is romokban hever (92321/alb).

Az újvidéki repülőtér egyik hangárja a magyar bombázás után I. (92321/alb)

Magyar sebesült szállítók az újvidéki harcokban (13953).

Elhagyott lakóház a Duna–Tisza torkolatában (87515).

Dálnoki Veress Lajos vezérőrnagy (középen) Újvidéken (79504).

A Folyamerők 31M géppuskája légvédelmi feladatot lát el (76261/alb, Cseh József).

Felszedett cseh gyártmányú aknák (76261/alb, Cseh József).

Utcai harcokban elesett csetnikek (87598).

Városi bérház Szabadkán, amely a csetnik lövészek tűzfészke volt (87590).

Holttestek utcai harcok után (13947).

Szabadkai Városháza (87573).

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem