A Magyar Királyi Honvédség hadrendje 1941. április elején

Teljes szövegű keresés

36A Magyar Királyi Honvédség hadrendje 1941. április elején
M. kir. Honvédelmi Miniszter: v. (vitéz) dálnokfalvi Bartha Károly szkv. (szolgálaton kívüli) vezérezredes
Szárnysegéd: ilenczfalvi Sárkány Jenő vk. (vezérkari) ezredes
Elnökség: v. ebesfalvi Lengyel Béla vk. ezredes
Elnöki osztály: Perlaky Mihály alezredes
A Honv. Miniszter helyettese: bobai Győrffy-Bengyel Sándor altábornagy
Földi főcsoportfőnök: Schindler Szilárd altábornagy
I. csoportfőnök: v. Náday István altábornagy (8 osztállyal)
III. csoportfőnök: Ruszkiczay-Rüdiger Imre vezérőrnagy (6 osztállyal)
Légügyi csoportfőnök: v. Littay András vezérezredes (5 osztállyal)
A m. kir. Honvédvezérkar főnöke: Werth Henrik vezérezredes (8 osztállyal)
Szárnysegéd: Hardy Kálmán vk. ezredes
Hadműveleti csoportfőnök: v. László Dezső vk. ezredes (5 osztállyal)
Kiképzési csoportfőnök: v. Horváth Sándor vezérőrnagy (3 osztállyal)
A katonai kabinetiroda főnöke és főhadsegéd: v. Keresztes-Fisher Lajos vezérezredes
A kabinetiroda főnökének helyettese: sárbogárdi Mészöly Elek vk. alezredes
1. szárnysegéd: v. békei Koós Miklós vezérőrnagy
A testőrség parancsnoka: v. csiktaplóczai Náray Antal ezredes
A legfelsőbb Honv. Tanács vezértitkára: v. náray Náray Antal vk. ezredes
1. hadsereg (Kolozsvár): Schweitzer István altábornagy
Vezérkari főnök: v. Feketehalmy-Czeydner Ferenc vezérőrnagy
IV. hadtest (Debrecen): v. dédesi Bajnóczy József altábornagy
Vezérkari főnök: Cseke Mihály vk. alezredes
Tüzérségi pk.: Bogányi Károly vezérőrnagy
Közig. vez. és állomáspk.: Kiskéry Lóránd vezérőrnagy
16. gyalogdandár (Szolnok): v. Hunfalvy Elemér vezérőrnagy
10. gyalogezred (Szolnok): v. Kuczoray Dezső ezredes
I. zászlóalj (Szolnok), II. zászlóalj (Berettyóújfalu), III. zászlóalj (Karcag); 16. tábori tüzérosztály
(Szolnok): névedi Bokross László alezredes
3717. gyalogdandár (Debrecen): v. Bakay Szilárd vezérőrnagy
11. gyalogezred (Debrecen): Újlaky Jenő ezredes
I. zászlóalj (Debrecen), II. zászlóalj (Debrecen), III. zászlóalj (Orosháza); 18. tábori tüzérosztály
(Orosháza); Ámon Ferenc alezredes
18. gyalogdandár (Békéscsaba): Olgyay Károly vezérőrnagy
19. gyalogezred (Békéscsaba): v. Dénesfalvy Dénes ezredes
I. zászlóalj (Békéscsaba), II. zászlóalj (Mezőtúr), III. zászlóalj (Orosháza), 18. tábori tüzérosztály
(Orosháza): Noel Ödön alezredes
66. határvadász-ezred (Orosháza): dezséri Bobok Miksa alezredes
31. határvadász zászlóalj (Battonya), 20. határvadász-zászlóalj (Gyula)
66. tüzérosztály (Orosháza)
VI. gépvontatású közepes tarackos üteg; VI. légvédelmi tüzérosztály; VI. közelfelderítő repülőszázad; VI. fogatolt és VI. gépvontatású vonatosztály.
VIII. hadtest (Kassa): v. Szombathelyi Ferenc altábornagy
Vezérkari főnök: alsókománai Álgya-Pap Zoltán vk. ezredes
Tüzérségi parancsnok: v. Sajó János ezredes
Közig. vez. és állomáspk: v. szilasi és pilisi Szilassy Iván vezérőrnagy
 
22. gyalogdandár (Nyíregyháza): v. Máray Aladár vezérőrnagy
12. gyalogezred (Nyíregyháza): v. Kozma Zoltán ezredes
22. tábori tüzérosztály (Nyíregyháza): Klenóczy Aurél ezredes
23. gyalogdandár (Kassa): v. Máthé Kálmán vezérőrnagy
21. gyalogezred (Kassa): v. Pőtze Dezső ezredes
I. zászlóalj (Kassa); II. zászlóalj (Kassa); III. zászlóalj (Szerencs)
23. tábori tüzérosztály: testhali Jordán János ezredes (Kassa)
24. gyalogdandár (Ungvár): v. Vásárhelyi Andor vezérőrnagy
24. gyalogezred (Ungvár): v. Vizy Antal ezredes
I. zászlóalj (Ungvár); II. zászlóalj (Huszt); III. zászlóalj (Munkács)
24. tábori tüzérosztály (Munkács): v. alsóviszokai Gerlóczy László ezredes
8. határvadász-dandár (Munkács): nagyrákói és kelemenfalvi Rakovszky György vk. ezredes
2. határvadász-zászlóalj (Borsa): Sziklay Alfréd alezredes;
3. határvadász-zászlóalj (Rahó): Batta Andor alezredes;
10. határvadász-zászlóalj (Ökörmező): Gönczy Aladár alezredes;
3811. határvadász-zászlóalj (Fenyvesvölgy): Magda Elek alezredes;
25. határvadász-zászlóalj (Vezérszállás): Kunéry Gábor alezredes;
26. határvadász-zászlóalj (Nagyberezna): ?
8. határvadász-tüzérosztály (Munkács): Sopronfalvy Jenő ezredes
VIII. kerékpáros zászlóalj (Nagyszőllős): Becsey Jenő ezredes
VIII. gépvontatású közepes tarackos üteg; VIII. légvédelmi tüzérosztály;
VIII. utász zászlóalj; VIII. híradó zászlóalj; VIII. lovas század; VIII. közelfelderítő repülőszázad;
VIII. fogatolt és VIII. gépvontatású vonatosztály.
IX. hadtest (Kolozsvár): szentgyörgyvári Stirling László altábornagy
Vezérkari főnök: v. Horváth Ferenc vk. ezredes
Tüzérségi pk.: v. Oláh József ezredes
Közig. vez. és állomáspk.: Berkovich Brunó vezérőrnagy
 
25. gyalogdandár (Nagyvárad): v. Góthay Béla vezérőrnagy
25. gyalogezred (Nagyvárad): v. kisóczi Kálmán Imre ezredes
I. zászlóalj (Nagyvárad); II. zászlóalj (Zilah); III. zászlóalj (Nagykároly)
25. tábori tüzérosztály (Zilah): Szepesváraljay Alfonz alezredes
26. gyalogdandár (Dés): v. Marschalkó Béla vezérőrnagy
26. gyalogezred (Dés): v. Kászonyi Zoltán ezredes
I. zászlóalj (Kolozsvár); II. zászlóalj (Dés); III. zászlóalj (Beszterce)
26. tábori tüzérosztály (Szamosújvár): v. Cseh Kálmán alezredes
27. gyalogdandár (Marosvásárhely): v. Kolthay Ferenc vezérőrnagy
27. gyalogezred (Marosvásárhely): v. Császy József ezredes
I. zászlóalj (Sepsiszentgyörgy); III. zászlóalj (Székelyudvarhely);
III. zászlóalj (Marosvásárhely)
27. tábori tüzérosztály (Marosvásárhely): Bálint József alezredes
9. határvadászdandár (Gyergyószentmiklós): v. Lághy Emil vezérőrnagy
21. határvadász-zászlóalj (Gyergyótölgyes); 24. határvadász-zászlóalj (Kézdivásárhely)
32. határvadász-zászlóalj (Csíkszereda); 33. határvadász-zászlóalj (Tihucza)
9. határvadász-tüzérosztály (Gyergyószentmiklós): Kereszthy György alezredes
69. határvadász ezred (Marosvásárhely): Ákosy Károly alezredes
22. határvadász-zászlóalj (Beszterce); 23. határvadász-zászlóalj (Marosvásárhely); 34. határvadász-
zászlóalj (Székelyudvarhely);
69. határvadász-tüzérosztály (Marosvásárhely): szigeti Szabó Géza alezredes
39IX. gépvontatású közepes tarackos üteg; IX. légvédelmi tüzérosztály;
IX. utász zászlóalj; IX. híradó zászlóalj; IX. lovasszázad; IX. közelfelderítő repülőszázad; IX. fogatolt és IX. gépvontatású vonatosztály
2. hadsereg (Budapest): v. Jány Gusztáv altábornagy
Vezérkari főnök: v. csikszentsimoni Lakatos Géza vezérőrnagy
I. hadtest (Budapest): Decleva Zoltán altábornagy
Vezérkari főnök: 1941. II. 1-től betöltetlen
Tüzérségi pk.: Ternegg János vezérőrnagy
Légv. tü. pk.: v. Barczaujfalussy Egon ezredes
Műszaki pk.: Stemmer László ezredes
Közig. vezető és állomáspk.: v. Szücs Endre vezérőrnagy
1. gyalogdandár (Budapest): v. Aggteleky Béla vezérőrnagy
1. gyalogezred (Budapest): v. Asztalossy Aladár ezredes
I. zászlóalj (Budapest); II. zászlóalj (Budapest); III. zászlóalj (Aszód)
1. tábori tüzérosztály (Aszód): Billnitzer Ernő ezredes
2. gyalogdandár (Budapest): v. báró san martino del carsoi Heim Géza vezérőrnagy
2. gyalogezred (Budapest): v. Oszlányi Kornél ezredes
I. zászlóalj (Budapest); II. zászlóalj (Budapest); III. zászlóalj (Jászberény)
2. tábori tüzérosztály (Budapest): Berecz Sándor ezredes
3. gyalogdandár (Budapest): v. Osskó Károly vezérőrnagy
15. gyalogezred (Vác): v. Máday Vincze ezredes
I. zászlóalj (Vác); II. zászlóalj (Budapest); III. zászlóalj (Vác)
3. tábori tüzérosztály (Budapest): Solth Imre ezredes
I. gépvontatású közepes tarackos üteg; I. légvédelmi tüzérosztály;
I. utász zászlóalj; I. híradó zászlóalj; I. lovasszázad; I. közelfelderítő repülőszázad; I. fogatolt és I. gépvontatású vonatosztály
III. hadtest (Székesfehérvár): v. Henney Gusztáv vezérőrnagy
Vezérkari főnök: Szirmay Aladár vk. alezredes
Tüzérségi pk.: dobfeneki Syposs János vezérőrnagy
Műszaki pk.: koltai Vidos Géza ezredes
Közig. vez. és állomáspk.: v. Madaras Béla vezérőrnagy
404. gyalogdandár (Székesfehérvár): v. Paksy Ernő vezérőrnagy
3. gyalogezred (Székesfehérvár): v. Ginszkey Oszkár ezredes
I. zászlóalj (Székesfehérvár); II. zászlóalj (Tatatóváros); III. zászlóalj (Székesfehérvár)
4. tábori tüzérosztály (Székesfehérvár): Mérey-Kastner Róbert alezredes
5. gyalogdandár (Győr): v. Kolossváry Imre ezredes
16. gyalogezred (Győr): v. Mindszenty János ezredes
I. zászlóalj (Győr); II. zászlóalj (Dunaszerdahely); III. zászlóalj (Magyaróvár)
5. tábori tüzérosztály (Győr): v. maasfeldi Hanke Vilmos ezredes
6. gyalogdandár (Komárom): v. Németh Imre vezérőrnagy
22. gyalogezred (Komárom): v. Sziklay György ezredes
I. zászlóalj (Komárom); II. zászlóalj (Komárom); III. zászlóalj (Esztergom)
6. tábori tüzérosztály (Komárom): Mánhold Ede alezredes
II. kerékpáros zászlóalj (Érsekújvár): Barátosy Lajos alezredes
II. gépvontatású közepes tarackos üteg; II. légvédelmi tüzérosztály;
II. utász zászlóalj; II. híradó zászlóalj; II. lovasszázad; II. közelfelderítő repülőszázad; II. fogatolt és II. gépvontatású vonatosztály
VII. hadtest (Miskolc): v. szotyori Nagy Gyula altábornagy
Vezérkari főnök: v. felsőtorjai Kozma István vk. ezredes
Tüzérségi pk.: v. Rábay István vezérőrnagy
Közig. vez. és állomáspk.: Beleznay Győző vezérőrnagy
19. gyalogdandár (Miskolc): v. Csatáry József vezérőrnagy
13. gyalogezred (Miskolc): v. Hegedűs Zoltán ezredes
I. zászlóalj (Miskolc); II. zászlóalj (Miskolc); III. zászlóalj (Tornaalja)
19. tábori tüzérosztály (Miskolc): Tarnay Károly alezredes
20. gyalogdandár (Eger): v. Domaniczky Ödön vezérőrnagy
14. gyalogezred (Eger): uzoni Kovács Károly ezredes
I. zászlóalj (Eger); II. zászlóalj (Eger); III. zászlóalj (Gyöngyös)
20. tábori tüzérosztály (Gyöngyös): Kovács Tibor alezredes
21. gyalogdandár (Losonc): Röder Jenő vezérőrnagy
23. gyalogezred (Losonc): Tilger Ferenc ezredes
I. zászlóalj (Losonc); II. zászlóalj (Balassagyarmat); III. zászlóalj (Salgótarján)
21. tábori tüzérosztály (Losonc): Récsey Lajos alezredes
41VII. kerékpáros zászlóalj (Rozsnyó): v. milnói Hernády Rudolf alezredes
VII. gépvontatású közepes tarackos üteg; VII. légvédelmi tüzérosztály;
VII. utász zászlóalj; VII. híradó zászlóalj; VII. lovasszázad; VII. közelfelderítő repülőszázad; VII. fogatolt és VII. gépvontatású vonatosztály
3. hadsereg (Pécs): Gorondy-Novák Elemér altábornagy
Vezérkari főnök: v. Gyimessy Frigyes vezérőrnagy
III. hadtest (Szombathely): v. balásfalvi Kiss László altábornagy
Vezérkari főnök: betöltetlen (ideigl. mb. v. Vályi Sándor vk. alezredes)
Tüzérségi pk.: v. Akay László vezérőrnagy
Közig. vez. és állomáspk.: Weinmann Győző vezérőrnagy
7. gyalogdandár (Sopron): v. Mező Endre ezredes
4. gyalogezred (Sopron): v. Lovas Ferenc ezredes
I. zászlóalj (Sopron); II. zászlóalj (Sopron); III. zászlóalj (Veszprém)
7. tábori tüzérosztály (Sopron): Polonyi Lajos alezredes
8. gyalogdandár (Szombathely): Abt Ottó ezredes
5. gyalogezred (Szombathely): v. kisjókai Takách Elemér ezredes
I. zászlóalj (Szombathely); II. zászlóalj (Körmend); III. zászlóalj (Kőszeg)
8. tábori tüzérosztály: zobori Pachner László alezredes (Szombathely)
9. gyalogdandár (Nagykanizsa): v. Széchy Imre ezredes
17. gyalogezred (Nagykanizsa): Kozdera László ezredes
I. zászlóalj (Nagykanizsa); II. zászlóalj (Nagykanizsa); III. zászlóalj (Zalaegerszeg)
9. tábori tüzérosztály (Nagykanizsa): v. Pozsonyváry Arthur alezredes
III. gépvontatású közepes tarackos üteg; III. légvédelmi tüzérosztály;
III. utász zászlóalj; III. híradó zászlóalj; III. lovasszázad; III. közelfelderítő repülőszázad; III. fogatolt és III. gépvontatású vonatosztály
IV. hadtest (Pécs): Horváth László altábornagy
Vezérkari főnök: Futó József vk. ezredes
Tüzérségi pk.: v. Vécsey Aladár vezérőrnagy
Közig. vez. és állomáspk.: Materna Győző vezérőrnagy
4210. gyalogdandár (Kaposvár): Peterdy Pál vezérőrnagy
6. gyalogezred (Kaposvár): Tarnay Béla ezredes
I. zászlóalj (Kaposvár); II. zászlóalj (Kaposvár); III. zászlóalj (Nagyatád)
9. tábori tüzérosztály (Kaposvár): Kassay Albert alezredes
11. gyalogdandár (Pécs): v. Dömötör János vezérőrnagy
8. gyalogezred (Pécs): v. Tanító Béla ezredes
I. zászlóalj (Pécs); II. zászlóalj (Pécs); III. zászlóalj (Pécs)
9. tábori tüzérosztály (Pécs): Rátky Henrik alezredes
12. gyalogdandár (Szekszárd): harasztosi Török Kálmán vezérőrnagy
18. gyalogezred (Szekszárd): v. Matláry Árpád ezredes
I. zászlóalj (Szekszárd); II. zászlóalj (Sárbogárd); III. zászlóalj (Tolna)
12. tábori tüzérosztály (Tolna): Lehoczky Lajos alezredes
IV. gépvontatású közepes tarackos üteg; IV. légvédelmi tüzérosztály;
IV. utász zászlóalj; IV. híradó zászlóalj; IV. lovasszázad; IV. közelfelderítő repülőszázad; IV. fogatolt és IV. gépvontatású vonatosztály
V. hadtest (Szeged): v. Silley Antal altábornagy
Vezérkari főnök: Istóka Dezső vk. alezredes
Tüzérségi pk.: Nagysolymosy Gyula vezérőrnagy
Műszaki pk.: Murahidy Gusztáv ezredes
Közig. vez. és állomáspk.: v. Solymossy János vezérőrnagy
13. gyalogdandár (Kecskemét): turócdivéki és nagypalugyai Platty Pál vezérőrnagy
7. gyalogezred (Kecskemét): v. Vasváry Frigyes ezredes
I. zászlóalj (Kecskemét); II. zászlóalj (Cegléd); III. zászlóalj (Kiskunfélegyháza)
13. tábori tüzérosztály (Kecskemét): Szalay-Marzsó Tihamér ezredes
14. gyalogdandár (Szeged): gróf Stomm Marcell vezérőrnagy
9. gyalogezred (Szeged): v. Deák László ezredes
I. zászlóalj (Szeged); II. zászlóalj (Csongrád); III. zászlóalj (Hódmezővásárhely)
14. tábori tüzérosztály (Szeged): v. Miklay Frigyes ezredes
15. gyalogdandár (Kiskunhalas): Lemberkovics Alajos vezérőrnagy
20. gyalogezred (Kiskunhalas): Lányi Imre ezredes
I. zászlóalj (Kiskunhalas); II. zászlóalj (Kalocsa); III. zászlóalj (Baja)
15. tábori tüzérosztály (Kiskunhalas): Szirmay Tamás alezredes
4316. határvadász-zászlóalj (Kiskunhalas):
V. gépvontatású közepes tarackos üteg; V. légvédelmi tüzérosztály;
V. utász zászlóalj; V. híradó zászlóalj; V. lovasszázad; V. közelfelderítő repülőszázad; V. fogatolt és V. gépvontatású vonatosztály
Gyorshadtest (Budapest): v. dálnoki Miklós Béla vezérőrnagy
Vezérkari főnök: Zsedényi Zoltán vk. alezredes
Tüzérségi pk.: Ternegg Kálmán vezérőrnagy
1. gépkocsizó dandár (Budapest): v. Major Jenő vezérőrnagy
1. gépkocsizó zászlóalj (Budapest): Leide Richárd alezredes; 2. gépkocsizó-zászlóalj (Budapest): Temesváry Gerő alezredes; 3. gépkocsizó-zászlóalj (Budapest): Peinlich Béla alezredes; 9. harckocsizászlóalj (Jászberény): Néray Vilmos alezredes; 10. kerékpáros zászlóalj (Budapest): Mikófalvy Ferenc alezredes; 1. felderítő zászlóalj (Budapest): Baló Zoltán alezredes; 1. gk. k. tüzérosztály (Budapest): Selkey Oszkár ezredes; 1. légvédelmi gépágyús üteg;1. gk. híradó-század; 1. gépkocsizó utászszázad.
2. gépkocsizó dandár (Munkács): v. Vörös János vk. ezredes
4. gépkocsizó zászlóalj (Kassa): Sándor István alezredes; 5. gépkocsizó zászlóalj (Ungvár): Latorczay Lőrinc alezredes; 6. gépkocsizó zászlóalj (Kassa): v. Keményfy Zoltán alezredes; 11. harckocsizászlóalj (Rétság): Ramor Sándor alezredes; 12. kerékpáros zászlóalj (Munkács): Horváth Zoltán alezredes; 2. felderítő zászlóalj (Kassa): Zádor Endre alezredes; 2. gk. k. tüzérosztály (Kassa): Burget Lajos alezredes; 2. légvédelmi gépágyús üteg; 2. gk. híradószázad; 2. gépkocsizó utászszázad.
1. lovasdandár (Nyíregyháza): v. Vattay Antal vk. ezredes
3. huszárezred (Nagyvárad): v. óvári és szentmiklósi Pongrácz Pál ezredes; 4. huszárezred (Nyíregyháza): v. makói és geleji Makay István ezredes; 13. kerékpáros zászlóalj (Szilágysomlyó): Szász Oszkár alezredes; 14. kerékpáros zászlóalj (Kolozsvár): Bartha Zoltán alezredes; 1. pánc. zászlóalj Révhegyi Ferenc ezredes;
Tüzérségi pk.: v. Egry Nándor ezredes
1. lovas tüzérosztály (Munkács): Bolner Béla alezredes; 3. gk. k. tüzérosztály: Tarcsay Adolf ezredes.
2. lovasdandár (Kecskemét): dálnoki Veress Lajos vezérőrnagy
1. huszárezred (Budapest): Dépolt Miklós ezredes; 2. huszárezred (Cegléd): Király András ezredes; 15. kerékpáros zászlóalj (Kiskunhalas): Bresztovszky Erik alezredes; 16. kerékpáros zászlóalj (Szeged): Petrovay Károly alezredes; 2. pánc. zászlóalj: Altorjay Jenő alezredes;
Tüzérségi pk.: Kesseő László ezredes
2. lovas tüzérosztály (Kecskemét): v. Bártfay Ervin alezredes; 4. gk. k. tüzérosztály: Tarnóy Oszkár alezredes.
441. hegyidandár (Máramarossziget): Felkl Jenő vezérőrnagy
1. hegyi zászlóalj (Perecsény): Újlaky György alezredes; 2. hegyi zászlóalj (Szolyva): v. Pisky Zoltán alezredes; 3. hegyi zászlóalj (Rahó): Gorzó Árpád őrnagy; 4. hegyi zászlóalj (Nagybánya): Dósa Endre alezredes; 1. hegyi tüzérosztály (Máramarossziget): Kossuth Sándor őrnagy.
Fővezérség közvetlenek:
101. gépvontatású közepes tarackos tüzérosztály (Hajmáskér): v. Tóthfalussy Gyula ezredes
102. gépvontatású közepes tarackos tüzérosztály (Hajmáskér): Pentsy Zoltán ezredes
103. gépvontatású közepes tarackos tüzérosztály (Sopron): v. Kunczfalussy Jenő ezredes
101. légvédelmi tüzérosztály (Budapest): v. Szurmay Lajos ezredes
102. légvédelmi tüzérosztály (Budapest): zilahi Matoltsy Elek ezredes
103. légvédelmi tüzérosztály (Székesfehérvár): Perédy József ezredes
104. légvédelmi tüzérosztály (Miskolc): Tapody István ezredes
105. légvédelmi tüzérosztály (Kolozsvár): Újházy Károly alezredes
101. vasútépítő ezred (Szentendre): Molnár Pál ezredes
101. híradó ezred (Piliscsaba): Vasady Ernő ezredes
101. hidász zászlóalj (Komárom): Raffay György alezredes
101. vegyiharc zászlóalj: Sodró László alezredes
Fényszóró iskola
Budapest székesfőváros katonai parancsnoksága: v. Horváth Győző vezérőrnagy
27 kiegészítő parancsnokság
Katonai tanintézetek
Honvéd Törzstiszti Tanfolyam (Budapest): Németh József vezérőrnagy
Hadiakadémia (Budapest): Beregfy Károly vezérőrnagy
Honvéd Ludovika Akadémia (Budapest): kisbarnaki Farkas Ferenc vezérőrnagy
Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémia (Budapest): Schmoll Endre ezredes
Horthy Miklós Honvéd Repülőakadémia (Kassa): Illy Sándor vk. alezredes
Kinizsi Pál Honvéd Csapataltisztképző Iskola (Veszprém): c. Markóczy János ezredes
Toldi Miklós Honvéd Sporttanár és Vívómesterképző Iskola (Budapest): v. Béldy Alajos vezérőrnagy
II. Rákóczi Ferenc katonai főreáliskola (Sopron): v. Sillay Jenő ezredes
Hunyadi Mátyás katonai alreáliskola (Kőszeg): Finta József ezredes
Kiképzőtábor és iskolaparancsnokságok:
Honvéd Gyalogsági Tábor (Várpalota): Legeza János vezérőrnagy
Honvéd Tüzérségi Tábor (Hajmáskér): v. Kováts Kálmán vezérőrnagy
Műszaki Gyakorló és Kiképző Tábor (Esztergom): v. Kassay-Farkas László ezredes
Légvédelmi tüzér gyakorló és kiképző tábor (Örkény): Binder Ottó ezredes
Gyalogsági Lőiskola (Várpalota): v. Loskay Ferenc ezredes
Tábori Tüzér Központi Lőiskola (Hajmáskér): csatai Csatay Lajos vezérőrnagy
Légvédelmi Tüzér Lőiskola (Budapest): Árvay Győző ezredes
45A Légierők főparancsnoka: v. Kencse Waldemár altábornagy
Vezérkari főnök: v. Vörös Géza vk. ezredes
A Légierők főparancsnokához beosztott tábornok: v. Justy Emil vezérőrnagy; Bisza Ferenc ezredes
1. repülődandár (Budapest): v. Bánfalvy István vk. ezredes
Vezérkari főnök: András Sándor vk. alezredes
1. vadászrepülő-ezred (Mátyásföld): Schwanger János alezredes
2. vadászrepülő-ezred (Kecskemét): Eperjesy József alezredes
3. bombázó-ezred (Tapolca): v. ippi és érkeserüi Fráter Tibor alezredes
4. bombázó-ezred (Szombathely): ditrói Orosz Béla alezredes
5. közelfelderítő-ezred ( ? ): Csicsery Gyula alezredes
1. önálló távolfelderítő osztály (Kecskemét): Keksz Edgár alezredes
1. ejtőernyős zászlóalj (Pápa): Bertalan Árpád őrnagy
Folyamerő dandár: v. Tasnády Guidó főtörzskapitány
Őrnaszád-ezred: pocerinai Georgievics Ödön főtörzskapitány
Folyamzár-ezred: Szabó Lajos főtörzskapitány
Egyéb katonai intézmények:
Honvéd Központi Átvételi Bizottság (Budapest): Gyimesi Ernő vezérőrnagy
Honvéd Hadilevéltár (Budapest): szászhidvégi Majos Miklós altábornagy
Honvéd Haditechnikai Intézet (Budapest): Czeigler Gusztáv altábornagy
Honvéd Térképészeti Intézet (Budapest): v. Somogyi Endre vezérőrnagy
Katonai attasék:
Berlin:
v. Homlok Sándor vk. ezredes
Róma:
v. Szabó László vk. ezredes
Paris:
hódosi Karátsony László alezredes
London, Washington:
ujlaki Utassy Lóránd vk. alezredes
Belgrád:
v. Vasváry József vk. ezredes
Moszkva:
v. Faraghó Gábor vezérőrnagy
Pozsony:
v. stanogorai Solymossy Ulászló vk. ezredes
Bukarest:
Szántay Jenő vk. őrnagy
Szófia, Ankara:
Hatz Ottó vk. őrnagy
 
A csendőrség felügyelője: v. Nemerey Márton vezérőrnagy
A méneskar felügyelője: sashalomi Háger Ottó vezérőrnagy
46Békében összesen:
27 gyalogezred (=81 gy. zlj.)
16 határvadász-zászlóalj
238 határvadász portyázó őrs
6 gépkocsizó zászlóalj
4 hegyizászlóalj
9 kerékpáros-zászlóalj
97 tábori tüzérüteg
6 lovas tüzérüteg
28 gépvontatású tüzérüteg
43 légvédelmi tüzérüteg
2 harckocsi-zászlóalj
2 felderítő-zászlóalj
2 páncéloszászlóalj
33 lovasszázad
9 utászzászlóalj
3 műszaki század
1 vasútépítő ezred
1vegyiharc-zászlóalj
1 hidászzászlóalj
9 híradóezred
3 távbeszélőszázad
10 közelfelderítő repülőszázad
5 repülőezred
1 távolfelderítő repülőosztály
1 ejtőernyős zászlóalj
folyamerők
A felsorolt szervezetek a békében meglévőket tüntetik fel. A harcoló alakulatok békében csak részben voltak feltöltve, mozgósításkor egészítették ki. A gyalogdandárok második ezredét a békében meglévő ezredek állították fel, ikreződés útján. Vagyis minden kötelék (ezred, zászlóalj, tüzérosztály) önmagából felállított még egyet. Ezen új ezredek számozása harminccal nőtt. Pl. a 10. gyalogdandár 6. gyalogezredének ikerezrede a 36-os számot kapta. A gyalogdandárok tüzérségi osztályai is ikreződtek. Az I. gyorshadtestnek minden alárendeltje megvolt a békében is egy bő kerettel, amit mozgósításkor egészítettek ki. A hadsereg-parancsnokságok csak szűk kerettel rendelkeztek, őket a hadtestektől átirányított tisztekkel töltötték fel.
A Magyar Királyi Honvédség, mint az az előzőekben felsorolt hadrendből is kiderül, igen nagy létszámú volt. A meglévő három hadsereg és a Fővezérség alárendeltségébe tartozó alakulatok mennyiségileg elegendőnek tűntek a magyar felsővezetés számára, a politikai célkitűzések katonai alátámasztására. A gondot mindenekelőtt a minőségi mutatók alacsony szintje jelentette. A tíz hadtestből csupán egy volt gépesítve, az is csak részben.
A gyaloghadtestekben igen kevés gépjármű volt, a szállításokat országos járművekkel (szekerekkel) kellett megoldani. Ez igen nehézkessé, lassúvá tette őket. A fegyverzetük sem volt a legkorszerűbb. Nagyon kevés sorozatlövő (géppisztoly, golyószóró, géppuska) fegyverrel rendelkeztek. Az állomány döntő többsége felújított és korszerűsített első világháborús ismétlőpuskákkal volt felszerelve. A viszonylagos mozgékonyságot csupán a hadtest közvetlenek állományába szervezett lovasszázadok, illetve kerékpáros zászlóaljak jelentették. A tüzérségnél a szükségesnél jóval kevesebb löveg állt rendelkezésre. Ugyanez mondható el a légvédelmi tüzérségről is. Pozitívumként talán a közelfelderítő repülőszázadokat lehet megemlíteni, amelyek a beszerzett felderítési adatokkal lehetővé tették, hogy a parancsnokok kellő időben reagáljanak a kialakult hadműveleti, harcászati helyzetre.
Magyar viszonylatban a szárazföldi erők legkorszerűbb részét az I. gyorshadtest jelentette. Állományába tartozott a kisharckocsik 100%-a, a gépjárművek közel 70%-a, a lovas- és kerékpáros alakulatok több mint 80%-a. A problémát a gépkocsizó, a harckocsi (páncélos), lovas és kerékpáros alegységek igen eltérő menettulajdonságai, sebezhetősége és nem utolsósorban tűzereje jelentette. A több mint 60 kg-os kerékpárok az utakról letérve inkább hátrányt, mint előnyt jelentettek. A lovasegységek előtt nem volt ugyan leküzdhetetlen terepakadály, de sebezhetőségük és gyenge tűzerejük már eleve kizárta hatékony alkalmazhatóságukat. Ezen vegyes típusú seregtestet (a korabeli terminológia alapján) vezetni, alkalmazni 47és anyaggal ellátni igen bonyolult, esetenként lehetetlen volt.
A modern eszközök – a repülők és a harckocsik – tekintetében sem jártunk az élen, sőt még a középmezőnyben sem. Az Ansaldo kisharckocsik egészét, míg a repülők döntő többségét Olaszországból szereztük be. Ezen eszközök már a vásárlás idején sem voltak korszerűek.
(Képek és adatok harckocsikról, repülőgépekről, lövegekről, a katonákról és felszerelésükről!)
A trianoni tiltások miatt a honvédség kiképzettsége is sok kívánnivalót hagyott maga után. Ez leginkább a tartalékos (tiszti, tiszthelyettesi és sor) állomány vonatkozásában mutatkozott meg. A felkészítésekre és a kiképzésre igen rövid idő jutott, és nem volt meg a kellő anyagi és technikai háttere. Így az elméleti felkészítés és a stílus (drill) gyakorlatok játszották a főszerepet. Ez sajnos jellemző volt a tisztikar felkészültségére is. A kiváló elméleti ismeretekkel rendelkező katonai vezetőknek szinte alig jutott lehetősége arra, hogy meglévő tudásukat – különösen nagyobb kötelékek vezetésében – a gyakorlatban is kiműveljék.
Az 1920-as és az 1930-as évek első feleiben a gyakorlatokat kis kötelékekben hajtották végre, ahol a tűzhatásokat kereplőkkel és egyéb hangjelzésekkel imitálták. További hiányosságként róható fel, hogy a revízió érdekében a különböző harctevékenységi fajták közül a támadást helyezték előtérbe, annak is a manőverező, gyors előnyomulást biztosító változatát. Szinte csak érintőlegesen szerepelt a kiképzési programokban az erődök, illetve a városok elleni harc. A védelmi harcra – különösen az állás jellegűre – még ennyi figyelmet sem fordítottak. Így nem lehetett véletlen, hogy a katonai vezetők és tisztek egy (jelentős) része az úgynevezett „faji harcmód” jelentőségét hangsúlyozta. Az ősi magyar virtussal, bátorsággal és leleményességgel akarták leplezni a technikai eszközökben és a kiképzésben meglévő hiányosságokat.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages