10. számú függelék: A Magyar Királyi Honvédség keleti hadszíntérre elvonuló alakulatainak hadrendje 1941–1942

Teljes szövegű keresés

10. számú függelék: A Magyar Királyi Honvédség keleti hadszíntérre elvonuló alakulatainak hadrendje 1941–1942
Gyorshadtest-parancsnokság, 1941.
1. lovasdandár
dandárparancsnokság
3. és 4. huszárezred, egyenként
- 6 lovasszázad, egyenként (12 golyószóró)
- 1 géppuskás század (12 géppuska)
- 1 páncéltörőágyús-század (4 db 37 mm-es páncéltörő ágyú)
- 1 huszárüteg (4 db fogatolt 7,5 cm-es hegyi ágyú)
- 1 távbeszélőszakasz
- 1 árkászszázad
13. és 14. kerékpáros zászlóalj, egyenként
- 3 kerékpáros század, egyenként (12 golyószóró)
- 1 nehézfegyver-század (6 géppuska, 2 db 81 mm-es aknavető)
- 1 kisharckocsi-század (6 Ansaldo kisharckocsi)
- 1 páncéltörőágyús-század (4 db 37 mm-es páncéltörőágyús-század)
- 1 árkászszakasz
- 1 távbeszélőszakasz
1. lovas tüzérosztály
- 2 könnyűágyús üteg, egyenként (4 db 8 cm könnyű tábori ágyú)
3. gépvontatású tüzérosztály
- 2 könnyűtarackos üteg, egyenként (4 db 10,5 cm-es könnyűtarack)
1. lovas-páncélos zászlóalj
- 1 kisharckocsi-század (18 db Ansaldo kisharckocsi)
- 1 könnyűharckocsi-század (18 db Toldi könnyűharckocsi)
- 1 páncélgépkocsi-század (16 db Csaba páncélgépkocsi)
1. lovas-légvédelmi gépágyús üteg (6 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú)
1. lovas híradószázad
3. gépkocsizó utászszázad
1. lovasdandár-vonatcsoport
- 1 kocsizó géppuskás század (6 géppuska)
- 3 kocsioszlop
- 1 lóellátó-oszlop
- 1 műszaki oszlop
- fél-fél fogatolt, illetve gépkocsizó egészségügyi oszlop
- 1 lőszerkezelő oszlop
- 1 gépkocsi szeroszlop
- 1 sebesültszállító gépkocsioszlop
- 3 tehergépkocsi-oszlop
- 1 gépvontatású sütőoszlop
1541. és 2. gépkocsizó dandár, egyenként
dandárparancsnokság
3 gépkocsizó zászlóalj, egyenként
- 3 lövészszázad, egyenként (12 golyószóró, 2 nehézpuska, 2 db 50 mm-es gránátvető)
- 1 nehézfegyver-század (12 géppuska, 4 db 81 mm-es aknavető, 4 db 37 mm-es páncéltörő ágyú)
- 1 távbeszélőszakasz
- 1 árkászszakasz
1 kerékpáros zászlóalj
- 3 kerékpáros század, egyenként (12 golyószóró)
- 1 nehézfegyver-század (6 géppuska, 2 db 81 mm-es aknavető)
- 1 kisharckocsi-század (6 Ansaldo kisharckocsi)
- 1 páncéltörőágyús-század (4 db 37 mm-es páncéltörőágyús-század)
- 1 árkászszakasz
- 1 távbeszélőszakasz
1. harckocsi- (kerékpáros) zászlóalj
- 2 könnyűharckocsi-század, egyenként (18 Toldi könnyűharckocsi)
1 gépvontatású könnyűtarackos tüzérosztály
- 4 könnyűtarackos üteg, egyenként (4 db 10,5 cm-es könnyűtarack)
1 gépvontatású légvédelmi gépágyús üteg (6 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú)
1 felderítő zászlóalj
- 1 gépkocsizó lövészszázad
- 1 kisharckocsi-század (18 db Ansaldo kisharckocsi)
- 1 könnyűharckocsi-század (18 db Toldi könnyűharckocsi)
- 1 felderítőpáncélgépkocsi-század (16 db Csaba páncélgépkocsi)
1 híradószázad
1 utászszázad
1 vonatcsoport
- 1 kocsizó géppuskás század
- 1 sebesültszállító gépkocsioszlop
- 1 gépkocsi-szeroszlop
- 1 lőszerkezelő oszlop
- 1 élelmezőoszlop
- 1 műszaki oszlop
- 1 tehergépkocsi-oszlop
Hadtestközvetlen alakulatok
1. gyors híradószázad
VI. kerékpáros zászlóalj
2 kerékpáros század, egyenként (12 golyószóró)
- 1 nehézfegyver-század (6 géppuska, 2 db 81 mm-es aknavető)
- 1 kisharckocsi-század (6 Ansaldo kisharckocsi)
- 1 páncéltörőágyús-század (4 db 37 mm-es páncéltörőágyús-század)
- 1 árkászszakasz
- 1 távbeszélőszakasz
VIII. kerékpáros zászlóalj
2 kerékpáros század, egyenként (12 golyószóró)
- 1 nehézfegyver-század (6 géppuska, 2 db 81 mm-es aknavető)
- 1 kisharckocsi-század (6 Ansaldo kisharckocsi)
- 1 páncéltörőágyús-század (4 db 37 mm-es páncéltörőágyús-század)
- 1 árkászszakasz
- 1 távbeszélőszakasz
V. gépvontatású közepes tarackos tüzérosztály
1 közepes tarackos üteg (5 db 15 cm-es közepes tarack)
1 közepes ágyús üteg (4 db 10,5 cm-es gépvontatású közepes ágyú)
I. gépvontatású légvédelmi tüzérosztály
2 légvédelmi ágyús üteg, egyenként (4 db 8 cm-es légvédelmi ágyú)
V. gépvontatású légvédelmi tüzérosztály
2 légvédelmi ágyús üteg, egyenként (4 db 8 cm-es légvédelmi ágyú)
VIII. gépvontatású légvédelmi tüzérosztály
2 légvédelmi gépágyús üteg, egyenként (4 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú)
1 légvédelmi ágyús üteg (4 db 8 cm-es légvédelmi ágyú)
152. gépkocsizó utászzászlóalj
2 gépkocsizó utászszázad
155150. híradó-zászlóalj
3 nehéz vezetékes század
1 könnyű vezetékes század
2 R-16-os rádiósszázad
Hadtestvonat-parancsnokság
– 1 műszaki oszlop
– 5 tehergépkocsi-oszlop
– 1 élelmezőoszlop
– 1 gépkocsi-szeroszlop
– 1 üzemanyagszállítógépkocsi-oszlop
– 2 sebesültszállítógépkocsi-oszlop
– 1 egészségügyi szeroszlop
– 1 bakteriológiai állomás
– 1 élelembeszerző oszlop
– 1 lőszerkezelő oszlop
– 1 anyaggyűjtő állomás
– 1 gépvontatású sütőoszlop
– 1 személyirányító állomás
– 1 hadihídoszlop
– 1 vontatóoszlop
Egy könnyűhadosztály hadrendje 1942-1943
Hadosztály-parancsnokság
2 gyalogezred, egyenként
– 1 árkászszázad (3 golyószóró)
– 1 kocsizó géppuskás század (12 géppuska)
– 1 páncéltörőágyús-század (2 db 50 mm-es páncéltörő ágyú, 6 db 37 mm-es /a IV. és a VII. hadtestbeliek 47 mm-es/
páncéltörő ágyú
– 1 aknavető-század (8 db. 81 mm-es aknavető)
– 1 kísérő könnyűágyús tábori üteg (4 db. 8 cm-es tábori ágyú)
– 1 huszárszakasz (3 golyószóró)
– 1 kerékpáros szakasz (3 golyószóró)
– 1 távbeszélő-szakasz
– 6 gyalogzászlóalj, egyenként
· 3 puskásszázad, egyenként (6 golyószóró, 2 nehézpuska, 2 db 50 mm-es gránátvető)
· 1 nehézfegyver-század (12 géppuska, 4 db 37 mm-es páncéltörő ágyú, 4 db 81 mm-es aknavető)
· 1 távbeszélőszakasz
· csapatvonat-oszlop
Hadosztályközvetlen csapattestek
Könnyű tábori tüzérezred (fogatolt) (2 könnyű tábori tüzérosztály), összesen
– 1 könnyű tábori ágyús üteg (4 db 8 cm-es könnyű tábori ágyú)
– 1 könnyűtarackos üteg (4 db 10,5 cm-es könnyűtarack)
– 2 könnyűtarackos üteg (8 db 10 cm-es könnyűtarack)
– 2 közepes tarackos üteg (8 db 15 cm-es közepes tarack)
Fegyverzetébe tartozott 10 géppuska is
Légvédelmi gépágyús üteg (6 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú)
Huszárszázad (12 golyószóró, 2 nehézpuska)
Híradószázad (1-3 golyószóró)
Seregvonat-csoport
– 1 légvédelmi géppuskás század (10 géppuska)
– 5 kocsioszlop
– 1 tehergépkocsi-oszlop
– 1-1 lőszerkezelő, élelmező- és élelembeszerző oszlop
– fél sütőoszlop
– 1 hadtápszázad (16 golyószóró)
– 1 egészségügyi oszlop
– 1 sebesültszállítógépkocsi-oszlop
– 1 műszakivezető-törzs (3 tábori munkásszázaddal)
– 1 ezredzenekar
156A magyar 1. tábori páncéloshadosztály hadrendje, 1942-1943.
Hadosztály-parancsnokság
30. harckocsiezred
– ezredtörzs (6 db Pz. 38 [t] könnyűharckocsi és 2 db Toldi könnyűharckocsi)
– 1 árkászszázad
– 1 műhelyszázad
– 2 harckocsi-zászlóalj, egyenként
· zászlóaljtörzs (1 Toldi könnyűharckocsi)
· 1 felderítőszakasz
· 1 forgalomszabályozó szakasz
· 1 árkászszakasz
· 1 távbeszélőszakasz
· 1 harckocsi-szakasz (6 db. Pz. 38 (t) könnyűharckocsi)
· 2 könnyűharckocsi-század (20-20 db Pz. 38 (t) könnyűharckocsi)
· 1 közepesharckocsi-század (11 db Pz. IV közepes és 3 db Pz 38 (t) könnyűharckocsi)
1. gépkocsizó lövészdandár (1942. december 1-től 1. lövészezred)
dandártörzs
1 árkászszakasz
1 távbeszélőszakasz
1 motorkerékpáros század (12 golyószóró, 2 nehézpuska)
1 forgalomszabályozó század
3 gépkocsizó lövészzászlóalj, egyenként
· 1 árkászszakasz
· 1 távbeszélőszakasz
· 1 motorkerékpáros szakasz
· 1 aknavető-század (4 db 81 mm-es aknavető)
· 1 páncéltörőágyús-század (2 db 50 mm-es és 4 db 37 mm-es páncéltörő ágyúk)
· 3 lövészszázad (12 golyószóró, 2 db 50 mm-es gránátvető, 2 nehézpuska)
· 1 géppuskás század (12 géppuska)
51. páncélvadász-zászlóalj
zászlóaljtörzs (3 db Toldi könnyűharckocsi, 1 Nimród páncélvadász)
3 páncélvadász-század, egyenként (6 Nimród páncélvadász, 1 Toldi könnyűharckocsi)
1. felderítőzászlóalj
1 páncéltörő ágyús század (2 db 50 mm-es és 4 db 37 mm-es páncéltörő ágyúk)
1 gépkocsizó lövésszázad (12 golyószóró, 2 db 50 mm-es gránátvető, 2 nehézpuska)
1 motorkerékpáros század (12 golyószóró, 2 nehézpuska)
1 páncélos gépkocsizó század (14 db Csaba felderítő páncélgépkocsi)
1 árkászszakasz
1 távbeszélőszakasz
1 műhelyszakasz
1. gépvontatású könnyűtarackos tüzérosztály
3 könnyűtarackos üteg, egyenként (4 db 10,5 cm-es könnyűtarack)
5. gépvontatású könnyűtarackos tüzérosztály
3 könnyűtarackos üteg, egyenként (4 db 10,5 cm-es könnyűtarack)
II. légvédelmi tüzérosztály
2 légvédelmi ágyús üteg, egyenként (4 db 8 cm-es légvédelmi ágyú)
1 fényszórós szakasz (5 db fényszóró)
1. gyors híradó-zászlóalj
2 híradó-szakasz
1 harckocsiszakasz (4 db Toldi könnyűharckocsi)
1. gépkocsizó utászszázad
1 utászszakasz
1 vegyiharc-szakasz
1 hadihídoszlop
1. gépkocsizó forgalomszabályozó század
157Nehéz hadihídoszlop
1. gépkocsizó vonatcsoport
1. gépkocsizó légvédelmi géppuskás század (6 géppuska)
103/1. gépkocsizó hadtápszázad
1. gépkocsizó lőszerkezelő oszlop
1/1-3. és a 104. 50 tonnás gépkocsioszlopok
1/1-2. 60 tonnás gépkocsioszlopok
1. gépkocsizó, illetve az 1/21. egészségügyi oszlop
1. gépkocsizó és az 1. sebesültszállító oszlop
1. gépkocsizó élelmezőoszlop
1. és 2. sütőoszlopok
2. páncélos harckocsi-szerelőoszlop
1. gépkocsizó szerelőoszlop
1. páncélos nehéz vontatóoszlop
1 tábori pótosztag (6 db Pz. 38 (t) könnyűharckocsi és 2 db Pz. IV közepes harckocsi)
1. gépkocsizó műszaki oszlop
1 személyirányító állomás
A 2. hadsereg hadsereg- és hadtestközvetlen alakulatai, illetve 1. repülőcsoportja
Hadseregközvetlenek
52. híradó-zászlóalj (3 központi és 1 rádiós század)
53. híradó-zászlóalj (2-2 nehéz vezetékes, illetve híradó-építő század)
101. légvédelmi tüzérosztály
- 3 légvédelmi ágyús üteg, egyenként (4 db 8 cm-es légvédelmi ágyú, 2 géppuska)
- 1 légvédelmi gépágyús üteg (5 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú)
- fényszórós század (4 fényszóró)
106. önálló légvédelmi gépágyús üteg (5 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú)
107. önálló légvédelmi gépágyús üteg (5 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú)
101. gépvontatású nehéztüzér-osztály:
- 2 nehéztarackos üteg, egyenként (2 db 21 cm-es nehéztarack)
150. gépvontatású nehéztüzér-osztály:
- 3 közepes ágyús üteg, egyenként (4 db 10,5 cm-es közepes ágyú)
151. gépkocsizó utászzászlóalj
- 104. utászszázad (1 géppuska, 1 golyószóró)
- 117. utászszázad (1 géppuska, 1 golyószóró)
- 153. kerékpáros utászszázad (1 géppuska, 1 golyószóró)
- 154. kerékpáros utászszázad (1 géppuska, 1 golyószóró)
- 102. rohamcsónak-század (1 géppuska, 1 golyószóró)
- 103. rohamcsónak-század (1 géppuska, 1 golyószóró)
101. gépkocsizó vegyiharc-század (8 gázvető, 1 golyószóró)
101. lángszórós század (72 lángszóró, 1 golyószóró)
101. rádiófelderítő század
2. haditudósító század
Hadsereg-hadtápparancsnokság:
3 (101., 106. és 108.) hadtápzászlóalj, egyenként
- 4 hadtápszázad, egyenként (16 golyószóró)
- táboricsendőr-szakasz
- géppuskás szakasz
90 századnyi vonat- és 69 század munkásalakulat
1942 novembere és decembere folyamán kiérkeztek:
110. utászszázad (1 géppuska, 1 golyószóró)
112. utászszázad (1 géppuska, 1 golyószóró)
151-154. mozsárütegek, egyenként (4 db 30,5 cm-es nehéz mozsárágyú)
63 menetszázad
84 tábori, illetve különleges munkásszázad
1942. december 6. és 1943. január 5. között a hátországba irányították:
101. gépvonatású nehéztüzér-osztály
Hadtestközvetlenek, a 3 hadtestben egyenként
1 híradó-zászlóalj, egyenként
- 2 könnyű vezetékes század (1-1 golyószóró)
- 1 nehéz vezetékes század
1 légvédelmi tüzérosztály
- 1 légvédelmi ágyús üteg (4 db 8 cm-es légvédelmi ágyú, 2 géppuska)
- 1 légvédelmi gépágyús üteg (4 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú)
1581 gépvontatású közepes tarackos tüzérosztály
- 2 közepes tarackos üteg, egyenként (4 db 15 cm-es gépvontatású közepes tarack, 2 géppuska)
1 fogatolt közepes tarackos tüzérosztály
- 2 közepes tarackos üteg, egyenként (4 db 15 cm-es fogatolt közepes tarack, 2 géppuska)
1 utászzászlóalj, egyenként
- 2 utászszázad (1-1 géppuska, 1-1 golyószóró)
- 1 gázvédelmi század (1 géppuska, 1 golyószóró)
- 1 vegyiharc-század (1 géppuska, 1 golyószóró)
1 tüzérmérő század
1 kerékpáros zászlóalj
- 2 kerékpáros század, egyenként (12 golyószóró, 2 nehézpuska)
- 1 kocsizó géppuskás szakasz (2 géppuska)
- 1 páncéltörő ágyús szakasz (2 db 37 mm-es páncéltörő ágyú)
- 1 árkászszakasz
- 1 távbeszélőszakasz
1 önálló huszárszázad (12 golyószóró, 2 géppuska)
1 huszárüteg (4 db 8 cm-es könnyű tábori ágyú)
1 hadtápszázad (16 golyószóró)
1 gépkocsizó vonatosztály-parancsnokság:
- 1-1 gépkocsizó lőszerkezelő, üzemanyagellátó, szerelőoszlop
- 2-2 tehergépkocsi-, illetve sebesültszállító oszlop
- 1 gépvontatású sütőoszlop
- 2 tábori kórház
1 fogatolt vonatosztály-parancsnokság:
- 1-1 légvédelmi géppuskás (10 géppuska), illetve hadtápszázad (16 golyószóró)
- 3 kocsioszlop
- 2 élelmezőkocsi-oszlop
- 1-1 sütő-, lóellátó és személyirányító oszlop
- 1 hadihídoszlop
- 1 bakteriológiai állomás
- 1 műszaki vezetési törzs (3 tábori munkásszázaddal)
1. repülőcsoport (1942. október 15-től 2. repülődandár)
1. távolfelderítő osztály
1/1. távolfelderítő század (4 db Heinkel-111)
3/2. közelfelderítő század (12 db Heinkel-46)
1-1 légvédelmi gépágyús szakasz (1-1 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú)
1-1 üzemi század
1. szállítószázad (3 db Junkers-86, 3 db Caproni-101 repülőgépek)
1/3. kiértékelő század
1. vadászrepülő-osztály
1/1. vadászrepülő-század (11 Héja vadászrepülő)
2/1. vadászrepülő-század (11 Héja vadászrepülő)
1-1 légvédelmi gépágyús szakasz (1-1 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú)
1-1 üzemi század
4. bombázórepülő-osztály
4/1. bombázórepülő-század (14 Caproni-135)
1-1 légvédelmi gépágyús szakasz (1 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú) és üzemi század
Csoportközvetlen alakulatok:
1. repülő híradószázad
1. repülő árkászszázad
1. repülő szerelőoszlop
1. és 2. repülő üzemi szállítószázad
1. repülő vonatosztály
1942. decemberében az 1. vadászrepülő-osztály parancsnokságot az 5/I. vadászrepülő-osztály parancsnokságnak, a 2/1. vadászrepülő-századot pedig az 5/2. vadászrepülő-századnak kellett váltania.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages