Tárgymutató

Teljes szövegű keresés

291Tárgymutató
Abraham, Erich altábornagy – 121
Adonyi Ferenc vezérkari őrnagy – 56
Afonyin, I. M. vezérőrnagy – 164
Ahlfen, Hans von vezérőrnagy – 202
Ahmanov, A. O. altábornagy – 121
Almendinger, Karl gyalogsági tábornok – 50
Ameiser, Anton SS-Sturmbannführer – 115
András Sándor vezérkari ezredes – 166
Angelis, Maximilian de tüzérségi tábornok – 139, 171
Antonescu, Ion marsall – 53, 259
Antonov, A. I. hadseregtábornok – 10, 23, 194, 195
Auerhammer József ezredes – 111
Bach-Zelewski, Erich von dem SS-Obergruppenführer und General der Polizei – 35, 48, 258
Badanov, V. M. altábornagy – 15, 20, 22
Bagramjan, I. K. hadseregtábornok – 20-23, 53, 57, 64, 82, 84, 205
Baintner László ezredes – 75
Balck, Hermann páncélos tábornok – 32, 50, 65, 66, 143, 159, 171, 266
Baló Zoltán ezredes – 112, 114, 117
Bán Ödön százados – 116
Bandur, Schirach von körzetvezető – 183
Barankay József százados – 101
Baranov, V. K. altábornagy – 64, 65
Batov, P. I. altábornagy – 10
Behrends, Hermann SS-Gruppenführer – 113
Belov, P. A. altábornagy – 20
Beregfy Károly vezérezredes – 56, 68, 101, 142, 149, 165, 243, 266
Berger, Gottlob – 260
Berling, Z. M. (lengyel) altábornagy – 72
Berzeviczy Imre alezredes – 75
Bethlen István – 70
Biehler, Ernst Friedrich ezredes – 208
Billnitzer Ernő altábornagy – 239
Bobruk, Sz. A. vezérőrnagy – 153
Bodó Tihamér százados – 128
Boege, Ehrenfried gyalogsági tábornok – 84, 205
Bogdanov, Sz. I. vezérezredes – 28, 49, 72, 197
Boldin, I. V. altábornagy – 20, 28
Bondar, A. A. százados – 227
Bór-Komorowsky, gróf Tadeusz tábornok – 258, 259
Bozsoki János tartalékos zászlós – 109
Böszörményi Géza ezredes – 108
Brade százados – 62
Bradley, Omar tábornok – 215
Braemer, Walter lovassági tábornok – 35
Breith, Hermann páncélos tábornok – 9, 12-14, 109, 119, 136, 142, 143, 148
Brücker, Otto-Hermann vezérőrnagy – 202
Bunyacsenko, Sz. K. vezérőrnagy – 264, 265
Busch, Ernst tábornagy – 29, 30, 53, 59-63
Busse, Theodor gyalogsági tábornok – 198, 208, 212
Churchill, Winston – 121, 265
Clössner, Heinrich gyalogsági tábornok – 20, 21
Conrady, Alexander vezérőrnagy – 63
Cvetajev, V. D. altábornagy – 24
Csatay Lajos vezérezredes – 70, 71, 75, 241
Csáthy Dénes főhadnagy – 162
Csernyahovszkij, I. D. hadseregtábornok – 10, 57, 63, 85, 86, 194, 196, 199, 200
Csibisov, N. E. altábornagy – 11
Csisztyakov, I. M. altábornagy – 10
Csujkov, V. I. vezérezredes – 72, 198, 202, 211
Dadányi Sándor tartalékos főhadnagy – 75
Decker, Karl páncélos tábornok – 203
Deichmann, Paul vezérőrnagy – 9
Dépold Miklós vezérőrnagy – 162
Deseő Gusztáv vezérőrnagy – 121
Dessloch, Otto repülő tábornok – 9
Dienes-Oehm Tivadar őrnagy – 133
Dietrich, Josef SS-Oberstgruppenführer, Waffen-SS vezérezredes – 171, 181
Dobák Dénes vezérkari ezredes – 131
Domonkos József tizedes – 157
Eberbach, Heinrich páncélos tábornok – 31
Eisenhower, Dwight D. tábornok – 210, 265
Ekesparre, von vezérkari alezredes – 163
Engel, Joachim vezérőrnagy – 63
Farkas Ferenc vezérezredes – 68, 69, 142, 143
Fegyuninszkij, I. I. altábornagy – 20
Fehér Géza vezérőrnagy – 135
Feketehalmy-Czeydner Ferenc vezérezredes – 266
Frank, Karl Hermann cseh-morva protektor – 265
Fretter-Pico, Maximilian tüzérségi tábornok – 87, 119, 122, 143
Friedrich, Rudolf altábornagy – 202
Friessner, Johannes vezérezredes – 9, 52, 79, 80, 87, 88, 105, 110, 111, 114, 115, 117, 118, 122, 124, 125, 131, 132, 134-136, 140, 142-144, 148, 260
Fromm, Friedrich vezérezredes – 228
Gaedcke, Heinz vezérőrnagy – 158
Gagen, N. A. alhadnagy – 172
Galanyin, I. V. altábornagy – 10
Galickij, K. Ny. vezérezredes – 35, 86
Gehlen, Reinhard tábornok – 59, 272
Geibel SS-Gruppenführer – 258
Gerasimenko, V. F. altábornagy – 24
Gerstenberg tábornok – 259, 260
Gille, Herbert-Otto SS-Gruppenführer, Waffen-SS tábornok – 48, 153, 156, 159
Gnyedin, P. V. vezérőrnagy – 157
Goebbels, Joseph – 203
Golian, Jan szlovák partizán alezredes – 260, 261
292Gollwitzer, Friedrich gyalogsági tábornok – 61
Gonnel, Ernst vezérőrnagy – 198
Gorbatov, A. V. altábornagy – 20
Gorjunov, Sz. K. vezérezredes – 11, 124
Gorskov, Sz. I. altábornagy – 87, 121, 130
Govorov, L. A. tüzércsapatok marsallja – 52, 58, 59, 82
Grabenhofen, lovag Walter Stettner von altábornagy – 255
Grasser, Anton gyalogsági tábornok – 79
Gräser, Fritz-Hubert páncélos tábornok – 66, 195, 202
Greiffenberg, Hans von gyalogsági tábornok – 75
Greim, Ritter von vezérezredes – 9
Grisin, I. T. altábornagy – 61
Grolman, Helmuth von vezérőrnagy – 131
Gross, Martin SS-Sturmbannführer – 18
Guderian, Heinz vezérezredes – 8, 81, 105, 142, 153, 156, 195, 197, 198, 208, 229, 236
Guerin, Alain francia publicista – 262
Győri Lajos százados – 151
Hadházy József alezredes – 161
Hankovszky Gyula dr. vezérőrnagy – 160
Hansen, Christian tüzérségi tábornok – 36, 78, 79
Harpe, Josepf vezérezredes – 9, 14, 29, 65, 66, 195, 197, 198
Harteneck, Gustav lovassági tábornok – 77, 230
Hausser, Paul SS-Obergruppenführer – 9
Haydringer, Josef Brauner von altábornagy – 255
Heinrici, Gotthard vezérezredes – 66, 73, 195, 205, 208, 211
Hengl, Georg von hegyicsapatok tábornoka – 228
Henkey-Hönig József őrnagy – 160
Hennyey Gusztáv altábornagy – 70
Heppes Aladár őrnagy – 256
Heszlényi József vezérezredes – 111, 112, 114, 124, 125, 134, 148, 158
Hilpert, Carl gyalogsági tábornok – 33, 79, 81, 205-207
Himmler, Heinrich – 142, 181, 198, 208, 228, 230, 258, 261, 264
Hindenburg, Paul von Beneckendorff tábornagy – 200
Hindy Iván vezérezredes – 142, 162, 165, 166
Hitler, Adolf – 8, 10, 18, 20, 22, 26-30, 32, 36, 37, 46, 47, 49-54, 59-63, 73, 79-81, 83, 85, 88, 110, 111, 114, 142-144, 156, 165, 169, 181, 196-201, 204, 207, 208, 211, 213, 214, 228-231, 236, 252, 255, 260, 261, 265
Hoffmeister, Edmund altábornagy – 63
Hollidt, Karl-Adolf gyalogsági tábornok – 24
Hollósy-Kuthy László vezérőrnagy – 107, 109
Hossbach, Friedrich gyalogsági tábornok – 194, 200
Horthy Miklós – 54, 70, 71, 75, 105, 111, 255
Horváth Győző vezérőrnagy – 131
Horváthy Győző alezredes – 140
Hoth, Hermann vezérezredes – 9, 14, 19, 26, 30, 32
Höfle, Hermann SS-tábornok – 260
Hube, Hans Valentin vezérezredes – 33, 49
Ibrányi Mihály vezérőrnagy – 77, 78
Illey Tamás főtörzskapitány – 158
Irinyi László főhadnagy – 75
Ivanov, G. F. alhadnagy – 128
Jaenecke, Erwin von vezérezredes – 37, 38, 50
Jakimovics, Ny. K. alhadnagy – 128
Jaschke, Erich gyalogsági tábornok – 21
Jeckeln, Friedrich SS-Obergruppenführer – 79, 252
Jefimov, A. Ny. százados – 207
Jeremenko, A. I. hadseregtábornok – 27, 29, 82, 205, 215
Jordan, Hans gyalogsági tábornok – 53, 60
Jung alezredes – 163
Kalándy Imre altábornagy – 164
Kalkó Gyula vezérkari ezredes – 158
Kálmán Imre altábornagy – 267
Kaminszkij, Bronyiszláv – 258, 259
Karstens százados – 81
Katkov, F. G. vezérőrnagy – 121
Katukov, M. E. vezérezredes – 10, 23, 25, 26, 48, 65, 66, 197
Kazakov, M. I. vezérezredes – 207
Keiner, Walter gyalogsági tábornok – 266
Keitel, Wilhelm tábornagy – 212
Kemény György hadnagy – 244
Kempf, Werner vezérezredes – 8, 9, 19, 26
Kesseő László vezérőrnagy – 135, 140
Kéri Kálmán vezérkari ezredes – 71
Killinger, Manfred von romániai német követ – 259
Király Pál – 238, 245
Kirchner, Friedrich páncélos tábornok – 140, 157, 203
Kiricsenko, I. F. vezérőrnagy – 15
Kiss Zoltán százados – 120
Kleemann, Ulrich páncélos tábornok – 143, 167
Kleffel, Philipp lovassági tábornok – 80, 82
Kleist, Ewald von tábornagy – 30, 49
Kluge, Günther von tábornagy – 7, 14, 18, 19, 22, 28, 29
Knobelsdorf, Otto von páncélos tábornok – 9
Koch, Erich nemzetiszocialista körzetvezető – 200, 201
Kocsis Imre őrmester – 157
Kolpakcsi, V. J. altábornagy – 20
Konrad, Rudolf hegyicsapatok tábornoka – 36
Konyev, I. Sz. marsall – 11, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 45-49, 51, 57, 58, 64-67, 195, 196, 201, 202, 204, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 265
Koszorús Ferenc vezérkari ezredes – 111, 112, 114
Kovács Gyula altábornagy – 131
Kovpak, Sz. A. – 268
Kozlov, P. M. vezérőrnagy – 11
Kozma István vezérőrnagy – 69
Kozma József ezredes – 166
Könczöl Pál ezredes – 112
Kőszeghy Barnabás főhadnagy – 115, 116
Kövér Kálmán őrnagy – 135
Kövesdi Vilmos százados – 115
Kraemer, Fritz SS-Brigadeführer – 171
Krasovszkij, Sz. A. altábornagy – 11
Kratochvil cseh tábornok – 67
Kravcsenko, A. G. altábornagy – 46
Krebs, Hans vezérezredes – 208
Krejcer, J. G. altábornagy – 24
Kreysing, Hans hegyicsapatok tábornoka – 143, 167
Kirchensittenbach, Friedrich Volckamer von hegyicsapatok tábornoka – 207
Krjucsenkin, V. D. altábornagy – 11
Krosigk, Erns-Anton von gyalogsági tábornok – 207
Kruze, A. J. vezérőrnagy – 167
Kudriczy István vezérőrnagy – 135
Kulik, G. I. altábornagy – 11
Kurocskin, P. A. vezérezredes – 48
Kübler, Ludwig hegyicsapatok tábornoka – 251
Küchler, Georg von tábornagy – 33, 35, 36, 52
Lajtos Árpád vezérkari őrnagy – 151
Lakatos Géza vezérezredes, miniszterelnök – 55, 56, 100, 105
293Lanszky Roderich őrnagy – 128
Lasch, Otto gyalogsági tábornok – 200, 201
László Endre karpaszományos őrvezető – 129
László Dezső vezérezredes – 71, 170, 195
Lauchert, Meinrad von ezredes – 82
Laux, Paul gyalogsági tábornok – 79, 81
Lengyel Béla altábornagy – 114, 118, 129, 134
Lemelsen, Joachim páncélos tábornok – 9, 14
Leszelidze, K. N. altábornagy – 37
Lieb, Theobald altábornagy – 46
Lindemann, Georg vezérezredes – 33, 79, 80
Lindenau, Usdau vezérkari alezredes – 142
Litovcsenko, Sz. A. gárda-őrnagy – 129
Loch, Herbert tüzérségi tábornok – 79
Löhr, Alexander vezérezredes – 172
Lüttwitz, Smilo Freiherr von páncélos tábornok – 195, 198
Maár Gyula őrnagy – 169
Mackensen, Eberhard von vezérezredes – 24, 30
Maier, Georg német vezérkari tiszt – 171
Major Jenő vezérezredes – 131, 134
Makay István vezérőrnagy – 75
Malinovszkij, R. J. marsall – 24, 30, 33, 47, 50, 51, 87, 89, 106, 107, 113, 116, 117, 121, 122, 124, 129-131, 133, 134, 136, 137, 141, 145, 157, 165, 179, 215
Managarov, I. M. altábornagy – 11, 122, 164
Manstein, Erich von tábornagy – 7, 8, 14, 18-20, 24-28, 30-32, 37, 45-47, 49
Manteuffel, Hasso von páncélos tábornok – 204
Marjay Tamás hadnagy – 160
Markóczy János altábornagy – 99, 133-135
Martsa Sándor ezredes – 244
Martsa Sándor hadnagy – 140
Maszlenyikov, I. I. hadseregtábornok – 36, 82
Matoltsy Elek vezérőrnagy – 114, 135
Mattenklott, Franz gyalogsági tábornok – 9, 32
Mattern, Ernst vezérőrnagy – 198
Mäder, Hellmuth ezredes – 64
Mehlisz, L. Z. vezérezredes – 57, 133
Mereckov, K. A. hadseregtábornok – 33, 52, 58, 59
Mihály, I. román király – 259, 260
Mikéte Dénes főhadnagy – 9113, 119, 120
Miklós Béla vezérezredes – 68, 71
Miklóssy István ezredes – 160
Model, Walter vezérezredes – 8, 12-14, 19, 20, 22, 28, 29, 49, 51, 52, 63, 65, 71-73, 79, 100
Mohnke, Wilhelm SS-Brigadeführer – 213, 214
Mociulsch, Leonard (román) hadosztálytábornok – 217
Monspart Gábor őrnagy – 133
Moszkalenko, K. Sz. vezérezredes – 10, 66
Mummert, Werner vezérőrnagy – 203
Müller, Friedrich-Wilhelm gyalogsági tábornok – 200
Nádasdy Ferenc, gróf tartalékos főhadnagy – 133
Náday István vezérezredes – 55
Nagy Vilmos vezérezredes – 71
Nagyőszy Miklós vezérőrnagy – 135, 143, 149
Napoleon, Bonaparte – 107
Nehring, Walther K. páncélos tábornok – 18, 31, 196, 203, 205
Neindorff, Egon von – vezérőrnagy – 49, 50
Németh Béla vezérőrnagy – 111
Németh Imre alezredes – 114
Németh Lajos alezredes – 126
Ney Károly alezredes, SS-Sturmbannführer – 149, 182
Niehoff, Hermann altábornagy – 202
Oszkin, A. P. alhadnagy – 66
Oszlikovszkij, Ny. Sz. altábornagy – 62, 63
Osztapenko, I. A. százados – 163
Osztovics Ferenc vezérkari ezredes – 100
Ott, Eugen gyalogsági tábornok – 9
Pacor Ernő vezérkari alezredes – 128
Pankoff (E. W. tartalékos hadnagy) – 262, 263
Pannwitz, Helmuth von altábornagy – 264
Pape, Günther ezredes – 148
Patton, George Smith tábornok – 265
Peiper, Jochen SS-Sturmbannführer – 17
Petrescu, Alexandru ezredes – 112
Petrov, I. J. vezérezredes – 57, 67
Pfeffer-Wildenbruch, Karl SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS und der Polizei – 142, 143, 172-173, 188
Philipp, Ernst altábornagy – 62
Philipp, Ernst alezredes – 156
Phleps, Arthur SS-Obergruppenführer – 106
Plijev, I. A. altábornagy – 50, 61-63, 121, 131, 137, 138
Popov, A. F. vezérőrnagy – 15
Popov, M. M. hadseregtábornok – 20-22, 28, 36
Praun, Albert altábornagy – 22
Priess, Helmuth gyalogsági tábornok – 86
Prohorov, Ny. F. alhadnagy – 116
Puhov, N. P. altábornagy – 10
Radowitz, Josef von vezérőrnagy – 120
Radzijevszkij, A. I. vezérőrnagy – 72
Raegener, Adolf vezérőrnagy – 198
Rátz Tibor hadnagy – 113
Raus, Erhard vezérezredes – 9, 12, 13, 26, 32, 73, 199
Ravasz István hadtörténész – 181
Reinhardt, Georg-Hans vezérezredes – 29, 60, 62, 73, 194, 200
Rendulič, Lothar vezérezredes – 20, 21, 183, 200, 206, 207, 215, 266
Reök Attila százados – 76
Reymann, Hellmuth altábornagy – 208
Ribalko, P. Sz. vezérezredes – 20-22, 66, 197, 202, 203, 212
Roden, Emmo von vezérőrnagy – 157
Rogyin, A. G. altábornagy – 10, 20
Rokosszovszkij, K. K. marsall – 7, 10, 12, 20, 23, 28, 29, 53, 57, 61, 63, 71, 194, 195, 199, 200, 204, 208, 209, 213, 214, 217
Roman, Rudolf Freiherr von tüzérségi tábornok – 9, 77
Romanyenko, P. L. altábornagy – 10
Rothkirch, gróf Edwin von altábornagy – 251
Rotmisztrov, P. A. vezérezredes – 11, 15-18, 23, 26, 62, 64
Rowecki, Stefan tábornok – 258
Rudel, Hans-Ulrich százados – 12
Rudenko, S. I. altábornagy – 10
Ruoff, Richard vezérezredes – 36, 37
Ruszakov, V. V. – 219
Russzijanov altábornagy – 159
Sanatescu, Constantin vezérezredes – 259
Sandalov, L. M. altábornagy – 21
Sarohin, M. Ny. altábornagy – 172
Saucken, Dietrich von páncélos tábornok – 62, 197, 201, 205, 215
Schell Zoltán ezredes – 75, 77, 133, 160
Schmedes, Fritz SS-Brigadeführer, Waffen-SS vezérőrnagy – 113
Schmidhuber, Gerhardt vezérőrnagy – 165
Schmidt, Rudolf vezérezredes – 20
294Schönfeld, Carl-August von vezérkari ezredes – 1311
Schöning őrnagy – 127
Schörner, Ferdinand tábornagy – 47, 50, 80, 82-85, 197, 198, 202, 203, 205, 206, 215
Schulz, Friedrich gyalogsági tábornok – 66, 195, 203
Seidler, Franz W. történész – 262
Simon Gyula vasúti tiszt – 140
Siprák László őrnagy – 108
Sodró László ezredes – 161
Speer, Albert – 228
Stahel, Reiner altábornagy – 66, 258, 260
Steiner, Felix SS-tábornok – 52, 198, 212
Steinmetz Miklós százados – 163
Stemmermann, Wilhelm tüzérségi tábornok – 46, 47
Stircea, Ion tábornok – 259
Strachwitz, gróf Hyazinth von ezredes – 53, 82
Streckenbach, Bruno SS-Oberführer – 255
Stroop, Jürgen SS-Brigadeführer – 254
Styemenko, Sz. M. hadseregtábornok – 133
Sumilov, M. Sz. vezérezredes – 11, 167
Szafinlin, G. B. altábornagy – 167
Szabadheg˙ István alezredes – 76, 78
Szabó Gábor huszár – 129
Szakno, M. G. vezérőrnagy – 21
Szálasi Ferenc – 72, 142
Száller Miklós százados – 76
Szász Ferenc vezérőrnagy – 131
Szaveljev, M. I. vezérőrnagy – 123
Székely László vezérkari ezredes – 55
Szkvorcov, B. M. vezérőrnagy – 15
Szokolov, Sz. V. altábornagy – 65, 121
Szokolovszkij, V. D. hadseregtábornok – 20, 27, 29, 53
Szombathelyi Ferenc vezérezredes – 54, 255
Sztálin, J. V. – 10, 14, 18, 21, 23, 25-27, 30, 31, 46, 47, 52, 57, 58, 64, 73, 79, 88, 89, 121, 133, 194, 195, 203, 208-210, 216, 219
Sztójay Döme miniszterelnök – 70, 255
Sztojcsev, V. (bolgár) altábornagy – 172
Szügyi Zoltán ezredes – 151
Tarnaváry Árpád vezérőrnagy – 111
Temesy Béla dr. vezérőrnagy – 111, 114, 118, 127, 128
Thunert, Eberhard ezredes – 123
Tilger Ferenc vezérőrnagy – 158
Tippelskirch, Kurt von gyalogsági tábornok – 60, 214
Tiso szlovák államfő – 260
Tolbuhin, F. I. marsall – 24, 30, 31, 47, 50, 87, 89, 141, 142, 156, 159, 172, 175, 176, 179, 181, 183, 188
Tömöry Jenő vezérkari ezredes – 119, 120, 256
Török Pál százados – 115
Trofimenko, Sz. G. altábornagy – 11, 172
Trufanov, K. G. tábornok – 16
Trunkwalter Ödön vezérkapitány – 134
Tyimosenko, Sz. K. marsall – 34, 121, 139, 189
Újlaky Tibor főhadnagy – 97
Ullrich, Karl SS-Standartenführer – 156
Ungváry Krisztián történész – 262
Variházy Oszkár alezredes – 166
Vastagh György ezredes – 112, 114, 117, 128
Vasváry Frigyes vezérőrnagy – 111
Vasváry József altábornagy – 266
Vaszilevszkij, A. M. marsall – 10, 18, 57, 79, 200
Vattay Antal altábornagy – 75, 77
Vatutyin, N. F. hadseregtábornok – 10, 11, 23, 25, 26, 28, 30-33, 45, 48
Veress Lajos vezérezredes – 106
Veresváry László alezredes – 162
Viest, Rudolf tábornok – 260, 261
Vietinghoff, Heinrich von vezérezredes – 206, 207
Vlaszov, A. A. tábornok – 259, 264, 265
Volkov, M. V. altábornagy – 123
Volszkij, V. T. altábornagy – 64
Vormann, Nicolaus von páncélos tábornok – 73
Voronov, N. N. marsall – 20, 27
Vörös Géza altábornagy – 111, 119, 120
Vörös János vezérezredes – 84, 71, 75, 105, 110, 111, 114, 119, 142
Vukováry György vezérőrnagy – 111
Wach Géza tartalékos zászlós – 160
Wagner, Jürgen SS-Brigadeführer – 81
Wegener, Wilhelm gyalogsági tábornok – 81
Weichs, Maximilian Freiherr von tábornagy – 54, 198
Weidling, Helmuth tüzérségi tábornok – 213, 214
Weiss, Walter vezérezredes – 48, 60, 73, 194, 201
Wenck, Walther páncélos tábornok – 153, 168, 212
Windisch József főhadnagy – 161
Winkelmann, Otto rendőr- és SS-tábornok – 142
Wöhler, Otto gyalogsági tábornok – 26, 30, 51, 122, 131, 143, 153, 155, 156, 165, 167, 169, 178, 180, 183
Zaharov, G. F. hadseregtábornok – 24, 57, 61, 157, 159
Zaharov, M. V. vezérezredes – 107, 141
Zahvatajev, N. D. altábornagy – 172
Zeitzler, Kurt vezérezredes – 8
Zierotin László százados – 140
Zorn, Hans gyalogsági tábornok – 9
Zverev, G. A. vezérőrnagy – 264
Zwade, Georg vezérőrnagy – 255
Zsadov, A. Sz. altábornagy – 11
Zsedényi Zoltán vezérőrnagy – 107
Zsukov, G. K. marsall – 10, 20, 23, 46, 48-50, 57, 194, 195, 197, 200-204, 208, 209, 211, 212, 214
 
Megjegyzés: A névmutatóban közzé tett személyeket a szövegben szereplő legmagasabb rendfokozatukban tüntettük fel.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages