5. fejezet: A német maszkirovka

Teljes szövegű keresés

755. fejezet: A német maszkirovka21
21 Az orosz maszkirovka szó álcázást jelent. A szovjet hadsereg a keleti front 1941-1945 között vívott harcai során mind harcászati, mind pedig hadműveleti szinten az álcázás mestere volt, még német vélemény szerint is. A keleti front egyik legeredményesebb hadműveletét, az 1944 nyarán végrehajtott „Bagratyion” hadműveletet éppen egy ilyen stratégiai megtévesztés után hajtották végre 1944. június 23. és augusztus 29. között. Ennek eredményeként a német Közép Hadseregcsoportot gyakorlatilag megsemmisítették és visszafoglalták Belorussziát.
Noha német oldalon bizonyára lemondtak volna róla, január 12-én és 14-én olyan meghatározó dolog történt a keleti front Krakkó és Varsó közötti szakaszán, ami megkönnyítette a IV. SS-páncéloshadtest rejtett átcsoportosítását, illetve a szovjet 3. Ukrán Front felderítésének összezavarását.
Az 1944. november vége óta tervezett visztula-oderai hadászati támadó hadművelet keretében az 1. Ukrán Front 12-én a varsó-berlini irányban megindította támadását. Két nappal később csatlakozott hozzá az 1. Belorusz Front is. A két szovjet hadseregcsoport együtt összesen 2 millió 200 ezer főt, 163 hadosztályt, 32 143 löveget és aknavetőt, 6 460 harckocsit és önjáró löveget és 4 772 repülőgépet vetett be a német „A” Hadseregcsoport erői ellen.22
22 A Nagy Honvédő Háború története 1941-1945. (Budapest, 1967.) V. kötet 48. o.
A 3. Ukrán Front és a 4. gárdahadsereg törzse kezdettől fogva rendelkezett adatokkal azzal kapcsolatban, hogy a németek megkezdték csapataik mozgatását nyugati irányban. A felderítési adatok főként a foglyul ejtett német és az átszökött magyar katonák kihallgatásaiból származtak.23
23 Német adatok szerint 1945. január 1-17. között a magyar honvédség három tisztje, három zászlósa és 924 fő legénységi állományú katonája ment át a szovjet csapatokhoz. Lásd ehhez HL KTB/HGr. Süd Ia Nr. 234/45 g. Kdos. am 22. 1. 1945 (628. tekercs 7 212690. felvétel).
Ezek az információk azonban egymásnak ellentmondó elemeket is tartalmaztak. Míg egyesek egy páncélos seregtest Komárom irányába való mozgásáról számoltak be, mások Székesfehérvártól délnyugatra gyülekező friss német kötelékekről beszéltek. A szovjet 17. légihadsereg ugyan állandóan folytatott légi felderítést, de a felhős idő és a gyakori havazás jelentősen csökkentette ennek hatékonyságát. A szovjet légierő felderítő kötelékei csupán kisebb csapat- és gépjárműoszlopok különböző irányú mozgásairól tettek jelentést.24
24 Fejezetek 92. o.
76Az átszökött magyar katonák vallomásai megerősítették a 4. gárdahadsereg felderítőinek azt a feltételezését, hogy a IV. SS-páncéloshadtest csapatait északnyugati irányban csoportosították át. Egy magyar katona vallomása szerint:
„Január 15-én 13.00-kor Tata felől Komárom felé nagy mennyiségű gépkocsizó gyalogság, páncélgépkocsi és harckocsi haladt. Valamennyi katona karján a „Wiking” SS-páncéloshadosztály karszalagja volt látható. Január 15-én 24 órakor nagyszámú SS gépkocsizó gyalogság haladt át a Vértesszőlőstől északra (Komáromtól 25 km-re délkeletre) lévő területen.”25
25 Fejezetek 92. o.
A 4. gárdahadsereg törzsének felderítő osztálya ezek alapján arra a téves következtetésre jutott, hogy a hadsereg arcvonalán a németek felhagytak a további támadási kísérletekkel és erőiket más irányba csoportosítják át. A szovjet hadsereg sávjában január 16-án 74 felderítő csoport működött, de ezek egyike sem tudta a németek igazi szándékát felfedni. Néhány ilyen osztag viszont olyan jelentéseket küldött, amelyek Kisbér – Mór, illetve Mór – Bodajk irányú nagyobb gépjárműforgalomról számoltak be. A veszprémi vasútállomáson négy, harckocsikkal megrakott vonatszerelvényt figyeltek meg.26
26 Magyarország felszabadítása 237. o.
A szovjet légi felderítés január 16-án és 17-én jelentős mértékben Várpalota környékén tevékenykedett, de semmilyen jelét sem észlelte a német csapatok összpontosításának.27
27 Taraszov, Sz. P.: Boi u ozera Balaton (Moszkva, 1959.; a továbbiakban: Taraszov) 45-46. o.
A felderítés adatait összegezve a 4. gárdahadsereg törzse csapatai számára január 17-én olyan harcintézkedést adott ki, amely szerint „a foglyoktól és átálltaktól szerzett értesülések szerint az ellenség az SS-páncéloscsapatokat… nyugat felé vonja vissza”.
Ezt követően a hadseregtörzs arra hívta fel a csapatokat, hogy „a felderítők és üldöző osztagok aktívan tevékenykedve” akadályozzák meg a németeket abban, hogy elszakadjanak a szovjet csapatoktól.28
28 Minaszjan 96. o.
Ezt a harcintézkedést azonban nem csak a IV. SS-páncéloshadtest korábbi arcvonalszakaszán harcoló szovjet kötelékek kapták kézhez, hanem például a Balatontól északkeletre lévő 135. lövészhadtest 252. lövészhadosztálya is, amelynek üldöző osztagai számára a készültség idejét 1945. január 7717-én 20.00 órára határozták meg.29 Ezek alapján úgy tűnik, hogy a szovjetek nem csupán az SS-páncéloshadtest távozásával, hanem a Balck-seregcsoport jelentős részének visszavonulásával is számoltak.
29 Minaszjan 97. o.
Mivel a IV. SS-páncéloshadtest 1944. december végéig éppen Varsó környékén állomásozott, a szovjetek számára logikus volt, hogy a páncélostartalékok terén meglehetősen rosszul eleresztett német hadvezetés nyugat felé kivonja SS-páncéloserőit, Komárom térségében vonatra rakja és újabb „tűzoltásra” küldi őket. Vissza oda, ahol január 12-e után valóban el is kelt a segítség.30
30 Tóth 175. o. és NHH IV. kötet 328. o.
A németek úgy gondolták, ha az SS-csapatok kivonásának és átcsoportosításának tényét nem is tudják sokáig titokban tartani, legalább annak irányát ne tudják a szovjetek idő előtt meghatározni.
Az átcsoportosítás álcázása és a titoktartás érdekében a németek számos intézkedést foganatosítottak. Ezek közé tartozott, hogy az SS-páncéloshadosztályok gépjárművein lemeszeltették a harcászati jeleket, a rendszámtáblákra pedig védőhuzatot húzattak, mivel ezek első két karaktere az SS-re utaló kettős S betűt alkotó sigruna volt.
Wöhler tábornok, a Dél Hadseregcsoport parancsnoka az átcsoportosítás megkezdése után nem sokkal a Dunától északra harcoló LVII. páncéloshadtesthez indult. Útközben számos olyan SS-alakulattal találkozott, amelyek gépjárművein a rendszámtábla nem volt letakarva. Január 15-én parancsot adott a Balck-seregcsoportnak, hogy az a „Konrad 3” csapatmozgásokban érintett valamennyi alakulatnál azonnal szerezzen érvényt az álcázási parancsnak.31 A seregcsoport erre gépjármű-ellenőrző pontot állított fel, amelynél szigorúan ellenőrizték, hogy az új összpontosítási körlet felé haladó gépjárműveken álcázták-e a csapatok azonosítására alkalmas jelzéseket és a rendszámtáblákat.
31 HL KTB/HGr. Süd Ia. Nr. 156/45 g. Kdos. am 15. 1. 1945 (628. tekercs 7 212243. felvétel).
A nagyobb titoktartás érdekében még az SS-csapatok nagy többsége sem volt sokáig tisztában újabb bevetése színhelyével. Néhányuk fogságba esése után azt vallotta a szovjeteknek, hogy a támadás előtt nekik is csak anynyit mondtak, hogy a hadtestet feltöltés után a keleti front középső szakaszára irányítják. A január 18-án reggelre tervezett támadásról csak 8-10 órával annak kezdete előtt kaptak tájékoztatást.32
32 Fejezetek 93. o.
Január 13-án 09 óra 20 perckor Gaedcke vezérőrnagy arról tájékoztatta Grolmant, a Dél Hadseregcsoport vezérkari főnökét, hogy a tervezett támadás 78előzetes terveinek megfelelően a IV. SS-páncéloshadtest törzse a Balck-seregcsoport déli szárnyán átvette a parancsnokságot. Ezzel párhuzamosan az SS-páncéloshadtest korábbi arcvonalszakaszán tatai harcálláspontjáról az I. lovashadtest vette át az irányítást.33
33 HL KTB/HGr. Süd Kriegstagebuch vom 13. 1. 1945 (627. tekercs 7 212133. felvétel).
11 óra 35 perckor Grolman altábornagy felhívta a Balck-seregcsoport vezérkari főnökét, és megvitatták a 4. lovasdandár „Konrad 3” keretében tervezett alkalmazását. A seregcsoport elképzelése szerint a lovasdandárnak a 23. páncéloshadosztállyal együtt a III. páncéloshadtest alárendeltségében Sárkeresztes és Zámoly között keleti irányban kellett támadást indítania. Gaedcke ezt azzal indokolta, hogy parancsnoka, Balck tábornok a lehető leggyorsabban le akarja zárni az arcvonalat Zámoly és a Velencei-tó között, s ehhez szüksége van a lovasdandárra a támadás északi szárnyán. Grolman szerint viszont meg kellett volna vizsgálni, hogy erre a feladatra nem alkalmazhatnák-e a 44. “Hoch- und Deutschmeister” birodalmi gránátoshadosztályt, mivel a 4. lovasdandárt a IV. SS-páncéloshadtest gyalogsági megerősítésére szánták. Felvetette továbbá, hogy inkább a 3. páncéloshadosztályt hagyják északon, a déli szárnyat pedig csupán a három páncéloshadosztály páncélos-felderítőosztályaival fedezzék.34
34 HL KTB/HGr. Süd Kriegstagebuch vom 13. 1. 1945 (627. tekercs 7 212132. felvétel).
A Dél Hadseregcsoport hadinaplója szerint az átcsoportosítás január 14-én is a tervek szerint zajlott. A január 13-áról 14-ére virradó éjjel a 3. lovasdandár beérkező részei megkezdték az 5. SS-páncéloshadosztály még ott lévő alakulatainak és a 3. SS-páncéloshadosztály első kivonandó részeinek leváltását. A megerősített 10. SS-páncélgránátos-ezredet a 711. gyaloghadosztály részei váltották le és az ezred elindult új összpontosítási körlete felé. A megerősített 9. SS-páncélgránátos-ezred már előző éjjel elindult Bajna – Tokod térségéből.35
35 HL KTB HGr. Süd Kriegstagebuch vom 13. 1. 1945 (627. tekercs 7 212130. felvétel).
A német felderítés aznapi megfigyelése szerint a korábbi támadás sávjában a szovjetek különösen éberek voltak. A Sárkeresztes – Zámoly vonalon aknákat és szögesdrót-akadályokat telepítettek, jelentősebb földmunkákat végeztek és mélyen tagolt páncéltörő állásrendszert építettek ki, vagyis minden jel szerint nagyobb szabású támadás kivédésére rendezkedtek be. A szovjetek a Pilisben harcoló német csapatok élei ellen, amelyek ez idő szerint mintegy 20 kilométerre voltak a bekerített védők nyugati hídfőjétől, több hadosztály erejével, valamint tüzérség és páncélosok támogatásával 79támadásba mentek át. Az időjárás átmeneti javulása a szovjet csatarepülők nagyobb arányú bevetését is lehetővé tette.36
36 HL KTB HGr. Süd Kriegstagebuch vom 14. 1. 1945 (627. tekercs 7 212147. felvétel).
A harcok különösen Pilisszentkereszt körül lángoltak fel. A helységet a szovjet 10. gárda-lövészhadtest 99. lövészhadosztálya és az 5. gárda-lovashadtest 11. lovashadosztálya a nap folyamán vissza is foglalta.37 Ezt leszámítva a német csapatok tartani tudták magukat a korábban elért vonalon.
37 HL 46. hadsereg iratai 014/op. számú hadijelentés 1945. I. 14-én. A helység körüli harcokban január 11-14. között 812 szovjet, 85 német és két magyar katona esett el. Lásd Pilisszentkereszt HD 8. o.
Január 14-én egymás után érkeztek be a Balck-seregcsoportnak szánt megerősítő egységek szállítmányai is. A 403. népi-tüzérhadtest vasúti szállítása tíz vonat megérkezése után befejeződött. Az 509. nehézpáncélos-osztály első három szerelvénye befutott Veszprémbe. A 303. rohamtüzérdandár négy szállítmányából az első megérkezett Győrbe.
Az 5. SS-páncéloshadosztály alakulatai közül a 9. SS-páncélgránátos-ezred, az 5. SS-páncélosezred részei, az 5. SS-páncélos-felderítőosztály és az 5. SS-páncélos-tüzérezred, valamint az 5. SS-légvédelmi tüzérosztály zöme már beérkezett Veszprém és Zirc körzetébe. A hadosztály egyéb egységei az arcvonalban maradt 24/I. „Danmark” SS-páncélgránátos-zászlóaljat kivéve még menetben voltak.
A 3. SS-páncéloshadosztály 5. és 6. SS-páncélgránátos-ezredei egy-egy zászlóaljuk nélkül, a 3. SS-páncélosezred részei, a 3. SS-légvédelmi tüzérosztály és az 3. SS-páncélos-híradóosztály részei ugyancsak megérkeztek a kijelölt gyülekezési körletbe. Az 5/III. és a 6/II. SS-páncélgránátos-zászlóaljak, valamint a 3. SS-páncélos-utászzászlóalj még a korábbi arcvonalban voltak. A hadosztály egyéb alakulatai menetet hajtottak végre Veszprém és Zirc irányában.38
38 HL KTB/HGr. Süd Tagesmeldung vom 14. 1. 1945 (628. tekercs 7 212985. felvétel).
A IV. SS-páncéloshadtest törzsének harcálláspontja ekkor a Balaton északi csücskétől 3 kilométerre északnyugatra, egy erdőben volt.39
39 HL KTB/HGr. Süd Tagesmeldung vom 14. 1. 1945 (628. tekercs 7 212986. felvétel).
Január 14-én éjjel majdnem megvalósult a szovjet felderítés által feltételezett helyzet. Este 23.00 órakor Walter Wenck altábornagy, a német szárazföldi haderő vezérkara vezetési csoportjának főnöke azzal hívta fel Grolmant, hogy az „A” Hadseregcsoportnál rendkívül nehéz a helyzet. Mivel a szovjetek a keleti front eddigi legerőteljesebb támadását indították és gyakorlatilag nyílt terepen manővereztek, elképzelhető volt, hogy a IV. SS-páncéloshadtestet 80is oda vezényelhetik. Ezzel együtt Wenck azt is közölte, hogy véleménye szerint az SS-páncéloshadtest elvezénylése esetén a Dél Hadseregcsoportnak Budapest vonatkozásában szabad kezet kell kapnia. Nem sokkal később azonban – már 15-én hajnali 03.00 óra körül – az OKH szárazföldi haderő vezérkarának hadműveleti osztálya azt közölte Grolmannal, hogy a IV. SS-páncéloshadtestet meghagyják a Dél Hadseregcsoportnál. Napközben felmerült a támadás időpontjának előbbre hozatala is, de a Balck-seregcsoport felvetését a Dél Hadseregcsoport a két vezérkari főnök beszélgetése során nem tartotta célravezetőnek.40
40 Maier 62-63. o.
Január 15-én napközben is tovább folyt a megerősítő erők szállítása. Az 509. nehézpáncélos-osztály újabb hat szerelvénye érkezett be, s ezzel az alakulat mozgása lezárult. A IV. SS-páncéloshadtest közvetlen alakulatai közül a hadtesttörzs, az 504. SS-sorozatvető-osztály, az 504. SS-híradóosztály és az 504. SS-gépkocsiszázad részei már beérkeztek az új összpontosítási körletbe. A két SS-páncéloshadosztály alakulatainak javarésze már szintén itt állomásozott.41
41 HL KTB/HGr. Süd Tagesmeldung vom 15. 1. 1945 (628. tekercs 7 212992. felvétel).
Január 16-án az „A” Hadseregcsoport súlyos helyzete miatt már elkerülhetetlenné vált, hogy a Dél Hadseregcsoporttól is erőket vezényeljenek át a berlini irányba. Ezzel egy átcsoportosítási láncreakció indult be, amely végeredményben megfosztotta a IV. SS-páncéloshadtest főirányban támadni szándékozó páncélosalakulatait a gyalogsági megerősítéstől.
Ugyanis a IV. SS-páncéloshadtest helyett a Dunától északra harcoló 8. és 20. páncéloshadosztályokat szándékozták átcsoportosítani, de ezek helyére azt a 44. „Hoch- und Deutschmeister” birodalmi gránátoshadosztályt szánta a német hadvezetés, amelyet korábban a Balck-seregcsoportnak ígértek a „Konrad 3” hadművelethez. A gránátoshadosztály eredeti „gazdája”, a Balaton és a Dráva között védelemben lévő német 2. páncéloshadsereg ígéretet kapott arra, hogy cserébe megkapja az Olaszországból hamarosan beérkező 356. gyaloghadosztályt.42
42 HL KTB HGr. Süd Kriegstagebuch vom 16. 1. 1945 (628. tekercs 7 212375. felvétel).
A 44. „Hoch- und Deutschmeister” birodalmi gránátoshadosztály erőinek elveszítése a „Konrad 3” szempontjából meglehetősen jelentős érvágást jelentett a Balck-seregcsoportnak. Noha a hadosztályt a január 13-i állapotjelentéskor csupán védelemre tartották maradéktalanul alkalmasnak, öt zászlóaljának és egy utászzászlóaljának gyalogsági ereje a páncélvadászosztály 8112 bevethető Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadászpáncélosának és 8 önjáró páncéltörő ágyújának támogatásával, kilenc könnyű és három nehéztüzér üteg fedezete alatt alkalmas lehetett volna a németek páncéloshadosztályai mögött még kitartó szovjet ellenállási fészkek felszámolására.43
43 Lásd HL KTB/HGr. Süd Wochenmeldungen Stand vom 13. 1. 1945 (628. tekercs 7 212636. felvétel).
A gyalogsági támogatás apadása mellett volt egy másik baljós előjel is. A rendkívül kiélezett üzemanyag-helyzet miatt a Dél Hadseregcsoport kénytelen volt parancsot adni arra vonatkozóan, hogy a nem feltétlenül szükséges gépjárműveket a csapatok ne használják. Ez a „Konrad 3” –hadműveletben résztvevő alakulatokra is vonatkozott. Amennyiben a csapatok nem teljesítik ezt a parancsot, a hadseregcsoport véleménye szerint fennáll a veszélye, hogy a meginduló támadást rövidesen üzemanyaghiány miatt kell majd abbahagyni.44
44 HL KTB/HGr. Süd Ia. Nr. 156/45 g. Kdos. am 15. 1. 1945 (628. tekercs 7 212243. felvétel).
Aznap ismét felmerült annak lehetősége, hogy a IV. SS-páncéloshadtestet mégis átszállítják az „A” Hadseregcsoporthoz, de végül 18 óra 25 perckor az OKH szárazföldi haderő vezérkarának hadműveleti osztálya közölte a Dél Hadseregcsoporttal, hogy a Führer parancsa szerint a tervezett támadás végrehajtásához ragaszkodni kell.45
45 HL KTB/HGr. Süd Kriegstagebuch vom 16. 1. 1945 (628. tekercs 7 212376. felvétel).
Eközben a támadás előkészületei tovább folytak. A IV. SS-páncéloshadtest átvette a parancsnokságot a német 1. páncéloshadosztály korábbi arcvonalszakaszán. A páncéloshadosztályt a 3. páncéloshadosztállyal, a 403. népi-tüzérhadtesttel és a 17. népi-sorozatvető-dandárral együtt a hadtest alárendeltségébe utalták.46
46 HL KTB/HGr. Süd Tagesmeldung vom 16. 1. 1945 (628. tekercs 7 213000. felvétel).
A nap folyamán befutott Veszprémbe a 24/I. (Panther) páncélososztály első vasúti szállítmánya is. Az alakulatot az 1. páncéloshadosztálynak rendelték alá. A 303. rohamtüzérdandár újabb két vonata is megérkezett. A 3. páncéloshadosztály zömét kivonták addigi arcvonalszakaszáról és szintén a gyülekezési körletbe vezényelték. A két SS-páncéloshadosztály egységei közül aznap a 10. SS-páncélgránátos-ezred zöme és az 5/II. SS-páncélos-tüzérosztály, valamint a 6/I. SS-páncélgránátos-zászlóalj, a 3. SS-páncélosezred és a 3. SS-páncélvadászosztály részei, illetve a 3/IV. SS-páncélos-tüzérosztály érkeztek be.47
47 HL KTB/HGr. Süd Tagesmeldung vom 16. 1. 1945 (628. tekercs 7 213001. felvétel).
Este 19 óra 30 perckor Grolman arról tájékoztatta Gaedckét, hogy a „Konrad 3” hadműveletet továbbra is végre kell hajtani. Egyúttal tudomására 82hozta, hogy a hadseregcsoport Budapesten a keleti (pesti) hídfő vonatkozásában szabad kezet kapott.48
48 HL KTB/HGr. Süd Kriegstagebuch vom 16. 1. 1945 (628. tekercs 7 212378. felvétel).
Január 17-én a „Konrad 3” előkészületei és csapatmozgásai a befejezésükhöz közeledtek. Aznap lezárult a 24/I. páncélososztály és a 303. rohamtüzérdandár szállítása is. A gyülekezési körletben volt már mind a két SS-páncéloshadosztály is, kivéve az 5/III. SS-páncélgránátos-zászlóaljat, a 3. páncélosezred kisebb részeit, a 3. SS-páncélvadászosztály részeit és a 3/III. SS-páncélos-tüzérosztályt, valamint a 24/I. „Danmark” SS-páncélgránátos-zászlóaljat és az 5. SS-páncélosezred részeit. A 10/I. és a 23/I. „Norge” SS-páncélgránátos-zászlóaljak, valamint az 5. SS-páncélvadászosztály éppen beérkezőben voltak.49
49 HL KTB/HGr. Süd Tagesmeldung vom 17. 1. 1945 (628. tekercs 7 213008. felvétel).

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem