A német fegyveres erők általános állapota 1945 elején

Teljes szövegű keresés

A német fegyveres erők általános állapota 1945 elején
A Wehrmacht50 az 1943. július-augusztusban megvívott kurszki csata során immár a keleti fronton is véglegesen elveszítette stratégiai kezdeményezőképességét és hadászati védelembe kényszerült. Ereje azonban arra még bőven elegendő volt, hogy a szovjet csapatok előrenyomulását jelentősen akadályozza és súlyos veszteségeket okozzon nekik.
50 A Wehrmacht különböző haderőnemeket egyesített. A német szárazföldi haderő (Heer), a légierő (Luftwaffe) és a haditengerészet (Kriegsmarine) együtt alkotta a Wehrmachtot. Keretében vetették be a Waffen-SS alakulatait is, de utóbbi nem volt önálló haderőnem.
1944-ben mind a keleti, mind pedig a nyugati fronton döntő jelentőségű események zajlottak. Az angolszászok június 6-i partraszállása után kialakult normandiai csata megosztotta a németek apadó tartalékait. A keleti front középső szakaszán a Közép Hadseregcsoport július-augusztusban gyakorlatilag megsemmisült a szovjetek iszonyatos erejű „Bagratyion” hadművelete során, s a Vörös Hadsereg újabb hatalmas területeket vehetett birokba.
A német fegyveres erők számára az 1945-ös esztendő sem kezdődött különösebben jól. Mivel az 1944. december 16-án indított ardenneki támadás nem hozta meg a kívánt eredményt, a legnagyobb nehézségek árán összeszedett német páncélostartalékok további szétforgácsolódásának megakadályozása érdekében 1945. január 5-től megkezdődött azok kivonása. A megkezdett visszavonulást Hitler január 8-án utólag jóváhagyta. A német szárazföldi haderő veszteségei egyre növekedtek: csupán az ardenneki támadás során 10 ezer 749 halottat, 34 ezer 439 sebesültet és 22 ezer 487 eltűntet veszített.51
51 Hahn, Fritz: Waffen und Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933-1945. Band 2: Panzer- und Sonderfahrzeuge, „Wunderwaffe”, Verbrauch und Verluste. (Koblenz, 1987.; a továbbiakban: Hahn) 272. o.
A keleti fronton ugyanakkor gigantikus szovjet csapatösszevonások jelezték, hogy rövid időn belül a Vörös Hadsereg is megindítja újabb offenzíváját. 84A németek felismerték ugyan a szovjet szándékot és a mintegy 1200 kilométer széles arcvonalon várható támadás irányát is jó közelítéssel meg tudták határozni, de a megfelelő páncélostartalékok kikülönítése Hitler állandó beavatkozásai miatt akadályokba ütközött. Miután a Führer a IV. SS-páncéloshadtestet a Dél Hadseregcsoporthoz vezényelte, a keleti front középső szakaszán Guderian vezérezredes minden ügyességére szükség volt, hogy a megmaradt nyolc páncélos- és hat páncélgránátos-hadosztályt megőrizze a hamarosan meginduló szovjet támadás feltartóztatására. Ahogy a szárazföldi haderő megbízott vezérkari főnöke fogalmazott:
„A keleti arcvonal olyan, akár egy kártyavár. Ha a frontot akár egyetlen helyen is áttörik, az összeomlik, mivel 12 és fél hadosztálynyi tartalék a hatalmas kiterjedésű arcvonalra túl kevés.” 52
52 Guderian 352. o.
A német haderő 1944-ben minden korábbinál jelentősebb személyi és anyagi veszteségeket szenvedett. A valódi nagyságrendeket az ellenséges propaganda – természetes módon – igyekezett felnagyítani.
A német Wehrmacht pótolhatatlan személyi vesztesége – minden arcvonalat beleértve – 1939. szeptember 1. és 1944. december 1. között 4 millió 64 ezer 438 főt tett ki. Ebből 1 millió 911 ezer 300 fő a halott. Az eltűnt vagy hadifogságba került katonák száma 1 millió 714 ezer 054 fő volt.53
53 Hahn 271. o.
Az élőerő-utánpótlás nagyságrendje 1941 végétől folyamatosan csökkent. Ennek következtében a német alakulatok szervezési előírásainak létszámviszonyait fokozatosan csökkentették, hogy a szétvert vagy feloszlatott alakulatok helyett hasonló mennyiségű alakulatot tudjanak kiállítani. A német szárazföldi haderő létszáma az 1943-as sztálingrádi vereség óta gyalogság tekintetében a kitűzött feladatok végrehajtására folyamatosan elégtelennek bizonyult.
85A szovjet híradások 1944 végén a keleti front 1941-1944 között vívott harcaiban 70 ezer 366 kilőtt német páncélosról számoltak be. Ezzel szemben a német páncéloscsapatok főszemlélője által 1945. január 15-én kiadott összefoglaló jelentés szerint a német páncéloscsapatok 1941. június 22. és 1944. december 31. között a keleti fronton az alábbi páncélosveszteségeket szenvedték:54
54 Der Generalinspekteur der Panzertruppen Abt. Org. Nr. 157/45 g. Kdos. am 15. 1. 1945. Deutsche Panzer-Verluste im Osten in der Zeit vom 22. 6. 41 bis 31. 12. 44. Lásd Hahn i.m. 278-279. o.
Időpont
Harckocsi55
55 Pz. I-VI, Pz. 38(t), Pz. Bef. Wg., Pz. Beob. Wg. és Flamm-Pz.
Rohamlöveg56
56 StuG., Stu.Haub., Stu.Pz., JagdPanzer IV és Jagdpz. 38(t), Jagdpanther, Elefant.
Önjáró tüzérség
és páncéltörő
ágyú57
57 Pak auf Panzer II, Pak auf 38(t), Nashorn, Wespe, Hummel és s. I.G. auf 38(t).
Lövészpáncélos
és felderítő
páncélgépkocsi
Egyéb58
58 Mun.-Panzer II, Mun.-Panzer IV, Berge-Panzer III, Berge-Panzer IV, Berge-Pz. V, Berge-Pz. 38(t), Flak-Pz. 38(t) és Flak-Panzer IV.
Összesen:
1941. 06. 22-
2 403
85
27
759
3 274
1941. 11. 30.
 
 
 
 
 
 
1941. 12. 01-
3 195
219
91
972
4 477
1942. 12. 31.
 
 
 
 
 
 
1943
5 637
1 459
1 111
2 676
153
11 036
194459
59 Az 1944. decemberi veszteségi adatok nem teljesek.
4 438
3 468
1 669
4 746
216
14 537
Összesen:
15 673
5 231
2 898
9 153
369
33 324
5. számú táblázat: A német páncélosveszteségek a keleti fronton 1941-1944 között.
A német hadiipar termelékenysége ugyan a szövetséges stratégiai bombatámadások ellenére 1944-ben minden korábbi eredményt meghaladott, de a növekvő veszteségeket kielégítő mértékben már nem tudta pótolni.
1945. január elején a német hadsereg a főbb páncélos-típusokból az alábbi mennyiségekkel rendelkezett:60
60 Panzertruppe 272-276. o., illetve Spielberger, Walter J.: Sturmgeschütz and Its Variants (Atglen, 1993.) 241. o. A harckocsik adatai január 1-i, a rohamlövegekre vonatkozó adat január 15-i állapotot tükröznek.
Panzer III harckocsi (5 és 7,5 cm-es löveggel)
534
Panzer IV (7,5 cm-es löveggel)
1 684
Panther (7,5 cm-es löveggel)
2 15161
61 1944. november eleje óta Pantherből volt a legtöbb a német hadseregben, tehát a Panzer IV helyett ez a típus lett a németek alapharckocsija.
Tiger E (8,8 cm-es löveggel)
276
Tiger B (8,8 cm-es löveggel)
195
Rohamlöveg és rohamtarack
1 213
Összesen:
6 053
6. számú táblázat: A rendelkezésre álló német páncélosok mennyisége 1945. január elején.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem